Fleksjobber: Nej, desværre er jobcentrene ikke bedre end deres rygte

DEBAT: Jobcentrene fejer al kritik under gulvtæppet og påstår at bade i solstrålehistorier. Det viser blot den manglende lydhørhed, som arbejdsløse oplever i selvsamme jobcentre, skriver Ulla Curdt.

Af Ulla Curdt
Fleksjobber i For Retssikkerhed – foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp

Direktør i Vordingborg Kommune og formand for foreningen af de kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer, Helle Linnet, skriver i Altinget, at det er urimeligt, at der hersker tvivl om jobcentermedarbejdernes faglige dygtighed.

Den tvivl er ubegrundet, må vi forstå.

Tværtimod skriver Helle Linnet, at "jobcentrene tilmed haft den store glæde, at borgerne, som har deres gang i jobcentrene, honorerer os med overbevisende positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser".

Står i kontrast med virkeligheden
Desværre bidrager Helle Linnet ikke med et link eller andet til disse undersøgelser.

Og da resultatet står i skærende kontrast til vores erfaringer, er jeg meget interesseret i at vide mere: Hvem har lavet undersøgelsen? Hvor mange besvarelser fik man? Hvem udvalgte respondenterne?

Og ud fra hvilke kriterier blev de valgt? Spurgte man de raske ledige? Eller de syge og handicappede? Var besvarelserne anonyme? Var undersøgelsen kvalitativ eller kvantitiv? Og hvad helt konkret blev der spurgt om?

Jeg håber, at Helle Linnet vil give os mulighed for at se undersøgelserne.

Resultaterne står i øvrigt også i skærende kontrast til Psykiatrifondens undersøgelse fra maj i år om præcis det samme.

Her siger 67,9 procent af de adspurgte, at jobcentrene belaster deres livskvalitet, hvilket fører til, at 23 procent har tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Men mon ikke, at det er med undersøgelser, som det er med statistik? Man kan stort set få de resultater, som man ønsker.

Facebook flyder med negative historier
Lad os tage et kig på virkeligheden i stedet. I sommeren 2017 oprettede daværende næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt, en facebookgruppe, hvis formål var at danne en modvægt til de mange negative fortællinger om jobcentrene, som han kaldte "gode historier fra jobcentrene".

Den har 620 medlemmer. Der er langt mellem snapsene derinde.

Der går ofte en måned eller mere mellem opslagene, som oftest er skrevet af sagsbehandlere og ret beset faktisk bare er historier, hvor der har været et godt forhold mellem borger og sagsbehandler, og hvor sidstnævnte har lavet en fagligt forsvarlig sagsbehandling.

Er det ikke bare, hvad man burde kunne forvente?

I den anden ende af spektret har vi facebookgruppen Jobcentrets Ofre med over 17.000 medlemmer og mange opslag hver eneste dag. Den er faktisk Danmarks mest aktive facebookgruppe.

Her er der fortvivlede og desperate nødråb fra borgere, som jobcentrene presser ud over kanten. Historier om dødssyge mennesker, der tvinges ud i arbejdsprøvninger imod deres lægers anbefaling.

Historier om folk, der døde før eller lige efter, at de fik førtidspension. Historier om ulovlige sanktioner, om syge, der har været fastholdt på kontanthjælp i 10, 20 og 30 år, og om nedværdigende og ydmygende behandling.

Jeg stillede et spørgsmål derinde: Har du deltaget i en undersøgelse om din tilfredshed med jobcentrene? Ja eller nej?

På omkring et døgn er der godt 850 svar. Af dem har under fem procent medvirket i en sådan undersøgelse.

Tag imod konstruktiv kritik
Ude i virkeligheden finder vi også en hel masse private socialrådgivere, der bistår mennesker, der er i klemme i jobcentrene.

Hvordan kan de få kunder i butikken, hvis Helle Linnets undersøgelser om den store borgertilfredshed står til troende?

Og her ude i virkeligheden er der for nyligt åbnet et megajobcenter i København. Her er der vagter på alle etager, alle ansatte er udstyret med en alarm, og mødelokalerne er ryddet for løse genstande, da de vil kunne bruges som våben.

Igen spørger jeg: Hvis borgerne er så tilfredse, hvorfor indretter man så et jobcenter som en fæstning?

"Det er vigtigt at modtage kritik konstruktivt", skriver Helle Linnet i sit debatindlæg. Så det ser jeg frem til, at hun gør.

Helle Linnet bestrider et vigtigt og ansvarsfuldt embede, som samfundet giver hende en høj løn for. Fair nok.

Men så må vi også kunne forlange, at hun ikke bare lytter til kritikken, men også tager den alvorligt og gør noget for at rette op på de horrible forhold.

Vi må kunne forvente andet og mere end endnu en affejning af al kritik med en løst underbygget påstand om, at kritikken ikke har noget på sig.

Det er præcis den form for manglende lydhørhed, som borgerne alt, alt for ofte mødes af i jobcentrene, og som medvirker til, at sagsforløbene skaber så stor frustration og fortvivlelse. 

Det er simpelthen ikke godt nok.

Forrige artikel AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre AE: Uligheden forringer livschancerne for børn med ressourcesvage forældre Næste artikel SOS International: Virksomheder har ansvar for medarbejderes rejsesikkerhed SOS International: Virksomheder har ansvar for medarbejderes rejsesikkerhed