Analyse af 
Esben Schjørring

Ny måling: Liberal Alliance dykker

Slaget om kvindelig værnepligt er ikke faldet ud til Vanopslaghs fordel. Men det har omvendt heller ikke givet Venstre vind i sejlene. Og i det store billede er styrkeforholdet mellem de gamle blokke uændret. Dansk politik er både i skred og frosset fast.

Mere end nogen anden har Alex Vanopslagh og LA forstået den nye personfiksering i dansk politik. Alligevel kan man i Epinions måling bemærke en vis nedslidning af Vanopslagh over tid. Man skal ikke overdrive det, men tallene viser, at Vanopslagh ikke er usårlig.
Mere end nogen anden har Alex Vanopslagh og LA forstået den nye personfiksering i dansk politik. Alligevel kan man i Epinions måling bemærke en vis nedslidning af Vanopslagh over tid. Man skal ikke overdrive det, men tallene viser, at Vanopslagh ikke er usårlig.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Esben Schjørring

Efter to år med næsten uafbrudt fremgang, et barsk og meget offentligt opgør med Venstre om kvindelig værnepligt og en tiltagende flirt med positionen som blå bloks statsministerkandidat går Alex Vanopslagh og Liberal Alliance tilbage.

Fra 15,6 procent midt i maj til 13 procent juni. 

En tilbagegang, der gælder alle LA’s vælgergrupper, bortset fra de unge, og som viser, at Vanopslagh langt fra er usårlig, som han griber mere og mere intenst ud efter position og magt i dansk politik. 

Vælgerskredet inden for blokkene er med andre ord proteststemmer vendt mod SVM-samarbejdet. Men det er en protest, Løkkes vælgere ikke deler.

Omvendt er der mærkbar fremgang fra 4,5 procent til 6,9 procent for Moderaterne, der har danset en zigzag-dans op og ned i målingerne siden folketingsvalget i 2022.

Det er de store konklusioner på den seneste meningsmåling foretaget af Epinion for DR og Altinget. 

Og går man dybere ned i tallene, kan man se, at der er et stort set uændret forhold mellem den gamle røde og den gamle blå blok siden folketingsvalget.

Det placerer Lars Løkke Rasmussen i centrum af dansk politik som manden med de afgørende mandater, og dermed tegner næste valg til at blive en uvant og meget speciel konfrontation mellem ham og Mette Frederiksen.

Vanopslaghs personlige popularitet falder 

LA og Vanopslagh har været den transformative og innovative faktor i dansk politik de seneste år. Liveshowet ‘Alex & Ansvaret’ viste nye måder at opsuge og forædle vælgernes politiske opmærksomhed på, hvor man fusionerede medborgerhuset, standup, talkshow og coaching. Og på de sociale medier har man investeret massivt med Vanopslagh som den absolutte hovedrolleindehaver.  

For nogle partier har personfikseringen af dansk politik været et meget svært vilkår, for eksempel for Venstre og Troels Lund Poulsen. Men for LA og Vanopslagh har det været en meget frugtbar ager.  

Alligevel kan man bemærke en vis nedslidning af Vanopslagh over tid. I februar 2023, altså lige efter SVM-regeringen var materialiseret i vælgernes bevidsthed, hørte Vanopslagh til blandt de mest populære partiledere. 

Når Epinion spurgte vælgerne, om de var positivt eller negativt stemt over for ham og trak tallene fra hinanden – det såkaldte PDI-tal – havnede Vanopslagh med et plus på 14 procent.

I dag hedder det tal fem procent. Og til sammenligning ligger SF-formand Pia Olsen Dyhr med et plus på 21 procent.  

Det er stadigvæk fine tal for Vanopslagh – politikere lever i sagens natur med en betydelig mængde misbilligelse – ligesom de 13 procent, LA scorer i denne måling, stadig er en fordobling af valgresultatet, selvom man nu går tilbage. 

Men både forklaringerne og perspektivet på LA’s tilbagegang må give rynkede bryn på partikontoret.  

Venstre tabte også på kvindelig værnepligt 

Med et bemærkelsesværdigt dobbeltinterview i Berlingske, hvor Vanopslag sammen med Inger Støjberg truede med at nedlægge veto mod forsvarsforliget, hvis regeringen fastholdt forslaget om kvindelig værnepligt, opsøgte LA selv slagsmålet med især Venstre. 

Hensigten med 'aktion kvindelig værnepligt' var åbenlyst at give LA værdipolitisk kontur og profil, men den var off brand i forhold til partiets strategiske mål. Det betaler LA og Vanopslagh prisen for her.

