Astrid Krag om nyt grønlandskontor: "Det er vores måde at sørge for, at der kommer retning og tempo på"

INTERVIEW: Et nyt grønlandskontor skal finde løsninger på, hvordan seksuelle overgreb i Grønland kan forhindres fremover. Det er dog uklart, om ministeren er klar til at føre tiltag, der kræver mere dansk indblanding i grønlandske forhold, ud i livet.

5,3 millioner til akuthjælp i Tasiilaq. 80 millioner til at forbedre forholdene for udsatte børn og unge. Og et nyt grønlandskontor i Social- og Indenrigsministeriet, der skal udvikle langsigtede løsningsforslag til, hvordan sager om sexovergreb og underretninger om svigt af børn kan undgås i fremtiden.

Sådan kan social- og indenrigsministerens indsats for socialt udsatte i Grønland kort opsummeres. Puljen på de 80 millioner fra aftalen om satspuljereserven og det nye grønlandskontor er nært beslægtede, da pengene skal gå til at finansiere de løsningsforslag, som det nye kontor kommer frem til.

Helt præcist skal de 80 millioner gå til at udvikle nye sociale indsatser og til at få mere ud af de penge, der allerede anvendes på sociale initiativer for udsatte i Grønland, fortæller Astrid Krag til Altinget.

Login