Knas med indfasning af nye helikoptere

UDFORDRINGER: Knas med indfasningen af Forsvarets nye Seahawk-helikoptere har betydet færre helikoptere på vagt i Nordatlanten. Først i 2020 forventes helikopterne at kunne varetage alle opgaver.  

Udfasningen af de aldrende Lynx-helikoptere og indfasningen af de nye Seahawk-helikoptere i Forsvaret forløber ikke helt så gnidningsfrit, som det ellers var planen. Det skriver Rigsrevisionen i sin beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017, som blev offentliggjort onsdag.

Forsvaret har nemlig udfordringer med at bemande både de nye og de gamle helikoptere. Derfor har Forsvaret i dele af 2016 og 2017 ikke løst alle sine opgaver i Grønland, hvor helikopterne opererer fra Søværnets inspektionsskibe.

Ofte til reparation
Implementeringen af de nye Seahawk-helikoptere har krævet et særligt fokus på uddannelse, rutineopbygning med videre. Samtidig har helikopterpersonalet ikke kunnet opretholde deres operative erfaringsniveau i form af flyvetimer med Lynx-helikopterne, der ofte har været til reparation. Derfor har Forsvaret nedjusteret Lynx-helikopternes opgaver.

Nedjusteringen af opgaverne har blandt andet medført, at Forsvaret kun har én i stedet for to skibsbaserede helikoptere på skibene i Nordatlanten. Forsvaret har desuden ikke kunnet overholde det normale varsel for udrykning til søredningsaktioner med den skibsbaserede helikopter på én time i Grønland på grund af planlagt vedligeholdelse eller uforudsete nedbrud. Helikopterne var fraværende i 65 dage i 2016 og i 54 dage i 2017. Fraværet har øget Forsvarets reaktionstid ved eftersøgnings- og redningsaktioner til søs. Reaktionstiden er central, bl.a. på grund af Grønlands store havareal.

Derudover har Forsvaret suspenderet sit normale 2-timers nationale beredskab på Flyvestation Karup.

Forsvaret forventer, at Seahawk-helikopterne først vil kunne løse alle de krævede opgaver i 2020. Det fulde udbytte af anskaffelsen af Seahawk-helikopterne vil dermed først kunne opnås i 2020.

Forrige artikel EL: Behov for fælles udspil fra rød blok om Nordatlanten EL: Behov for fælles udspil fra rød blok om Nordatlanten Næste artikel Alternativet beskyldes for koloniherrementalitet Alternativet beskyldes for koloniherrementalitet