Enigt Folketing klar til at bruge over 50 milliarder på ny hjælpepakke til virksomheder

AFTALE: Yderligere kompensation til virksomheder og selvstændiges tab og støtte til arbejdsløse er en del af ny omfattende krisepakke, som regeringen og Folketingets partier er enige om.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Efter knap et døgns forhandling er regeringen og resten af Folketingets partier blevet enige om en ny milliardstor hjælpepakke.

Den skal holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser i en tid, hvor store dele af aktiviteten i landet er sat i stå for at hindre coronasmitten i at sprede sig.

I går præsenterede regeringen sine bud på de hidtil dyreste tiltag til at kompensere virksomheder for deres tab.

Regeringen var parat til at pumpe 40 milliarder statslige kroner ud til virksomhederne de kommende tre måneder. Det beløb er hævet til over 50 milliarder kroner med den nye aftale.

Vi vil gøre, hvad end der skal til, for at få Danmark sikkert gennem den her situation.

Nicolai Wammen (S)
Finansminister

"Det er en hjælpepakke, som spænder et stærkt sikkerhedsnet ud under dansk økonomi, danske lønmodtagere og danske virksomheder," siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Klart signal til kreditorer
Konkret indebærer den nye aftale, at virksomheder, som er hårdt ramt som følge af coronakrisen, vil kunne få kompenseret dele af eller alle deres driftsudgifter i en periode.

I den endelige aftale får også selvstændige og freelancere uden cvr-numre mulighed for kompensation.

Herudover får modtagere af dagpenge og sygedagpenge lempeligere vilkår, mens de statsgaranterede låneordninger for både store, mellemstore og små virksomheder udvides.

Samlet vil der med den nye hjælpepakke været sikret yderligere lånemuligheder for virksomheder for omkring 60 milliarder kroner.

"Den aftale, der er indgået, er med til at holde hånden under danske arbejdspladser. Det er det, der på økonomisiden er allervigtigst lige nu: at vi har et arbejde at vende tilbage til, når krisen er overstået," siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Med dagens hjælpepakke vil både regeringen og Folketingets partier sende et klart signal til både banker og internationale kreditorer: 

"Vi vil gøre, hvad end der skal til, for at få Danmark sikkert gennem den her situation," siger Nicolai Wammen.

Sundhedskrise må ikke blive til finanskrise
Det betyder også, at nye tiltag kan komme på banen, og at både regering og Folketinget er parate til at smide et "trecifret milliardbeløb" ind i hjælpepakkerne.

"Den kreditværdighed, den danske stat har bygget op med sunde finanser, den er vi også parat til at bruge til at holde hånden under vores virksomheder, så vi kan undgå, at den sundhedskrise, vi ser, også bliver til en finansiel krise," siger Radikales formand, Morten Østergaard.

Aftalen betyder også, at budgetlovens krav om, at kommunernes og regionernes udgifter ikke må overskride de fastlagte rammer, sættes ud af kraft, når det kommer til udgifter til håndtering af coronakrisen.

Økonomisk krigskirurgi
Er der brug for flere penge til lokale og regionale indsatser mod coronasmitte, forpligter aftalen også regeringen til at håndtere det.

"I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter," lyder det i aftalen.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen er der tale om omfattende, men præcist målrettede tiltag.

"Det her er en form for krigskirurgi, hvor vi prøver at hjælpe så mange som muligt, så præcist som muligt," siger han.

 

Hovedpunkterne i aftalen

 • Kompensationsordning for selvstændige
  De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
  Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

 • Øget adgang til eksportkredit
  Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
  Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 milliarder kroner,mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 milliarder kroner.

 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
  Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
  For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner.

 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
  For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af covid-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende
  Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af covid-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kroner per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs hele aftalen.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

Morten Østergaard

Klimarådgiver, cBrain, fhv. politisk leder (R), MF og minister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

0:000:00