Magnus Heunicke tog 13 siders noter til det afgørende minkmøde: Ingen talte om lovhjemmel

Fredag blev en intens dag i Minkkommissionen, da sundhedsministerens egne notesbøger pludselig blev lagt frem. De tyder på, at det var Mette Frederiksen, der konkluderede endeligt, at alle mink skulle aflives, men at især sundhedsministeren og Justitsministeriets departementschef aktivt talte denne løsning frem. 

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Magnus Heunicke havde det dårligt med det.

Det sagde han adskillige gange til Minkkommissionens medlemmer og de mange tilhørende journalister og andre interesserede, som han fredag måtte læse højt for af sine håndskrevne noter fra centrale regeringsmøder og telefonsamtaler om minksagen.

Som en mindre bombe viste det sig nemlig, at Magnus Heunicke i hele sin politiske karriere har taget noter til alle møder, han går til, herunder alle relevante møder i minksagen. Det gælder også det (for minksagsnørder efterhånden mytiske) regeringsmøde den 3. november, hvor man besluttede at aflive alle mink.

Der har været talt om det møde i mere end et år, og ingen vidner har rigtig kunnet huske, hvem der sagde hvad på mødet. Men fredag kunne Magnus Heunicke pludselig læse højt af sine 13 siders håndskrevne noter, som kommissionen i øvrigt var mildt sagt utilfredse med først få udleveret nu.

"De havde været gode at have, da vi skulle udspørge Mogens Jensen," som udspørgeren sagde.

Hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de mink slås ned

Mette Frederiksen
På regeringsmøde ifølge Magnus Heunickes noter

Det var meget vigtigt for Heunicke at understrege, at noterne ikke må læses som dækkende referater fra møderne, og at han kun skriver en enkelt kort sætning for hver gang, en person har ordet. Han sagde flere gange, at noterne aldrig var skrevet med henblik på offentliggørelse, og at man skal huske, at der altid var langt flere nuancer, end hvad der fremgår af noterne.

Det gjaldt for eksempel, når han fra en telefonsamtale med Mogens Jensen den 3. november før regeringsmødet havde noteret: ”Beslutning: Ned med hele lortet!”, og når han fra et møde i økonomiudvalget den 30. september havde noteret Barbara Bertelsen for at sige: ”Der vil ingen tilgivelse være,” hvis vi sætter for sent ind, mens Morten Bødskov på samme møde skulle have sagt: ”Bilag 2 er scary”, fordi det beskrev en ny risikovurdering fra seruminstituttet om mutationer i mink.

Nedslag i noterne fra det afgørende minkmøde den 3. november kommer vi tilbage til, men først dét, der ikke stod nævnt overhovedet i noterne fra det møde: Lovgrundlaget for at aflive alle mink.

Blev det slet ikke nævnt på mødet, ville udspørgeren vide?

"Nej," svarede Magnus Heunicke.

Dermed bekræfter oplysningerne i hans røde notesbog i hovedtræk de forklaringer, som foreløbig ni andre mødedeltagere har afgivet som vidner for Minkkommissionen. Og dermed ser det umiddelbart ud til, at fredag på bundlinjen var en god dag for Mette Frederiksen.

Efter afhøring af 51 vidner, er der ikke kommet noget frem, der entydigt viser, at hun eller andre var opmærksom på, at der manglede lovgrundlag for at aflive alle mink, da man meldte det ud på et pressemøde den 4. november 2020.

"Mink skal slås ned"

Ifølge Magnus Heunickes noter og hukommelse forløb det virtuelle møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020 i hovedtræk således:

Mette Frederiksen bød velkommen og lagde ud med at sige, at det var utilfredsstillende, at mødematerialet fra embedsværket først var kommet nærmest samtidig med mødets start. ”Så hun sagde, at nu måtte vi tage den mundtligt”, huskede Heunicke.

I hans noter står der herefter:

Mette F

Der er nogen, der ikke tager det alvorligt nok. Hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de mink slås ned.”

Heunicke forklarede til kommissionen, at Mette Frederiksen med sit oplæg mente: ”Hvis det virkelig er alle verdens vacciner, det handler om, så kan vi ikke andet. Er det virkelig der, vi er?”.

Derefter kom Justitsministeriets departementschef Johan Legarth på banen og talte et stykke tid. Hans minister Nick Hækkerup var syg med corona og deltog ikke, men eftersom Justitsministeriet havde stået for at forberede mødematerialet og samle bidrag fra andre ministerier, var det Legarth, der skulle fremlægge sagen.

De havde været gode at have, da vi skulle udspørge Mogens Jensen

Jakob Lund Poulsen
Udspørger i Minkkommissionen, om Magnus Heunickes håndskrevne noter, der først er blevet leveret til Minkkommissionen i denne uge

Herfra noterede Magnus Heunicke blandt andet:

Johan

Min minister er hjemme. Mink skal slås ned, især skal vi have det iværksat i Nordjylland”.

