OK18-forhandlinger i 11. time: Her er de tre mulige scenarier

OK18: Dagen i dag bliver kaldt for deadlinen for en OK18-aftale. Men hvilke mulige scenarier kan udfolde sig i løbet af dagen? Altinget giver her et overblik.

I øjeblikket forhandler alle topforhandlere på tværs af den offentlige sektor i Forligsinstitutionen, og det kan meget vel blive den sidste dag ved forhandlingsbordet.

Tirsdag aften klokken 23:59 er der nemlig en deadline i OK18-forhandlingerne. Indtil da er der tre muligheder for forligsmand Mette Christensen.

Hun kan få parterne til at enes om en mæglingsskitse, eller hun kan vurdere, at der er en reel mulighed for at skabe enighed snarest og udskyde konflikten, hvilket giver 14 dage mere til at forhandle det sidste på plads. Det tredje scenarie er, at hun kaster håndklædet i ringen og erklærer sammenbrud. Så begynder storkonflikten i Danmark med de varslede strejker søndag og efterfølgende lockout seks dage senere.

Altinget giver her et indblik i de tre mulige scenarier:

Det ender med en aftale
Man kan vist godt tillade sig at titulere det som drømmescenariet. Men det kan folde sig ud på flere måder.

Fagforbundet FOA har i løbet af de seneste par dage åbnet for, at der kan indgås et forlig mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne på det regionale og statslige område. Det vil efterlade det kommunale alene tilbage, hvor der er større uenigheder mellem parterne, blandt andet forårsaget af knasten om lærernes arbejdstid.

Det vil slå sprækker i musketereden, der indtil videre har medvirket til, at hele den samlede fagbevægelse har givet hinanden ord på, at der ikke bliver indgået et forlig ved et af forhandlingsbordene, før der er et tilfredsstillende forlig ved alle bordene. Eden er blandt andet opstået for at sikre, at et område ikke ender alene tilbage på perronen, når de andre får deres aftaler på plads, ligesom det skete for lærerne i 2013.

Topforhandler og lærerformand Anders Bondo har dog ikke den opfattelse, at fagbevægelsen er klar til at ophæve musketereden her på falderebet og efterlade lærerne med spørgsmålet om arbejdstiden. Han sagde mandag aften, at fagbevægelsen fortsat har et stærkt sammenhold.

Læs også: Derfor kan lærernes arbejdstid kaste Danmark ud i storkonflikt

Lad os rykke videre til, hvordan en aftale konkret kan blive til i dag. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen i Berlingske vil forligsmand Mette Christensen ved dagens møde præsentere en mæglingsskitse for parterne og dermed lægge et ekstra pres på dem i de sidste afgørende timer. Det er nemlig et stort ansvar at sige nej til skitsen og sende Danmark ud i en konflikt. Hvis forhandlerne nikker ja til den, skal den efterfølgende godkendes ved afstemning i de respektive fagforbund og hos arbejdsgiverne.

Det tyder på, at forhandlingsparterne har nærmet sig hinanden en del på den tidligere store knast om lønrammen, hvilket åbner for, at der kan laves en mæglingsskitse, der er tilfredsstillende for begge parter. Tilbage står dog spørgsmålet om den betalte frokostpause og lærernes arbejdstid.

Der bliver erklæret sammenbrud
Hvis parterne stadig ikke kan enes, er det mest sandsynlige scenarie, at forligsmand Mette Christensen må kaste håndklædet i ringen og erklære sammenbrud i forhandlingerne. Det betyder, at Danmark kommer ud i storkonflikt fra søndag, hvor den varslede strejke af omkring 100.000 offentligt ansatte træder i kraft. Den bliver efterfulgt af en lockout af cirka 440.000 ansatte seks dage senere. Som reaktion på lockoutvarslet vil Politiforbundet yderligere seks dage senere udtage 99 politikadetter til strejke. Få overblik over, hvordan strejken og lockouten vil påvirke dig her.

Læs også: Hvem bliver omfattet af strejke og lockout i dit nærområde?

Men hvad er så det næste skridt? Ender det med konflikt, mangler den offentlig sektor stadig en ny overenskomst, der skal erstatte den, der udløb 1. april i år. Det er ofte set i forbindelse med konflikter, at de ender med et regeringsindgreb, men det er ikke sikkert, at det bliver tilfældet denne gang.

Ifølge en analyse i Berlingske kan storkonflikten ende med at blive en langstrakt affære, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lader den køre frem for at gribe ind. Det skyldes både, at det kan blive svært for regeringen at finde frem til, hvor snittet skal lægges i et indgreb. Derudover kan det blive en udfordring at få Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at sikre flertallet bag et indgreb, fordi emnet er så følsomt politisk – og allerede har fået Socialdemokratiet i modvind.

Læs også: Alvorligt indhug i Mette Frederiksens popularitet

Derfor kan et konfliktscenarie ende med, at Løkke vil lade konflikten fortsætte til, den presser forhandlingsparterne tilbage til forhandlingsbordet*.

En udskydelse af konflikten
Det tredje scenarie bliver af flere arbejdsmarkedsforskere betegnet som usandsynligt. Det ses sjældent, at forligsmanden udskyder konflikten med yderligere 14 dage, medmindre parterne er kommet afgørende tættere på hinanden.

Hvis det ikke er lykkedes at skabe udslagsgivende fremskridt i forhandlingerne i løbet af de første 14 dage, plejer forligsmanden at vurdere, at det er en umulig opgave at få parterne til at enes, selv med de ekstra dage.

Mandag opfordrede LO-forhandlerne fra FOA og 3F til, at forligsmanden alligevel skulle udskyde konflikten og dermed sikre sig, at alle muligheder var udtømt før en eventuel storkonflikt. Men den opfordring trækker FOA-formanden Dennis Kristensen tilbage tirsdag. Han mener nu, at tirsdagens møde er den sidste mulighed inden en konflikt, hvor parterne formentlig vil præsentere det allersidste, de har at tilbyde hinanden.

*Tidligere fremgik det af artiklen, at HK's medlemmer optager konfliktlån under konflikten. Det er dog ikke korrekt. Altinget beklager fejlen.

Forrige artikel Forligsmandens taktik skaber optimisme hos topforhandlerne Forligsmandens taktik skaber optimisme hos topforhandlerne Næste artikel Albanien træder et skridt nærmere EU-medlemskab Albanien træder et skridt nærmere EU-medlemskab