En trussel, forsvarsminister Troels Lund Poulsen besvarede med intensiveret geværild, da han til gengæld truede med helt at smide LA og Danmarksdemokraterne helt ud af forliget. Så slemt gik det ikke, da man i stedet valgte at smide kvindelig værnepligt over i sit eget, lille delforlig.  

Men ikke alene blev Vanopslagh i medierne – beredvilligt hjulpet af anonyme kilder fra forhandlingsrummet – efterfølgende portrætteret som en svag og ueffen forhandler. For borgerlige vælgere lignede han ikke én, der kunne samle de borgerlige partier, nok nærmere det modsatte. Hvilket passer dårligt sammen med forestillingen om Vanopslagh som mulig statsminister. 

Hensigten med 'aktion kvindelig værnepligt' var åbenlyst at give LA værdipolitisk kontur og profil, men den var off brand i forhold til partiets strategiske mål om at være leder af blå blok. Det betaler LA og Vanopslagh prisen for her. 

Og bemærkningerne om kvinders ringere værd på slagmarken har formentlig heller ikke hjulpet – i hvert fald var Vanopslagh nødt til at korrigere retorikken undervejs.  

LA kan dog trøste sig med to ting.  

For det første har Venstre ikke høstet stemmer på den konfrontation, og selvom partiet med 7,7 procent ikke gentager sidste måneds chok-målinger på 6,5 procent, må Troels Lund Poulsen notere sig, at forsvarsforliget blev en forpasset mulighed. Især når man tænker på, hvor meget borgerlig politik – massive forsvarsinvesteringer og udvidet værnepligt – der ellers var i det forlig. 

For det andet sætter tilbagegangen sig ikke i de unge vælgeres tilslutning. Blandt de 18 til 34-årige er LA med 24,6 procent stadig det suverænt største parti og over dobbelt så store som nummer to ovre hos SF og Enhedslisten (begge med cirka 12 procent). 

Løkke sælger en vare, ingen andre tilbyder 

Da Lars Løkke Rasmussen med 9,3 procent af stemmerne bragede ind i Folketinget ved sidste valg, afslørede han, at en betydelig vælgergruppe i centrum-højre var blevet politisk hjemløse efter to årtier med blokpolitik og borgerlig værdikamp.

Læs også

Vælgerne kom hovedsageligt fra Venstre, Radikale og Konservative, og selvom Moderaterne – helt naturligt for et nyt parti – har været igennem både personskandaler og slingrekurs med Stine Bosses forskellige meldinger om retsforbehold og modtagelse af flygtninge, er det tydeligt, at Løkke sælger en vare, ingen andre kan tilbyde. Nemlig opgøret med blokpolitikken. 

6,9 procent af vælgerne vil sætte i denne måling sætte kryds ud for Moderaterne, og det er en fremgang fra 4,5 procent tidligere i maj.  

I det hele taget har Moderaternes meningsmålinger danset op og ned siden folketingsvalget. Det bekræfter den kendsgerning, at når vælgere først skifter parti – og Løkkes vælgere havde jo, bortset fra førstegangsvælgerne, i sagens natur skiftet parti – så er de mere tilbøjelige til at gøre det igen.  

Omvendt er det åbenlyst, at moderatvælgerne måske nok overvejer andre partier, men mange vender tilbage igen, og det peger på, at de stadig er meget tiltalt af bruddet med blokpolitikken. 

Og deri er moderatvælgerne fundamentalt forskellig fra næsten alle andre vælgere.

To typer protestvælgere 

Ser man nemlig på styrkeforholdet mellem den gamle røde og blå blok, springer én ting i øjnene: Der er ikke sket ret meget.  

Det står i skærende kontrast til mediernes analyser og historier – Altingets inklusive – der har handlet om katastrofemålinger, chok-tilbagegang og nye stjerneskud på den politisk himmel.  

Pointen er, at de store vælgerskred er sket inden for blokkene, ikke mellem dem.  

Det er især SF og LA, der har høstet stemmer på den konto. Det er svært at læse anderledes, end at de to partier opsamler titusindvis af frustrerede S- og V-vælgere, der gerne vil have de gamle blokke tilbage. SF ser endda ud til at sende nogle vælgere videre til Enhedslisten, som med 8,2 procent efterhånden har lagt afstand til det dårlige resultat fra folketingsvalget.  

Vælgerskredet inden for blokkene er med andre ord proteststemmer vendt mod SVM-samarbejdet.  

Det er også forklaringen på, at de gamle blokke står stort set uændret i forhold til hinanden og har gjort det siden valget.  

Men det er en protest, Løkkes vælgere ikke deler. Tværtimod. Hvilket også understreges af, at mens der generelt er en tydelig korrelation – hvis ikke direkte kausal sammenhæng – mellem partilederens popularitet og partiets, så gælder samme ikke mellem Løkke og Moderaterne.

