Kronik

Per Stig Møller: George Orwell forudså også Putin

Putins forsøg på at genskabe et handledygtigt Sovjetrusland gennem krigen i Ukraine kan i høj grad komme til at ligne George Orwells dystopiske roman "1984", skriver Per Stig Møller.

Efter Sovjetunionens fald skulle man tro, at tiden med&nbsp;korruption, løgne, ulovligheder og tvang var overstået, men russernes fortid vender altid tilbage, skriver Per Stig Møller.<br>
Efter Sovjetunionens fald skulle man tro, at tiden med korruption, løgne, ulovligheder og tvang var overstået, men russernes fortid vender altid tilbage, skriver Per Stig Møller.
Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix
Per Stig Møller
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I 1947 udkom George Orwells 'Kammerat Napoleon' i Ukraine, som han havde forsynet med et nyt forord. Heri beskrev han, hvordan kommunisterne under Den Spanske Borgerkrig underløb socialisterne og anarkisterne. Ligesom under Moskvaprocesserne forklarede de deres overgreb med, at de andre havde konspireret med fascisterne.

Da folk troede på deres løgne, erfarede han, "hvor let totalitær propaganda kan kontrollere oplyste folks mening i demokratiske lande". Og det er just, hvad der sker i Rusland, hvor selv oplyste russere tror, at neonazisterne har taget magten i Ukraine og konspirerer med Vesten om at ødelægge Rusland, hvorfor den russiske hær nødvendigvis måtte gå ind og rydde op.

I 1930'erne troede de på ”de mest fantastiske fortællinger om konspiration, forræderi og sabotage”, skriver Orwell, og det gør de igen i Rusland.

Grisene og den kyniske magtelite

I 'Kammerat Napoleon' genfinder vi Sergej Lavrov i form af de herskende grises propagandaminister, Squealer, der formår at overbevise dyrene om alt og herunder nødvendigheden af, ”at mælken og nedfaldsæblerne (og også den væsentlige høst af de æbler, der blev modne på træet) skulle forbeholdes svinene alene”. 

Disse rager til sig med henvisning til, at ”alle dyr er lige. Men nogle dyr er mere lige end andre”, hvilket i dag gælder oligarkerne. Ligesom svinene bag ryggen på de andre dyr solgte den tålmodige hest Boxer til slagteren, sendte Putin tusinder af menige, russiske soldater i krig, selv om de fik at vide, at de bare deltog i en øvelse. Som forlagskonsulent refuserede T. S. Eliot 'Kammerat Napoleon', fordi Orwell havde gjort dyrene for dumme.

Det havde Orwell bare ikke. Han havde vist, hvorledes en kynisk magtelite gennem manipulation og propaganda formår at misbruge et godtroende folk. Ligesom kammerat Napoleon bruger religionens repræsentant, ravnen Moses, til at få dyrene med sig, bruger Putin den ortodokse russiske kirkes primas, Kirill.

Russerne vender tilbage

Om den russiske stat i dag skriver Eliot Cohen fra Hopkins University ifølge The Economist 30. april, at ”den hviler på korruption, løgne, ulovligheder og tvang” – fuldstændig ligesom svinenes magt i 'Kammerat Napoleon'.

Det daglige had rettes mod landets fjender ude som inde, ligesom Putin jo opfordrer til at spytte enhver afviger ud af munden som en flue.

Per Stig Møller
Fhv. minister, MF

Efter Sovjetunionens opløsning troede vi, at alt dette var fortid, men russernes fortid vender altid hærgende tilbage. Således er Putin i fuld gang med at genskabe Sovjetunionen, hvis totalitarisme George Orwell afslørede i romanen '1984'.

Den foregår i Oceanien, der består af Storbritannien og USA og regeres af partiet Engsoc. Dets eneste formål er at skaffe Big Brother magten og sikre, at han beholder den, sådan som det også er meningen med Putins parti. Det hele er et spørgsmål om magt. ”Magt er ikke et middel, den er et mål... den virkelige magt, den magt, vi må kæmpe nat og dag for at bevare, er ikke magt over ting, men over mennesker”, forklarer O'Brien, der er en af figurerne i '1984'. Derfor fyldes folket med løgn, had og frygt.

Det daglige had rettes mod landets fjender ude som inde, ligesom Putin jo opfordrer til at spytte enhver afviger ud af munden som en flue. Orwell overdrev bestemt ikke, da han beskrev ”indbyggeren i Oceanien som en, der svæver i himmelrummet uden at kunne vide, hvad der er op, og hvad der er ned”. Det er nemlig lykkedes Big Brother at ”gøre enhver anden form for tænkning umulig”.

Læs også

Proleføde til masserne

Under Putin tvinges medierne ind under statens kontrol eller lukkes. Dissidenter findes ikke mere, for de myrdes eller fængsles, og enhver, der demonstrerer, bliver straks sat fast, om det så er en gammel bedstemor med et tomt skilt.

Med mord og drakoniske straffe holder Putin liv i den frygt, der holder folk tilbage. I '1984' gøres de til ”upersoner”, hvorefter de forsvinder. ”Den, der behersker fortiden, behersker fremtiden; den, der behersker nutiden, behersker fortiden”, fastslår partiet. I fuld overensstemmelse hermed har Putin lukket Memorial, for at forhindre folket i at huske.

