Danske krigsskibe på nedsat operativ kraft

OPGAVELØSNING: Søværnets inspektionsskibe og fregatter har på grund af mandskabsmangel i 2016 og 2017 haft svært ved at løse deres opgaver tilfredsstillende. Det har påvirket patruljeringen omkring Grønland og Færøerne samt klargøring og træning til Nato-indsættelse.

Mangel på mandskab har været medvirkende til, at det danske søværns inspektionsskibe og fregatter ikke har kunnet løse deres opgaver tilfredsstillende i 2016 og 2017. Det er vurderingen fra Rigsrevisionen i en rapport, der blev offentliggjort torsdag eftermiddag.

”Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse alle deres opgaver tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger herfor,” skriver Rigsrevisionen. 

For lav operativ evne
Inspektionsskibene af Thetis-klassen, der primært opererer i farvandene omkring Færøerne og Grønland, har i 2016 og 2017 manglet udstyr og besætningsmedlemmer, i forhold til hvad Forsvaret selv har fastsat som nødvendigt, for at inspektionsskibene kan løse deres opgaver under indsættelse.

Login