Prisvindende ngo-chef overlevede sag om betændt arbejdsmiljø: Nu bliver hun igen beskyldt for "grotesk dårlig ledelse"

Nyt brev til Arbejdstilsynet advarer om et betændt arbejdsmiljø og elendig ledelse i Liva, der hjælper kvinder ud af prostitution. Flere nøglemedarbejdere har forladt organisationen, og fagforeninger er bekymrede. Liva-forperson kan ikke genkende kritikken.

Flora Ghosh modtog Tine Bryld-prisen i 2013. Nu bliver hun for anden gang på få år beskyldt for at mobbe sine medarbejdere.
Flora Ghosh modtog Tine Bryld-prisen i 2013. Nu bliver hun for anden gang på få år beskyldt for at mobbe sine medarbejdere.Foto: Ritzau Scanpix
Rasmus Dahl LøppenthinSøren Dahl

For anden gang på ganske få år bliver den prisvindende sociale entreprenør og ngo-chef Flora Ghosh beskyldt for at skabe et elendigt arbejdsmiljø.

Det har ført til, at en række nøglemedarbejdere har forladt organisationen Liva, der blandt andet hjælper kvinder ud af prostitution. To chefer under Flora Gosh har forladt organisationen efter blot et års ansættelse.

Altinget er i besiddelse af et brev til Arbejdstilsynet dateret 27. januar, hvor en anonym afsender beskriver mobning og "grotesk dårlig ledelse", der er "baseret på frygt og manipulation" som en del af hverdagen i Liva.

I december 2019 stod flere medarbejdere frem med lignende kritik af arbejdsmiljøet i organisationen. I samme periode var Flora Ghosh kortvarigt fyret fra Liva.

Altinget har talt med en stribe personer, der blev ansat i Liva efter den forrige krise. De har alle haft centrale positioner i organisationen inden for de sidste 12 måneder.

Kilderne ønsker ikke gå til citat, da de frygter repressalier fra Flora Ghosh og er bekymrede for, at det kan skade deres fremtidige karriere at stå frem. Men de bekræfter samstemmende billedet, der tegnes i det nye brev til Arbejdstilsynet.

Her fremgår det, at arbejdsdagen i Liva er præget af Flora Ghosh' "svingende humør og utilregnelighed".

"Flora taler dårligt om os alle bag vores ryg og spiller os ud mod hinanden. Det er utrygt at være i. Vi har ligeledes en oplevelse af, at Flora efter eget behov sikrer sig adgang til vores mails,” lyder det videre i skrivelsen. 

Arbejdstilsynet har ellers uddelt en grøn smiley til Liva i forbindelse med sit seneste besøg i sommer. Men styrelsens udsendte er blevet ført bag lyset, lyder det i brevet. 

“Ved et kommende tilsynsbesøg er det vigtigt for jer at være bevidst om, at ingen af os tør udtale os om forholdene."

Flora taler dårligt om os alle bag vores ryg og spiller os ud mod hinanden.

Brev til Arbejdstilsynet
Anonym afsender

Læser ansattes mails
Det har ikke været muligt at få et interview med Flora Ghosh. Altinget har dog talt med Livas forperson og bestyrelsesformand, Trine Grünberger.

"Det er svært at kommentere på anonyme anklager af den her karakter. Det går jo uden om de officielle kanaler, virksomheden har for at håndtere den slags problemer," siger Trine Grünberger. 

Gør det indtryk på dig, at der er medarbejdere, som har følt sig nødsaget til at sende det her brev til Arbejdstilsynet?  

"Jeg har det sådan, at hvis der er nogen, der er kede af deres arbejdsplads i Liva, så håber jeg, at de bruger de officielle kanaler, der er. Det er mit svar til det," siger hun.   

Det er ikke første gang, at der er anklager af den her karakter. Fem fagforeninger sendte et brev i 2019, hvor de advarede om problemer med arbejdsmiljøet. Og i samme periode var der flere Liva-medarbejdere, der delte vidnesbyrd med lignende kritik, som præsenteres i brevet her.  

Hvordan ser du på, at der nu for anden gang på få år er anklager af den her karakter? 

"Sådan som jeg ser det, så kan du ikke sammenligne noget fra 2019 med nu. Vi har en god og saglig og fornuftig dialog med de fagforeninger, der repræsenterer medarbejderne i Liva. Det har vi haft igennem hele forløbet. Senest har vi talt om overenskomst og ikke arbejdsmiljø," forklarer Trine Grünberger. 

Trine Grünberger afviser samtidig, at man kan pille ved organisationens grønne smiley fra Arbejdstilsynet. 

"Arbejdstilsynet er altid velkomne hos os, og de udvælger jo også selv, hvem de vil tale med, når de er på besøg hos Liva," siger Trine Grünberger.  

I et skriftligt svar, sendt forud for interviewet, bekræfter Trine Grünberger dog, at ledelsen i visse tilfælde læser medarbejdernes mails.

"Ledelsen overholder retningslinjerne for håndtering af e-mail, og læser dem som udgangspunkt ikke, medmindre der er opsættende arbejdsmæssige årsager dertil. Det er efter personalehåndbogen."

I svaret skriver Trine Grünberger videre, at ledelsen ifølge Livas personalehåndbog som udgangspunkt har ret til at læse de ansattes mail, medmindre de er mærket "privat". 

Derudover forbeholder ledelsen sig ret til at læse de ansattes mails ved "længerevarende sygdom eller fravær i mere end 5 dage eller på grund af vedligeholdelse", fremgår det af svaret. 

