Menneskerettighedsdomstolen udsætter sag om norsk olieudvinding i Arktis

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMK) har udskudt behandlingen af ​​en sag mod den norske stat vedrørende nye olieboringer i Arktis. Det sker for at afvente afgørelse i ​​tre andre klimasager.

I 2021 gik seks unge norske klimaaktivister fra Natur og Ungdom og Greenpeace til den europæiske menneskerettighedsdomstol med en påstand om, at den norske stats åbning af nye olieboringer i Arktis vil øge klimaemissionerne og krænke grundlæggende menneskerettigheder på et tidspunkt, hvor verdensomspændende dekarbonisering er afgørende for at beskytte folks liv og levebrød.

Nu er menneskerettighedsdomstolen kommet frem til, at den vil vente med at behandle sagen indtil tre andre sager er afgjort.