Eksperter: Landbrugsaftale leverer ikke nok til at nå EU-mål

Mandagens landbrugsaftale vil klart forbedre vandmiljøet, men den leverer ikke nok til, at Danmark når mål for vandmiljø. Det er meldingen fra flere eksperter. Vi er enige om at nå målet, fastholder Enhedslisten.

Landbrugsaftalen sikre ikke, at Danmark kommer i mål med EU's vandrammedirektiv, vurderer eksperter.
Landbrugsaftalen sikre ikke, at Danmark kommer i mål med EU's vandrammedirektiv, vurderer eksperter.
Hjalte T. H. Kragesteen

Det er ikke hver dag, at Folketinget indgår en aftale, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof med næsten 11.000 tons.

Men alligevel er det ikke nok til at nå målet om god økologisk tilstand i vandmiljøet, som Danmark har forpligtet sig til, lyder det fra nogle af landets førende eksperter.

”Man kan under ingen omstændigheder sikre godt vandmiljø med den aftale, der ligger her. Behovet for at reducere kvælstof er cirka dobbelt så stort,” siger Stiig Markager, der er professor ved Aarhus Universitet.

Partierne skriver i aftalen, at målet for kvælstofindsatsen er 13.100 tons, og at man vil finde den resterende indsats på godt 2000 tons senest i 2024. Men ifølge Stiig Markager er det mål alt for lavt.

”Der er snarere et behov for en reduktion på 24.000 tons for at sikre godt vandmiljø,” siger han.

Det baserer han på, at partierne dels har for store forventninger til en baselineeffekt, samt at man undervurderer, hvor stor kvælstofudledningen reelt er i dag.

{{toplink}}
Læs også

Karen Timmermann, der er professor ved DTU, er knap så bombastisk i sin vurdering, men er enig i, at der er behov for mere end det, partierne er blevet enige om.

”Aftalen er et godt skridt på vejen, og der er gode takter i det. Men der er sandsynligvis behov for, at der bliver leveret en større indsats, hvis målet om et godt vandmiljø skal nås,” siger hun og fortsætter:

0:000:00