Til gengæld forklarer han i offentlige forelæsninger om Ukraine og Rusland, hvorfor Ukraine er en fejlkonstruktion, som han med sin ”specielle operation” nu råder bod på. De, som måtte mene noget andet, er ”tankeforbrydere”, der i '1984' sættes fast af Tankepolitiet, mens folket fyldes med ”proleføde, der var betegnelsen for den tarvelige underholdning og de propagandaløgne, som partiet serverede for masserne”, forklares det i Tillægget om Nysprog.

Det forklarer, hvorfor selv russere med ukrainsk familie insisterer på, at Putins krig er ”nobel”, og at Ukraine regeres af neonazister. Ukrainerne beretter om, hvor umuligt det er at få nogen i Rusland til at indse, at de fyldes med løgn. ”For førte gang var det muligt ikke blot at gennemtvinge fuldstændig lydighed over for statens vilje, men også fuldkommen ensrettede meninger”, berettes det om Big Brothers samfund.

Krig som tankeforbrydelse

Berømt fra '1984' er Big Brothers parole om, at ”krig er fred”, og ganske rigtigt bruger Putin krigen til at sikre sig, at han i fred og ro kan regere over Rusland. Således startede Putin sin præsidentkarriere med at overfalde Tjetjenien og udslette Grosnij, som han nu har udslettet Mariupol.

Dets liberale demokrati forkaster Putin og den russiske kirke, fordi det får folk til at ligge under for hedonismen, ”frihed er slaveri”.

Per Stig Møller
Fhv. minister, MF

Får folket bevidstheden om, at det er i krig og følgelig i fare, er det naturligt, ”at al magten overdrages til den lille kaste, for at staten fortsat skal kunne bestå … Det eneste, der er nødvendigt er, at staten befinder sig i en krigstilstand”, forklares det i '1984'.

Ved denne krigs indledning manipulerede Putin ganske vist med sproget ved at påstå, at Rusland ikke var i krig med Ukraine. Der var blot tale om en ”speciel operation”. At tale om ”krig” var en tankeforbrydelse, men efterhånden som operationen trak ud, og tabstallet steg, har ordet ”krig” sneget sig ind i den russiske omtale af, hvad der foregår i Ukraine, og som nu forklares med, at Nato bruger Ukraine til at bekrige Rusland. Og ganske rigtigt, folket samles om Putin.

Det liberale demokrati forkastes

Big Brothers anden parole, ”uvidenhed er styrke”, betyder lige netop, at folkets uvidenhed er regimets styrke. Folket skal slet ikke ønske sig tilstande som i det demokratiske Vesten, hvis virkelige forhold, folket holdes i uvidenhed om.

Dets liberale demokrati forkaster Putin og den russiske kirke, fordi det får folk til at ligge under for hedonismen, ”frihed er slaveri”. Som Big Brother forsvarer Oceaniens befolkning, forsvarer Putin russerne mod det syndige, liberale, irreligiøse og onde Vesten.

Som nævnt foregår '1984' i Oceanien bestående af USA og Storbritannien, hvilket efter Brexit passer meget godt. På den anden side ligger Den Engelske Kanal i Eurasien, der består af Vesteuropa og Rusland, hvilket også kan komme til at passe, hvis USA overlader Europa til sig selv, og Putin ikke bliver standset.

Længst ude ligger ”Østasien”. Da de alle tre er udstyret med atomvåben, går de ikke i direkte krig med hinanden, men fører konventionelle stedfortræderkrige i randområderne og i de ikke-allierede lande. Det er sådan en krig, Ukraine er blevet offer for, nu Zelenskyj til Putins overraskelse ikke straks lagde sig ned og rullede rundt.

Sovjetruslands magtlammelse

Når Putins Rusland ligner '1984', skyldes det, at Putin vil genskabe Sovjetrusland, som han med bitterhed så bryde sammen, fordi det efter hans mening var ramt af ”magtlammelse”, og dét skal ikke gentages på hans vagt!

Hvis du vil danne dig et billede af fremtiden, ”så forestil dig en støvle, der tramper på et menneskeansigt – for bestandigt”, forklarer O'Brien. Denne scene er blevet den grusomme virkelighed i de områder, Putins hære har ”befriet”, hvilket er Nysprog for ”undertrykt”.

På et tidspunkt efter 1984 bliver støvlen og Big Brother i '1984' imidlertid fjernet af den del af folket, som ikke har mistet den menneskelige anstændighed, viser Tillægget om Nysprog, som ser tilbage på 1984.  

Også på denne måde kan Putins Rusland komme til at ligne George Orwells '1984'.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Per Stig Møller

Fhv. udenrigsminister, Kultur- og kirkeminister, miljøminister, MF (1984-2015) og partiformand (K)
mag.art. (Københavns Uni. 1967), dr.phil. i litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1973)

Vladimir Putin

Præsident, Rusland
jurist (Sankt Petersborgs Statsuniversitet)

0:000:00