Gå til
tilmelding

Forhandlingsteknik – bliv en bedre forhandler

Lær at anvende forhandlingsteknikkens mangefacetterede værktøjskasser – og se dig selv i øjnene ifht. egne styrker og svagheder i forhandlingssituationer.

Uanset hvilke omgivelser vi som mennesker færdes i, så indgår vi altid – bevidst eller ubevidst - i forhandlinger med vore omgivelser.

På arbejdsmarkedet indgår vi rutinemæssigt i mere eller mindre sofistikerede forhandlingsspil og samarbejdsrelationer om løn og arbejdsvilkår, de spændende arbejdsopgaver, prestigefyldte projekter, goderne på jobbet osv osv. Nogle jobfunktioner indeholder specifikke og formaliserede forhandlings- og konfliktsituationer, mens det i andre erhverv er mere skjult og subtilt hvad der foregår af forhandlingsspil på arbejdspladsen.

Tilsvarende tænker vi i det daglige måske ikke så meget over, hvor stor en del forhandlinger udgør og fylder i vores privatliv. Ofte bliver det dog meget hurtigt tydeligt for os, hvor vigtigt det er at kunne begå sig forhandlingsmæssigt på markedet, når fx boligen eller bilen skal skiftes ud – eller når vi pludselig befinder os i mere traumatiske situationer såsom fx familie- og nabokonflikter, skilsmisseforhandlinger eller retssager.

Uanset den konkrete kontekst så indgår interessekonflikter og forhandlinger som en fast bestanddel af det moderne menneskes eksistensvilkår – og så kan vi lige så godt lære at bruge de redskaber, som forhandlingsteknikkens univers tilbyder os.

4 moduler

Opstart 4. maj 2023 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Cecilie Marie Navndrup Rise

Indholdskoordinator

Kontakt Cecilie Marie Navndrup Rise

+4528933808

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Hvorfor Altingets uddannelse i forhandlingsteknik?

På kursusmarkedet er det muligt at finde en bred variation af tilbud, som ofte er kendetegnet af én forhandlingsteknik, én ’skole’ eller én metode. Sådanne tilbud kan være ganske udmærkede redskaber for den enkelte – forudsat at den anbefalede metode altså eksakt passer på lige præcis din organisatoriske eller private kontekst. Hvilket desværre langtfra er sikkert eller givet på forhånd.

I modsætning hertil tilbyder Altingets uddannelse i forhandlingsteknik:

 • Et meget bredspektret og solidt teoretisk funderet ståsted,
 • hvor de dominerende historiske og aktuelle forhandlingsteoretiske skoler kortlægges,
 • og hvor styrker og svagheder indenfor de enkelte forhandlingsstrategier uddybes, med det formål at få kursusdeltagerne til at reflektere over, hvilke forhandlingsteoretiske strategier og -skoler som passer bedst på egne personlige styrker og svagheder

Dit udbytte:

 • En såvel praktisk som teoretisk indføring i forhandlingens univers – samt et overblik over og en bredere forståelse for de mange forskellige strategier, der kan anvendes i en given forhandlingssituation
 • Ud over et sikkert teoretisk afsæt får du enkle og effektive forhandlingsredskaber, som du kan bruge direkte i egne forhandlingssituationer
 • En større indsigt i samt forståelse for egne personlige styrker og svagheder i forhandlingssituationer. Samt en større motivation og selvsikkerhed i forhandlingssituationen.

Undervisning

Kurset henvender sig til dig som gerne vil vide mere og blive bedre til forhandlinger generelt. Uanset om du er relativt ny i forhandlingssituationen eller om du er en mere garvet og erfaren forhandler, så sikrer kursets solide teoretiske ballast at du under alle omstændigheder vil ’få noget med hjem’ fra kurset.

Det afgørende er ikke din erfaring eller anciennitet, men din nysgerrighed og interesse i at forbedre dine kompetencer på forhandlingsteknikkens område.

