Gå til
tilmelding

Afholdt EU og dansk forvaltningsret

Altinget og Djøf

Løs konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling Y


Altinget og Djøf afholder kursus i EU og dansk forvaltningsret. På kurset vil du modtage værktøjer til at løse konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling.

Kurset er relevant for dig, der er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning og arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret.


Kursets indhold:

Kurset gennemgår de væsentligste områder, hvor EU-retten påvirker dansk forvaltningsret. Du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.
Du får et indgående kendskab til EUR-lex databasen. Gennem konkrete øvelser lærer du, hvordan du får adgang til flersproget visning, og hvordan du får adgang til samtlige domme, hvor et bestemt direktiv er omtalt.

0 moduler

10900 kr., ekskl. moms

Opstart 21. september 2020 kl. 9:00

MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Lea Kærsgaard, uddannelsesleder , Arena

+4530737447

Vi tilbyder et kursus, der giver dig metoder og redskaber til at:

  • hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
  • hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
  • hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
  • EU-domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
  • hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.

Det får du ud af kurset:

  • Viden om, hvordan EU-retten anvendes korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden
  • Indsigt i EU-rettens indgriben i dansk forvaltningsret
  • Indgående kendskab til databaser med relevant EU-materiale

Undervisning

Kursets form: 

Undervisningen veksler mellem præsentationer fra underviserne og en række cases, hvor du får mulighed for at prøve teorien i praksis. Tag gerne eksempler med fra dit daglige arbejde, så vi kan gøre undervisningen så praktisk anvendelig som muligt.

Du får udleveret Niels Fengers bog 'Forvaltning og fællesskab' som en del af kursusmaterialet.

Kurset svarer til 14 lektioner.

Program:

Kurset forløber over to dage, der hver varer syv timer fra kl. 9.00 til 16.00. Datoerne er 21. september og 22. september 2020.

Første kursusdag har fokus på den almindelige sagsbehandling. Dagen vil blandt andet give dig indsigt i fortolkning af danske regler, der gennemfører EU-regler, og aktindsigt i sager af EU-retlig relevans.

Anden kursusdag fokuserer på håndhævelse af EU-regler, retsvirkningerne af hjemmelsmangler og sagsbehandlingsfejl samt kildesøgning inden for EU-retten.

Undervisere

Kursets undervisere er Morten Broberg, professor og ph.d. ved Københavns Universitet, og Christian Østrup, chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet.

Morten Broberg
Morten Broberg forsker og underviser i EU-ret på København Universitet. Han har omfattende undervisningserfaring og en stor international erfaring fra EU-domstolene og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter. Morten har undervist i flere år for Djøf.

Christian Østrup
Christian Østrup har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet. Han har indgående viden om juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, når de skal implementere EU-regulering i dansk ret. Christian er en eftertragtet underviser med erfaring fra en lang række Djøf-kurser og som ekstern lektor i EU-ret på KU. Desuden er Christian medforfatter til bogen 'Loven - om udarbejdelse af lovforslag' fra Djøf Forlag

Praktisk information

Tid: 21-22. september 2020 (begge dage inkl.)

Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København

Pris: 10.900 kr. ex. moms (9.500 kr. ex. moms for medlemmer af Djøf)

Kursusleder er Morten Broberg, professor og ph.d. ved Københavns Universitet, og Christian Østrup, chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet

0 moduler

10900 kr., ekskl. moms

Opstart 21. september 2020 kl. 9:00

MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København