Debat

Eksperter og landbruget med opråb til Christiansborg: Klimakrisen kræver visionære løsninger

Med landbrugsforhandlingerne i sin absolutte slutfase kommer en række eksperter og landbruget nu med en fælles appel til landets politikere: Vi hjælper ikke klimaet ved at sende produktionen ud af landet, lyder advarslen.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Lige nu forhandles der intensivt om landbrugets klimaindsats. Og her er det meget vigtigt, at vi går efter at udvikle landbruget med globalt udsyn.

Det stigende befolkningstal og stadig flere velhavende mennesker i specielt Asien og Afrika indebærer nemlig voldsomme stigninger i behovet for fødevarer. Det presser kloden på miljø og klima, og klimakrisen er den største udfordring menneskeheden har stået overfor nogensinde. Også biodiversiteten er presset, fordi snart al god jord globalt er taget ind i dyrkning, og øget produktion går mange steder i verden ud over værdifulde naturarealer, og arter forsvinder for vores børn, børnebørn og oldebørn.

Danmark har vedtaget at være et foregangsland med en ambitiøs klimalov. Det er godt, men om den gør noget godt for den globale klimakrise kommer helt an på, hvordan man når målet. Danmark er et af verdens rigeste lande. I forvejen har Danmark outsourcet en stor del af den tunge industri uden for Danmark grænser, og så tæller det ikke med i den måde politikerne sætter reduktionsmålene på, selv om varerne bliver forbrugt i Danmark. Det gælder fx biler, mange byggematerialer, elektronik m.v. Dansk landbrug eksporterer over 80 procent af vores animalske produktion, men alle udledninger af klimagasser fra denne produktion tæller med i Danmark. Derfor fylder landbruget meget i det danske klimaregnskab, selv om vi i Danmark har en af de allermest klimaeffektive fødevareproduktioner. Vi er verden over kendt for en høj grad af bæredygtighed i produktionen.

Vindmølle-eventyret viste vejen
Kombinationen af, at Danmark er et af de ti rigeste lande i verden, og at vi allerede har flyttet den tunge industri udenfor grænserne, gør, at vi som nation har nogle unikke rammevilkår for at levere på de internationale klimakonventioner. Kun få lande har mulighed for at gøre som os, fordi deres udfordringer er større, de har mindre innovationskapacitet, og de er samtidig langt mindre velstående. De har behov for nye effektive skalerbare klimaløsninger, som skabes gennem innovation og udvikling, og disse skal komme fra de rige lande, som har råd til at drive udviklingen.

Der er ingen tvivl om, at Danmarks satsning på vindmøller langt før alle andre lande forcerede en udvikling, der nu gør, at der verden over opsættes meget effektive vindmøller, 10-20 år før det ellers var teknologisk muligt. Det var rettidig omhu af et lille land, men med en enorm global betydning for den grønne omstilling.

Mange unikke kompetencer i Danmark
Fordi vi har arbejdet med bæredygtig landbrugsproduktion siden firserne, har vi en stor, stærk landbrugsklynge med enormt dygtige forskere på universiteter, viden-institutioner og virksomheder, som også er kanon dygtige til at samarbejde. Vi har unikke muligheder for at vise vejen med grøn omstilling. I forbindelse med et udbud fra Innovationsfonden om, hvordan landbruget skal nå alle klima og miljømål, skrev vi sammen et såkaldt roadmap, og det var en fantastisk oplevelse, fordi vi fik indspil fra 300 forskere til nye løsninger til at opnå en klimaeffektiv, bæredygtig fødevareproduktion. Der er så mange unikke kompetencer i Danmark, der kan bringes i spil for at fremme denne udvikling.

Vi har i vores roadmap vist vejen til klimamålene via en satsning på forskning og innovation inden for fire spor:

·        Ændret arealanvendelse og nye dyrkningssystemer

·        Klimaeffektiv og bæredygtig animalsk produktion

·        Udvikling af plantebaseret fødevareproduktion

·        Udvikling af nye bioteknologibaserede fødevarer som fx stamcellekød og alternative proteinkilder

Derudover har vi i roadmapet beskrevet betydningen af generisk vigtige emner som fx forbrugeradfærd og et godt offentlig-privat samarbejde om at fjerne reguleringsmæssige barrierer.

Nedlæg ikke produktionen
Vi skal satse på alle spor. Eksport af plante- og bioteknologibaserede fødevarer vil sammen med en klimaeffektiv animalsk produktion bidrage markant til de globale klimamål og nye arbejdspladser. Når vi også skal udvikle den animalske produktion, er det fordi, især Asien og Afrika driver en markant stigning i forbruget af animalske proteiner, som ingen forventer stopper foreløbig. Nedlægger vi produktionen i stedet for at bruge vores unikke kompetencer til at finde løsninger, får vi blot en meget betydelig lækageeffekt, fordi produktionen flytter til andre mine klimaeffektive lande.  

Samlet set er konklusionen, at Danmarks bidrag til at løse klimakrisen globalt, at vi skal sætte os i spidsen for at udvikle en klimaeffektiv landbrugsproduktion, så vi på samme tid producerer mere mad til en stigende befolkning på et mindre areal, samtidig med at vi driver udviklingen af nye teknologier med globalt potentiale. Det vil også give mange arbejdspladser i Danmark, ligesom vi har set i vindindustrien.

Vores nationale klimaaftryk udgør en lille del af det globale klimaaftryk, men vi har kompetencerne og ressourcerne til at gøre en kæmpestor forskel via danske klimaeffektive fødevareprodukter. Der skal derfor - som for vindindustrien - satses på at udvikle næste generation landbrug, som også kan skaleres globalt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00