Moduler

Modulet indledes med en samlet såvel teoretisk som praktisk overflyvning af forhandlingens univers: Hvilke forskellige perspektiver og syn på såvel mennesket som konflikter og kommunikation gemmer sig bag vore umiddelbare forestillinger af, hvad en forhandling er? Herefter introduceres en mini-personlighedstest med det formål på kurset at indlede en dialog med deltagerne om egne hhv. styrker og svagheder i relation til forhandlingsteknikkens mangfoldige redskaber.

 Centrale tematikker på dagen:

 • Introduktion til og indføring i forhandlingsteknikkens univers
 • Sammenhængen mellem organisationsteori, konflikthåndtering og forhandlingsteknik
 • Indledende test af egen selvopfattelse ifht. personlig arbejdsstil og forhold til andre
 • Perspektivisme som begreb i relation til forhandlingsteknikkens forskellige skoler

Indledningsvist kastes deltagerne ud i en række øvelser med det formål at vise, hvor komplekse og uoverskuelige tilsyneladende simple og logiske forhandlingssituationer kan vise sig at være.

Herefter går modulet går i dybden med samtlige procesuelle trin i forhandlingsprocessen. Du rustes til at se på, hvad der befinder sig såvel over som under bordet. Modulet er således en indføring i den klassiske og dominerende måde at forstå forhandlinger som en interessebaseret og rationel proces.

Centrale tematikker på dagen:

 • De tre dominerende diskurser indenfor forhandling: Forberedelse, forberedelse…..og forberedelse!
 • Processen: Før, under og efter – og det midt imellem
 • Det dominerende, rationelle perspektiv: Interessebaserede forhandlinger og interessentanalyser
 • Helt konkret at opleve, hvor frustrerende interessekonflikter og forhandlinger kan være i praksis

Mellem modul 2 og 3 vil vi anbefale at man gennemfører mini-interviews med 2-3 udvalgte personer i egen organisatorisk kontekst. Interviewene foreslås gennemført som korte samtaler af max. 20-25 minutters varighed, hvor interviewpersonen stilles følgende 3 spørgsmål:

1.  Hvad vil du mene er mine (potentielle og/eller reelle) styrker og fordele i en forhandlingssituation?

2.  Hvad vil du mene tilsvarende er mine (potentielle og/eller reelle) svagheder og ulemper i en forhandlingssituation?

3.   Hvad synes du at jeg med fordel kan / bør fokusere på, med det formål at forbedre mine forhandlingskompetencer?

Man vælger selv, hvilke interviewpersoner det kunne være formålstjenstligt at involvere i øvelsen. Man er naturligvis ikke forpligtet til at foretage de tre interviews, men vi anbefaler det for det fulde udbytte af kurset. 

Resultaterne af interviewundersøgelsen medbringes til kursets afsluttende modul 3, hvor de vil indgå i gruppedrøftelser af den enkelte kursusdeltagers individuelle fokus på egen udvikling.

Det afsluttende kursusmodul fokuserer på dels de psykologiske og ubevidste mekanismer i forhandlings-processen, dels at skabe en individuel udviklingsplan for den enkelte kursist. Modulet indledes med et fokus på de psykologiske, relationelle og ’ikke-rationelle’ faktorer, som ofte er af afgørende betydning for et godt forhandlingsresultat; Hvilken betydning har fx unødigt kancellisprog, graden af imødekommenhed samt kropssprog for et succesfuldt forhandlingsresultat?

Kursusforløbet afsluttes med et fokus på den enkelte kursists individuelle udviklingsbehov og potentialer. Ambitionen er at opstille en udviklingsplan med konkrete mål og aktiviteter for den enkelte deltager.

Centrale tematikker på dagen:

 • Det psykologisk-symbolske perspektiv på forhandlinger
 • De politiske og konfliktorienterede forhandlingsstile – og deres begrænsninger
 •  Personligt udviklingsfokus for den enkelte kursist

Praktisk information

Datoer 

 • 4. maj 2023
 • 16. maj 2023
 • 24. maj 2023 

 

4 moduler

14995 kr., ekskl. moms

Opstart 4. maj 2023 kl. 9:30

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Cecilie Marie Navndrup Rise, indholdskoordinator, Arena

rise@altinget.dk


+4528933808

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser