Færre tv- og radiokanaler: Sådan ser fremtidens DR ud

OVERBLIK: DR og Kulturministeriet er blevet enige om en public service-kontrakt, der lægger linjen for DR's programindhold de næste fem år. Få overblik over aftalens punkter.

DR skal have færre tv- og radiokanaler i fremtiden.
DR skal have færre tv- og radiokanaler i fremtiden.Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Emma Qvirin Holst

I forlængelse af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om et nyt medieforlig, har kulturminister Mette Bock og DR lavet en ny public service-kontrakt for 2019 til 2023.

Medieforliget betyder, at DR skal spare 20 procent de næste fem år, og det bærer den nye kontrakt præg af. Kontrakten udstikker rammerne for DR de næste fem år, og den indebærer omfattende ændringer i mediekoncernen, der skal lukke tre radiokanaler og går fra seks til tre tv-kanaler.

Mette Bock glæder sig over den nye aftale med DR, der ifølge hende vil cementere DR's rolle som kulturinstitution.

”I fremtidens DR vil kvalitet, tilgængelighed og åbenhed være nøgleord. DR skal adressere den øgede digitalisering og danskernes forandrede medievaner ved distributionen af DR’s indhold – og samtidig vil samarbejdsrelationerne med både private aktører og kulturlivet blive styrket,” siger hun i en pressemeddelelse.

Sparekniven rammer 400 stillinger
Samtidig med den nye kontrakt præsenterer DR også en plan for, hvordan mediekoncernen vil leve op til sparekravet på 20 procent. Foruden færre tv- og radiokanaler vil spareplanen også betyde, at mellem 375 og 400 stillinger skal nedlægges. Samlet vil DR spare 420 millioner kroner årligt frem mod 2021.

”Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR’s økonomi med 20 procent. Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os. Samtidig har vi en ambition om at udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og økonomiske rammer," siger DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, i en pressemeddelelse og tilføjer:

"Vi præsenterer derfor en nytænkt kanalportefølje, hvor vi reducerer antallet af flowkanaler på tv og radio. Baggrunden er både de nødvendige besparelser og at sikre, at DR kan sætte endnu mere tryk på den digitale omstilling.”

Den nye kontrakt træder i kraft fra 1. januar 2019, og herunder kan du få overblik over indholdet af kontrakten.

Læs også

DR’s rolle og overordnede formål

 • DR skal styrke sit tilbud vedrørende kulturelle, demokratiske og historiske grundværdier i det danske samfund, herunder en tydelig formidling af den danske kultur og den danske kulturarv.
 • Det skal i DR’s programflader og platforme være tydeligt, at det danske samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen.
 • DR’s virke skal i højere grad målrettes til mere grundlæggende public service.
 • DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål.

DR’s indhold

 • Nyheder og aktualitet: DR skal tilbyde nyheder på tv, radio, internet og øvrige relevante platforme, der er tilpasset forskellige målgrupper for at sikre den bedste udbredelse af nyheder til befolkningen.
 • Børn: DR skal have fokus på sin indsats over for børn ved at udvikle og stille relevant public service-indhold til børn til rådighed i form af programmer, tjenester med videre på de platforme, børn befinder sig. DR skal lægge vægt på dansksproget indhold og tilbyde nyhedsformidling for børn.
 • Unge: DR skal med udgangspunkt i danskproduceret indhold gøre en særlig indsats i forhold til unge. DR skal tilbyde innovativt indhold på de platforme, hvor de unge befinder sig, og dække samfundsforhold og ungeliv med en bred vifte af genrer, der appellerer til målgruppen. Særligt i forhold til formidling af samfundsforhold skal DR fokusere på at anvende de platforme, der har en stor gennemslagskraft i målgruppen.
 • Folkeoplysning, uddannelse og læringDR skal fremme viden inden for en række folkeoplysningstemaer og herigennem bidrage til direkte eller indirekte læring. DR skal sikre tilbud inden for uddannelse og læring, herunder til den ressourcesvage del af befolkningen, der kan stimulere til uddannelse.
 • Kultur og idræt: DR skal have fokus på dansk kunst og kultur i hele landet og på formidlingen af den danske kultur, historie, natur og klima, og kulturarv, herunder den kristne kulturarv. DR skal have en bred dækning af smalle idrætsgrene og af handicapidræt.
 • Dansk dramatik: DR skal i kontraktperioden årligt i gennemsnit sende minimum 20 timers nyproduceret dansk tv-dramatik, som stilles til rådighed på både flow-tv og via DRTV.
 • Dansk film: DR skal i kontraktperioden engagere sig på markedsvilkår i dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm udført hos uafhængige producenter i et omfang svarende til det nuværende i forhold til antallet af titler, det vil sige i gennemsnit 14 spillefilmstitler årligt og 23 kort- og dokumentarfilm årligt i løbet af kontraktperioden.
 • Dansk musik: DR skal på radio årligt tilbyde en høj andel af dansk musik på minimum 48 procent på såvel P3 som P4. DR skal bredt på P3, P4 og P5 udsende dansk musik for at fremme alsidigheden i det danske musikmiljø og ikke kun fokusere på populærmusikken. DR skal samtidig have fokus på formidlingen af klassisk musik.
 • Ensembler: Som led i sine aktiviteter på musikområdet skal DR fortsat drive følgende kor og ensembler: DR SymfoniOrkestret, DR Big Bandet, DR Koncertkoret, DR VokalEnsemblet og DR PigeKoret.
 • Regional dækning og dækning af mindretal i grænselandet, grønlandske og færøske forhold og de nordiske lande: DR’s regionale enheder friholdes derfor for den aftalte reduktion af DR’s ramme. DR skal dække mindretal i grænselandet, grønlandske og færøske forhold og de nordiske lande.
 • Danske programmer og dansk sprog: DR skal lægge vægt på programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. DR skal desuden lægge vægt på et korrekt og forståeligt dansk i programmerne samt føre en aktiv sprogpolitik.

Publicering og distribution af indholdet

 • Tv-kanaler på flow: DR skal reducere antallet af tv-kanaler på flow. Senest i 2020 skal DR tilbyde følgende flow-tv-kanaler. 
  • DR1: Hovedkanal med et bredt programudbud.
  • DR 2: En genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfunds- og kulturstof.
  • DR Ramasjang: En kanal med programmer til små børn.
  • Herudover skal DR tilbyde tekst-tv.
 • Radiokanaler på flow: Senest i 2020 skal DR tilbyde følgende radiokanaler på flow.
  • P1: En kanal med nyheder, aktuel viden, debat, kultur og perspektiv.
  • P2: En kanal med musikformidling med fokus på klassisk musik og relaterede genrer.
  • P3: En kanal målrettet unge med fokus på nyheder, rytmisk musik, underholdning og sport.
  • P4: En kanal med bredt programudbud, regionalt indhold, musik og nyheder.
  • P5: En kanal målrettet ældre lyttere med fokus på journalistisk formidling, fokus på musik fra flere årtier og regionale nyheder.
 • Internetbaserede tjenester: 
  • DR skal på hjemmesiden www.dr.dk tilbyde indhold med fokus på høj kvalitet, som bidrager til DR’s public service-formål, og som er redaktionelt begrundet, på lige fod med indhold på øvrige platforme. DR skal på dr.dk have fokus på egenproduktion og danske produktioner med lyd, billede og tekst. DR kan bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler.
  • DR skal i kontraktperioden således løbende udbygge sit internetbaserede tv-udbud med indhold, der ikke kan tilgås på flowkanalerne, men kun på DRTV. Det nye unikke indhold på DRTV skal blandt andet have fokus på samfunds- og kulturstof og på indhold målrettet de yngre målgrupper, der indtil primo 2020 også kan tilgå indhold på flowkanalerne DR3 og DR Ultra.
 • Danskere i udlandet: DR skal betjene danske borgere i udlandet. DR skal, så vidt det er muligt, og inden for de rammer, der følger af lovgivningen med videre, stille radio- og tv-indhold til rådighed for danske borgere i udlandet.

Finansiering

 • DR’s public service-virksomhed finansieres i kontraktperioden gennem et tilskud over finansloven, der fastsættes i medfør af radio- og fjernsynsloven, DR's andel af licensprovenuet (til og med 2021) samt gennem øvrige indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele med videre. DR kan også efter 31. december 2021 efter kulturministerens bestemmelse finansieres af licensmidler, i det omfang der er tale om overskydende licens fra forudgående år.
 • Bortset fra virksomhed i tilknytning til DR’s ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer afholdt af DR kan DR ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser.

Udlægning af produktion

 • DR skal i medfør af medieaftalen for 2019-2023 i kontraktperioden udlægge produktion til det eksterne marked
  svarende til 14 procent af DR’s offentlige finansiering set over aftaleperioden. Det svarer samlet til 2,364 milliarder kroner. Tallet i den nuværende kontrakt er 1,5 milliarder kroner.

Læs hele kontrakten her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maria Rørbye Rønn

Generaldirektør, DR
cand.jur. (Københavns Uni. 1990)

Mette Bock

Sognepræst, Horsens Provsti, tv-vært, Dk4, fhv. kultur- og kirkeminister og MF (LA)
cand.phil. i filosofi (Odense Uni. 1982), cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1986)

0:000:00