Svært at skaffe penge til arktisk erhvervsudvikling  

Det er svært for opstartsvirksomheder og små virksomheder i Arktis at skaffe venturekapital. Det udgør den største barriere for erhvervsudvikling og vækst i Arktis, fastslår ny konsulentrapport.

Opstartsvirksomheder samt små og mellemstore virksomheders adgang til venturekapital er det område, hvor forholdene for innovation og erhvervsudvikling afviger mest markant i Arktis fra andre steder, og hvor virkningerne for vækstvirksomheder og skabelse af vækst og beskæftigelse er størst. Sådan lyder vurderingen i en ekstern konsulentrapport, som udenrigsminister Anders Samuelsen har fået udarbejdet i forbindelse med regeringens ambition om at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis.

"Manglende venturekapital hæmmer væksten i alle arktiske regioner – især for opstartsvirksomheder samt små og mellemstore virksomheder og især i den tidlige udvidelses- og opskaleringsfase. Problemet er ikke kun et utilstrækkeligt udbud af risikovillig kapital, men også manglende venturekompetencer og mangel på tradition blandt små og mellemstore virksomheder for at modtage og acceptere risikovillig kapital. Nogle initiativer til udvidelse af tilvejebringelsen af venturekapital er allerede taget i flere dele af Arktis, men skabelsen af et stærkere venturekapitaløkosystem er fortsat en vigtig, men også langsigtet opgave," fremgår det af konsulentrapporten udarbejdet af Oxford Research i samarbejde med Nordregio og Lauritzen Consulting.

Konsulenterne anbefaler, at relevante arktiske interessenter, herunder regeringer, virksomheder og investeringsfremmende organer og internationale institutioner og organisationer sætter sig sammen og sætter gang i en stribe tiltag:

Login