EU i Danmark: EU-Kommissionen tager politisk lederskab for ligestilling

DEBAT: Kommissionsformand Ursula von der Leyen har sammensat en EU-Kommission, der for første gang er i kønsmæssig balance. Men også hendes forgænger på posten, Jean-Claude Juncker, har arbejdet hårdt for at sikre ligestilling i EU's ledelseslag, skriver Stina Soewarta.

Af Stina Soewarta
Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark

I EU-traktatens artikel to er de europæiske grundværdier oplistet. Ikke en, men to gange, er ligestilling nævnt. Både som Unionens værdi, men også som en del af medlemslandenes fælles værdigrundlag.

Det har en lang historie bag sig – siden 1957, hvor det i traktaten blev fastslået, at mænd og kvinder skal have lige løn, og op gennem tiden, hvor EU-Domstolen gang på gang har fastslået, at der skal gælde lige vilkår for mænd og kvinder. Danmark har således gennem pres fra EU givet bedre vilkår for kvinder siden 1973, herunder de første regler om ligeløn.

Men det er ikke gjort med ligeløn. Ligestilling handler om mere end løn og arbejdsvilkår. Det handler også om, at kvinder på lige fod med mænd kan gøre karriere og blive valgt til offentlige tillidshverv.

Vi skal alle kunne se os selv i magten, hvad enten det er en kontorchef, minister, kommissær eller et bestyrelsesmedlem. Samtidig viser al forskning, at jo mere sammensat en gruppe er, jo bedre beslutninger tager den.

Ligestilling kræver politisk lederskab
I Europa-Kommissionen arbejder der ganske mange embedsmænd. De skal hjælpe kommissærerne med at udtænke, skrive, administrere og gennemføre europæisk lovgivning for 500 millioner europæere. Det er naturligvis vigtigt, at der er bred geografisk spredning, for det er vigtigt, at vi forstår udfordringerne i både Grækenland, Letland og Irland. Det gælder både på menigt niveau og på ledelsesniveau.

Den geografiske spredning har altid været i fokus. Men der har, måske overraskende, ikke altid været samme fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. Det har dog ændret sig under den nuværende kommission. Både kommissionsformand Jean-Claude Juncker og hans ledende medarbejder Martin Selmayr har drevet denne dagsorden meget hårdt de sidste år og opnået imponerende resultater.

Målet var, at der skulle være minimum 40 procent kvinder i de ledende lag, fra kontorchefniveau og op. Det er meget tæt på at være lykkedes. Fra 30 procent i 2014 er tallet steget til lidt mere end 39 procent i 2019. Mest imponerende er stigningen på vicegeneraldirektør-niveau, hvor andelen af kvinder er gået fra 8 procent i 2014 til 42 procent i 2019.

Men også på andre områder er der sket store fremskridt. Der er naturligt nok flest kontorchefer blandt lederne, og også her er stigningen markant, fra 31 til 41 procent. Vi er endnu ikke helt i mål, hvad angår generaldirektører, hvor stigningen er gået fra 14 til 33 procent. Men også her er der betydelig bevægelse. Senest er to danske kvinder blevet udnævnt til generaldirektører, den ene for energi, den anden for kommunikation.

Alt dette viser, at man i løbet af få år faktisk kan opnå store forbedringer for ligestillingen — men også, at det kræver politisk lederskab, som vi har set på dette område i Kommissionen.

Kvoter og kommission i balance
Den nye Kommission, som Ursula von der Leyen præsenterede i denne uge, har også fokus på dette vigtige område. Von der Leyen har, for første gang, udnævnt en Kommission i kønsmæssig balance. Samtidig har hun udnævnt en kommissær for ligestilling, som skal sikre lige muligheder for mænd og kvinder, men også sikre inklusion og lede kampen mod diskrimination.

Ursula von der Leyen har også udtalt, at hun ønsker kvoter for kvinder i bestyrelser, således at man kan opnå en mere balanceret ledelse af europæiske virksomheder — til glæde både for medarbejdere og bundlinjen. Og endelig har hun sagt, at hun vil gennemføre fuldstændig ligestilling i Kommissionen.

Antallet af kvinder i ledende stillinger skal op fra 40 til 50 procent i løbet af de næste fem år. Vi har set, at det kan lade sig gøre. Og eftersom der samlet set er ansat lidt flere kvinder end mænd i Kommissionen, så er det vel også kun rimeligt.

Det handler kort sagt om at "walk the talk". Og det har både Jean-Claude Juncker og Ursula von der Leyen vist vilje og evne til.

Forrige artikel Henrik Kjerrumgaard: Når De Radikale står på toppen, ødelægger de det ofte for sig selv Henrik Kjerrumgaard: Når De Radikale står på toppen, ødelægger de det ofte for sig selv Næste artikel Kommune til kritisk forsker: Vi passer på data og børns rettigheder Kommune til kritisk forsker: Vi passer på data og børns rettigheder
Podcast: Det ved vi om millionsvindelsagen fra København

Podcast: Det ved vi om millionsvindelsagen fra København

AJOUR: Teknik- og Miljøforvaltningen har opdaget, at der formentlig er svindlet for cirka 50 millioner kroner. Hvordan er det sket? Og hvad mangler vi at få svar på? Det forklarer Altingets hovedstadsredaktør mere om i dagens udsendelse.