Magnus Heunicke uddybede, at det var en konklusion fra Johan Legarth, at alle mink skulle aflives. ”Han gennemgik hele sagen, og så var det konklusionen,” sagde Heunicke.

"Danmark skal ikke skabe nyt Wuhan"

Herefter viste Heunickes notesbog korte sætninger og stikord fra hver ministers indlæg, og flere tog ifølge noterne ordet flere gange. Magnus Heunicke fortalte, at han også selv holdt et længere indlæg i begyndelsen, hvor han gik i detaljer med den risikovurdering fra seruminstituttet, som var hele årsagen til krisemødet.

Mette Frederiksen stillede ifølge noterne flere gange spørgsmål som: Hvorfor har vi først opdaget det nu? Hvorfor skal det gå så hurtigt? Hvad er risikoen, hvis vi venter to måneder?

Nicolai Wammen er noteret for blandt andet at sige:

”Ekstremt alvorlig situation i Danmark og for Danmark. Gør vi nok? Slå alle mink ned i det her land. Vi kan ikke løbe risikoen med, at det spreder sig samt verdenssamfundet ser på os. Svært at forklare, også for Danmarks befolkning”.

Ifølge Magnus Heunickes noter kom Mogens Jensen først på banen et stykke inde i mødet, hvor han blandt andet skulle have sagt:

”Ingen tvivl om folkesundhed. Danmark skal ikke skabe et nyt Wuhan. Slå minkene ned, henvise til ny viden fra sundhedsmyndighederne. Politi og forsvar ud. Avlerne skal medvirke, derfor nok ikke melde ud fra starten at avlsdyr skal slås ned”.

Et medlem af kommissionen spurgte, om Mogens Jensen havde ment, at man skulle tilbageholde information for minkavlerne, men det vidste Heunicke ikke.

Kunne ikke bevare avlsdyr

Heunicke havde noteret, at han selv svarede på Nicolai Wammens spørgsmål om, hvorvidt det var nødvendigt at aflive avlsdyr.

Her havde Heunicke blandt andet nævnt, at det drejede sig om et par millioner dyr, og at det ikke var foreneligt med risikovurderingen at bevare så mange.

Han fortalte til kommissionen, at han før regeringsmødet havde nærlæst seruminstituttets risikovurdering, diskuteret den med sit embedsværk og talt i telefon med Kåre Mølbak om den i en halv time for at være sikker på, at det var en sundhedsfaglig anbefaling, at alle mink skulle væk.

Frederiksen konkluderede

Undervejs i oplæsningen af noterne fra regeringsmødet sagde Magnus Heunicke, at vi nu var kommet til ”den første delkonklusion på mødet fra Mette Frederiksen”. Her stod:

Danmark skal ikke skabe et nyt Wuhan. Slå minkene ned, henvise til ny viden fra sundhedsmyndighederne. 

Magnus Heunickes noter fra Mogens Jensens udtalelser
Regeringsmødet 3. november

Mette F

Desværre slå alle mink ned. Empati, smertefuldt, det er deres livsværk. Arbejdspladser der har lokal betydning. Jeg vil anbefale, at kommunikationen er at slå alt ned nu, men det betyder ikke, at når det er sundhedsmæssigt forsvarligt på den anden side af covid 19, så ja.”

Hen mod mødets slutning opsummerede statsministeren ifølge Magnus Heunickes noter blandt andet med disse bemærkninger:

”Vi kan ikke vente. Handlepligt! Pressemøde i morgen?”.

Og under en afsluttende snak om at inddrage andre partier blev Mogens Jensen noteret for at sige: ”Jeg kan ikke tro at Ellemann går imod”.

Wammen og Heunicke huskede forskelligt

Umiddelbart før Magnus Heunicke fik vidnepladsen i Minkkommissionen, havde hans kollega finansminister Nicolai Wammen forladt den. Og på ét punkt havde de to ministre forskellige udlægninger af forløbet.

Læs også: Wammen går hårdt til Mogens Jensen og hans departementschef i Minkkommissionen: "Det er fuldstændig grundviden at have styr på sine hjemler"

Nicolai Wammen kom om formiddagen med en ny version af regeringens økonomiudvalgsmøde den 30. september, som vi foreløbig ikke har hørt fra andre vidner.

Han fortalte, at han som leder af mødet - som altså fandt sted en god måned før beslutningen om at aflive alle mink - bad Sundhedsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet begynde at forberede sig på forskellige scenarier for håndtering af mink, "fra det mindste til det største".

Derfor mente han, at det var ekstra kritisabelt, at Fødevareministeriet ikke havde brugt tiden på at få afklaret spørgsmålet om lovhjemmel, da man mere end en måned senere besluttede at aflive alle mink.

