Medieaftale på plads: Radio24syv rykker til provinsen

AFTALE: Regeringen og DF har indgået smalt medieforlig, der tilgodeser lokalmedier og momsfritager digitale medier. Samtidig skal to nye public service-kanaler og Radio24syvs arvtager finde nyt hovedsæde vest for Storebælt.

Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cillius) i spidsen er blevet et flagskib for Radio24syv, der nu delvist bliver flyttet over Storebælt.
Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cillius) i spidsen er blevet et flagskib for Radio24syv, der nu delvist bliver flyttet over Storebælt.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Peter Pagh-Schlegel

Hovedstaden bliver den store taber, når midlerne til dansk medieproduktion skal fordeles de kommende fem år.

Det står klart, efter at regeringen og Dansk Folkeparti ud på de sene nattetimer nåede til enighed og kunne præsentere den længe ventede medieaftale uden for Kulturministeriet.

Medieforliget, der træder i kraft 1. januar, øremærker blandt andet 25 millioner kroner til en ny pulje, der skal styrke lokale og regionale ugeaviser.

Radiostationen Radio24syv, hvis sendetilladelse skal genudbydes til oktober næste år, vil fremover have hovedsæde vest for Storebælt, og derudover sender man en ny radiokanal og en ny tv-kanal i privat udbud, der ligeledes skal have hovedsæde på Fyn og i Jylland.

Alt dette finansieres af nedskæringerne i DR, der blev aftalt i marts måned forud for medieforhandlingerne.

Aftalen byder også på en momsfritagelse af digitale medier, mens regeringen efter pres fra Dansk Folkeparti har måttet opgive ønsket om at privatisere TV 2 og lukke FM-båndet.

Mere til Vestdanmark
For regeringens støtteparti har en større fordeling til Vestdanmark ligget højt på partiets ønskeliste:

”Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV 2 ikke sælges, at FM bevares, og at de regionale filmfonde får flere midler,” lyder det fra partiets medie- og kulturordførere Morten Marinus og Alex Ahrendtsen i en fælles pressemeddelelse.

Selvom det ikke lykkedes for kulturminister Mette Bock (LA) at få en bred aftale med Socialdemokratiets deltagelse, mener hun, at der er tale om en stærk aftale.

”Jeg er glad for, at vi nu – efter et langt og grundigt forhandlingsforløb – står med en stærk aftale, der sikrer bedre balance mellem de statslige og private medier, mellem de landsdækkende og de regionale/lokale medier, mellem trykte og digitale medier samt mellem ældres og unges adgang til medier. Danskerne får en ny radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik og en ny tv-kanal med fokus på kultur og folkeoplysning, og så får nyhedsleverandørerne mulighed for at udvikle de digitale nyhedsmedier på samme vilkår som de trykte aviser,” siger ministeren i pressemeddelelsen.

Øget momsfritagelse
Hos Venstre glæder man sig særligt over, at digitale medier momsfritages og dermed ligestilles med de trykte medier, der længe har været fritaget for moms.

”Medieforbruget er i opbrud, og med den digitale momsfritagelse øges mediernes incitament til at udvikle nye forretningsmodeller og skabe nye indtjeningskilder,” siger politisk ordfører Britt Bager i pressemeddelelsen.

Læs hele aftalen her.

Dokumentation

Medieaftalens hovedpunkter

• Ny radiokanal og ny tv-kanal ser dagens lys
To nye public-service kanaler skal styrke mangfoldigheden og kulturformidlingen i det danske medielandskab. Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur – herunder klassisk musik – samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning. Private aktører får mulighed for at levere nyskabende indhold og afprøve nye formater, når kanalerne kommer i udbud i 2019.

• Nedskæringer og udflytning til Radio24syv
Den gældende tilladelse til Radio24syv på FM4 genudbydes til oktober 2019. Kanalens offentlige tilskud går fra 95,3 mio. kr. til 83,9 mio. kr. i 2023. Kanalen kan få adgang til brugerbetaling for eksempelvis podcasts, mens der tages stilling til reklameindtægter i forbindelse med udbuddet af kanalen. Hovedsædet skal placeres vest for Storebælt, hvor alle administrative medarbejdere og mindst halvdelen af redaktionen skal befinde sig.

• Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier 
Digitale nyhedsmedier vil fremover blive momsfritaget – på samme måde som trykte nyhedsmedier er det i dag. Indtil det EU-retslige grundlag er på plads for momsfritagelsen øges støtten til de digitale medier med et beløb, der stiger årligt til 68 mio. kr. 

• Public Service-Puljen vokser til 101 mio. kr.
Public Service-Puljen øges fra 35 mio. kr. årligt til 101 mio. kr. i 2023. Puljen vil have et særligt fokus på innovation og øget udbud af dansk kvalitetsindhold på alle platforme, bortset fra skrift. 

• Øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling i hele landet
Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier. 25 mio. kr. øremærkes årligt fra 2020-2023 til en pulje, der skal styrke distrikts- og ugeaviser i hele Danmark.

• Støtte til dansk film 
Filmstøtten øges med 120 mio. kr. Af dem anvendes årligt 35 mio. kr. til regionale filmfonde udenfor hovedstaden. 

 

Desuden skal DR beskæres med 20 procent og licensen afskaffes som følge af økonomiaftalen indgået den 16. marts. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Marinus

Fhv. MF (DF), fhv. 1. viceborgmester, Jammerbugt Kommune
ubefaren skibsassistent (Svendborg Søfartsskole. 1996), sygehusportør (Aalborg Sygehus)

Alex Ahrendtsen

MF (DF), medlem, Nationalbankens repræsentantskab
cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk (Odense Uni. 1996)

Mette Bock

Sognepræst, Horsens Provsti, tv-vært, Dk4, fhv. kultur- og kirkeminister og MF (LA)
cand.phil. i filosofi (Odense Uni. 1982), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1986)

0:000:00