Økonomisk råd efterlyser igen, igen reformer i Grønland

Der er behov for omfattende økonomiske reformer i Grønland, påpeger Grønlands økonomiske råd, der advarer om et stigende pres på de offentlige finanser og endnu større mangel på arbejdskraft end i dag.

Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
Andreas Krog

Grønlands økonomiske råd udgav i september sin årlige rapport om Grønlands økonomiske situation og fremtidsudsigter. Og rådets hovedbudskab er en gentagelse af budskaberne fra tidligere års rapporter.

Nemlig at der er et stort behov for reformer for at sikre en holdbar økonomisk udvikling og en proces henimod en mere selvbærende grønlandsk økonomi. Rådet ser et stort behov for, at de grønlandske politikere fastlægger og igangsætter en reformstrategi.

”Det er vigtigt med et grundigt forarbejde for at skabe forståelse for behovet for reformer og de konkrete tiltag. Problemerne knyttet til en aldrende befolkning er velkendte, og nye erhvervsaktiviteter, krav til uddannelse, sociale forhold og velfærdstjenester som sundhed stiller yderligere krav,” skriver rådet i sin årsrapport.

Altinget logoArktis
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget arktis kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00