Men Magnus Heunicke huskede dog tilsyneladende ikke, at Nicolai Wammen havde givet sådan en bestilling på regeringsmødet.

En håndgranat i regeringen

Han fortalte ellers ret detaljeret om, hvordan han huskede mødet i økonomiudvalget den 30. september, altså godt en måned før den store minkbeslutning. Mødet fandt sted i rentekammersalen i Finansministeriet, og Heunicke var indkaldt til ”en gæsteoptræden”, som udspørgeren kaldte det, for sammen med Mogens Jensen at fremlægge en sag for regeringen om håndtering af smitte i mink.

Der vil ingen tilgivelse være

Barbara Bertelsen
Departementschef i Statsministeriet, på regeringsmøde 30. september ifølge Magnus Heunickes noter

Heunicke var allerede på det tidspunkt meget bekymret over den stigende smitte blandt mink, og forud gik et forløb, hvor han havde ønsket mere vidtgående tiltag, men hverken Mogens Jensens ministerium eller sundhedsmyndighederne havde ment, at der var fagligt belæg for at slå mink ned for at komme smitten til livs, ”så jeg kunne ikke komme videre med det”, sagde han.

Nu havde en ny risikovurdering fra seruminstituttet dog fået alle parter med på at gribe mere hårdhændet ind, og det talte de om på økonomiudvalgsmødet, som ifølge Heunicke var præget af stor alvor og bekymring.

I hans noter står blandt andet, at Barbara Bertelsen på mødet sagde, at seruminstituttet ”har nu trukket splitten, og den er nu i regeringen”. ”Altså som en håndgranat,” uddybede Heunicke.

Det blev samtidig besluttet, at Magnus Heunickes og Mogens Jensens ministerier skulle forberede en konkret model for at slå alle mink ned på smittede farme og i en zone omkring dem, så regeringen kunne træffe endelig beslutning om det næste dag den 1. oktober.

Heunicke nævnte ikke selv i sin forklaring, at Nicolai Wammen ved samme lejlighed skulle have bedt ham og Mogens Jensen om at begynde at forberede sig på scenarier ”fra det mindste til det største”, som Nicolai Wammen ellers havde forklaret kommissionen.

Udspørgeren spurgte derfor Magnus Heunicke, om han ikke huskede andet fra mødet, end det han havde fortalt?

”Nej… ,” sagde han, og måtte efter et par forsøg spørge, hvad udspørger Jakob Lund Poulsen fiskede efter.

Men selv da udspørgeren forklarede, at Nicolai Wammen havde sagt til kommissionen, at han havde bedt de to ministerier forberede sig på alle scenarier, så det ikke ud til at ringe nogen klokke hos Heunicke.

Jo, de to ministerier havde leveret bud på tiltag til mødet næste dag, og han var enig i, at der løbende skulle følges op, sagde Heunicke, men han huskede ikke, at der på mødet havde været en konkret bestilling på at forberede sig mere dybdegående på forskellige små og store scenarier til brug i en worst case situation på længere sigt.

Wammens forklaring er positiv for Frederiksen

Uenigheden er væsentlig, fordi Wammens forklaring gavner alle de ministre og departementschefer – herunder ham selv, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen – som siger, at de ikke tænkte på spørgsmålet om lovhjemmel, fordi de forventede, at Miljø- og Fødevareministeriet havde styr på det. Der var jo ekstra grund til at have den forventning, hvis finansministeren konkret havde bedt dem om at forberede sig på scenariet i god tid.

Samtidig kan Wammens forklaring imødegå mulig kritik af statsministeren og hendes departementschef for at have hastet en beslutning igennem på koordinationsudvalgsmødet den 3. november uden at sørge for den nødvendige forberedelse. Det er Statsministeriet, der står for møderne i regeringens koordinationsudvalg, og statsministeren leder dem.

Nicolai Wammens forklaring svækker til gengæld dem, der måtte forventes at have forberedt sig på scenariet, at alle mink måtte aflives, altså Miljø- og Fødevareministeriet og måske Sundhedsministeriet. Embedsmænd fra Miljø- og Fødevareministeriet har i kommissionen forsvaret sig med, at de slet ikke havde forudset, at man ville aflive alle mink, men den forklaring forsøgte Wammen altså at punktere.

Han fik dog ikke opbakning fra Magnus Heunicke på dette punkt.

Afhøringen af Magnus Heunicke blev ikke afsluttet, og han skal derfor møde for kommissionen igen til januar.

”Super godt,” sagde han og smilede.

Magnus Heunickes departementschef under minksagen, Per Okkels, som nu er gået på pension, skal vidne i Minkkommissionen torsdag den 2. december.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

0:000:00