Læs også

Frem mod folketingsvalget vender Løkke ganske vist sit PDI-tal fra minus 12 procent i begyndelsen af 2022 til plus fem procent, men i maj i år ligger han på minus 18 procent, selvom partiet som nævnt ligger på 6,9 procent.  

Dermed kan man beskrive situationen i dansk politik sådan, at vi ser en konfrontation mellem to protestgrupper i vælgerhavet.  

Dem, der protesterer imod SVM-regeringen (til fordel for en tilbagevenden til blokpolitikken), over for dem, der protesterer imod blokpolitikken (til fordel for en midterregering).  

Hvis det billede holder frem mod næste folketingsvalg, hvad fortæller det så om, hvilken valgkamp vi får? 

De blå kan ikke uden Moderaterne  

For det første udgør Løkke og hans vælgere en stor forhindring for Vanopslagh, hvis han stiller op som de borgerlige statsministerkandidat. For det er svært at se, hvordan de blå partier kan komme bare i nærheden af et flertal uden Moderaterne.  

Dermed vil et Vanopslagh-kandidatur øjeblikkelig spille Løkke i centrum, ikke Vanopslagh selv. Hver gang han under en valgkamp udtaler sig om noget som helst, vil journalisterne med det samme flytte mikrofonen over til Løkke og spørge, hvad han siger til det.

Og i en regeringsforhandling – ja, allerede ved en kongerunde – er det svært at se, at Løkke ikke vil kræve den øverste post for sine mandater. Andenviolin spiller han jo allerede i SVM-regeringen. Også selvom Løkke selvfølgelig med sin "nogen, ikke noget-logik" ikke kommer til at positionere sig håndfast og offentligt på forhånd. 

Det står omvendt klart, at Socialdemokratiet vil gå til valg på, at formanden skal være statsminister.  

Spørgsmålet om, hvilken valgkamp vi får, bliver dermed et spørgsmål om, hvordan Socialdemokratiet vil forholde sig til de to protestgrupper.

Ikke mindst fordi det uundgåeligt bliver det centrale spørgsmål i næste valgkamp: om partierne vil have en (ny) midterregering eller en blokpolitisk regering.

Læs også

Løkke vs. Frederiksen

Frem mod folketingsvalget i 2022 kunne Mette Frederiksen meget fermt både række hånden frem til samarbejdet over midten og føre en benhård kampagne mod de borgerlige partier om alt det forfærdelige, der ville ske med velfærden, hvis de kom til.

Det var nøglen til Socialdemokratiets historiske valgresultat. Men det var især muliggjort af Søren Pape Poulsens statsministerkandidatur, som stod på en stålblå fordelingspolitik med topskattelettelser og en slankere offentlig sektor.  

Det er selvfølgelig også den altoverskyggende årsag til, at Mette Frederiksen så gerne vil have, at Vanopslagh stiller op som statsministerkandidat. Så kan man finde valgkampstrategien fra FV22 frem igen.

Men de mange opfordringer afslører dermed også, at man i S godt ved, at det hurtigt kan blive penibelt næste gang. 

For det bliver meget sværere for S at føre en både- og-kampagne, hvis regeringspartneren og midter-ideologen Lars Løkke står som eneste reelle alternativ, fordi han har de afgørende mandater, men ikke vil binde sig til noget på forhånd.

Også for S bliver Løkke en svær størrelse at have med at gøre i valgkamp.  

Det taler for, at S i det mindste ikke vil forsværge en ny midterregering. Omvendt er det fra SF, at de mange tabte vælgere skal vindes tilbage, og de er jo netop hos SF, fordi de ikke vil have en midterregering.  

Det er det paradoks, Socialdemokratiets strateger skal i gang med at finde en løsning på.

Mette Frederiksens upopularitet 

Den opgave bliver kun sværere, hvis Mette Frederiksens popularitetstal ikke vender (og hun bliver i dansk politik).

Indrømmelserne af fejl i forbindelse med afskaffelsen af store bededag og opsangene til danskerne om deres arbejdsmoral handler selvfølgelig om det.  

Socialdemokratiets styrke er dets styrke, forstået på den måde, at partiet som Folketingets absolut største har et nær-monopol på at sætte dagsorden i dansk politik.

Men den – unipolære – fordel kan blive svær at omsætte til resultater med en mudret kampagne uden klare svar i et tilsvarende mudret politisk landskab, der vil minde mere om tilstanden under et kommunalvalg end om noget andet, vi har set de seneste mange årtier.

Også her vil Løkke og hans vælgere føle sig mere hjemme.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Alex Vanopslagh

Partileder, MF (LA)
cand.scient.pol. (København Uni. 2016)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024