I interviewet vil Trine Grünberger dog ikke give konkrete eksempler på, hvad der kan føre til, at ledelsen i Liva læser de ansattes mails. 

"Der er selvfølgelig ikke nogen, der læser de ansattes mails per default i Liva. Vores regler er helt klare. Det er kun i særlige situationer, at sådan noget kan ske. Der er vi ikke anderledes fra andre organisationer eller arbejdspladser," siger hun. 

Du kan læse hele Altingets interview med Liva-forperson Trine Grünberger i artiklen her. 

Arbejdsmiljøproblemer i Liva

Tidslinje

  • I 2009 blev Liva stiftet af Flora Ghosh for at hjælpe kvinder med skadevirkninger efter prostition.
  • I 2013 modtog Flora Ghosh den prestigefyldte Tine Bryld-pris for sin kamp for udsatte kvinder.
  • I marts 2019 åbnede Livas første krisecenter LivaShelter.
  • I juni 2019 sendte fem fagforeninger et brev til Livas bestyrelse, hvor de advarede om et betændt arbejdsmiljø.
  • I december 2019 blev Flora Ghosh og hendes vicedirektør Trine Grünberger fyret af en enig bestyrelse. Senere i december stod anonyme medarbejdere frem med vidnesbyrd i offentligheden, hvor de fortalte om elendig ledelse og mobning i Liva.
  • I januar 2020 blev bestyrelsen væltet på en ekstraordinær generalforsamling og advokat Christian Dahlager blev ny forperson. Han genansatte senere i januar Flora Ghosh i en position uden personaleansvar. Trine Grünberger blev også genansat som leder af LivaShelter. Hun blev siden konstitueret direktør.
  • I marts 2020 stoppede Christian Dahlager som forperson i Liva. Han blev afløst af Jan Husum.
  • I slutningen af 2020 stopper Trine Grünberger som direktør. Flora Ghosh overtager hendes position og bliver igen direktør for Liva.
  • I april 2021 kommer Trine Grünberger tilbage i Liva og bliver forperson for organisationen.

 

Bekymrede fagforeninger
Altingets kilder fortæller, at der er en udbredt bekymring i fagbevægelsen over situationen i Liva. Allerede i 2019 forsøgte fem fagforeninger at rette op på forholdene ved at sende et advarselsbrev til bestyrelsen. Her skrev de, at “det psykiske arbejdsmiljø er dårligt og nedbrydende” i Liva. 

Ifølge Altingets oplysninger er flere faglige organisationer nu så urolige over situationen i Liva, at medlemmer er blevet frarådet at blive ansat i organisationen.

Kredsformand i Socialpædagogerne Storkøbenhavn, Lars Petersen, bekræfter, at man fortsat ser med stor alvor på arbejdsmiljøet i Liva.  

"Siden sagen var fremme i medierne senest, har vi haft flere medlemmer, der har oplevet problemer med arbejdsmiljøet i LivaRehab af forskellig karakter. Selvom vi ikke har medlemmer ansat i LivaRehab lige nu, eller verserende sager, følger vi situationen i organisationen tæt. Særligt i forhold til de udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, som organisationen løbende har kæmpet med," siger han.

Altinget har også været i kontakt med Dansk Socialrådgiverforening.

Her bekræfter regionsformand Rasmus Balslev, at fagforeningen ligeledes har haft sager med medlemmer, der har oplevet problemer med arbejdsmiljøet i Liva Rehab inden for det seneste år.  

Siden sagen var fremme i medierne senest, har vi haft flere medlemmer, der har oplevet problemer med arbejdsmiljøet i LivaRehab.

Lars Petersen
Formand, Socialpædagogerne i København

Ekspert: Markant organisatorisk uro
Arbejdsmiljøet i Liva betyder ifølge Altingets oplysninger, at en lang række ansatte er kommet på kant med Flora Ghosh og er blevet afskediget.

En stribe medarbejdere er også blevet sygemeldt inden for det seneste år, ligesom flere har sagt op som direkte konsekvens af direktørens ledelsesstil.

Ifølge Altingets kilder har minimum 18 ansatte forladt Liva inden for det seneste halvandet år. Altinget har desuden bekræftet data via offentlige kanaler som LindkedIn.

Liva-toppen bestrider tallene, men anerkender, at en række medarbejdere har forladt organisationen.

Langt de fleste, der har forladt Liva, har haft arbejdsplads i København, hvor Flora Ghosh har sin daglige gang.

Det bemærkelsesværdige ved den seneste bølge af opsigelser er, at de fleste blev ansat flere måneder efter den seneste uro om arbejdsmiljøet i december 2019.

En stor del af de daværende medarbejdere stoppede nemlig i kølvandet på sagen, hvor Flora Ghosh først blev fyret og siden genansat, da bestyrelsen blev mødt af et mistillidsvotum i januar 2020.

Længere tilbage har der også været gang i svingdøren i Liva. Minimum 40 medarbejdere forlod organisationen i perioden 2016 til 2019, fremgår det af en skrivelse, som fem fagforeninger sendte til Liva i sommeren 2019.

CBS-professor Signe Vikkelsø understreger hun ikke har specifikt kendskab til forholdene i Liva. Men omsætningen i medarbejderstaben er bekymrende.

“Normalt siger man, det er sundt med en vis omsætning i personalestaben. Men de tal Altinget lægger frem er meget høje. Det tyder på, at der er en markant organisatorisk uro,” siger hun. 

Livas forperson, Trine Grünberger, "genkender dog ikke billedet af", at hverken sygemeldinger eller medarbejderudskiftninger har noget at gøre med Flora Ghosh' ledelsesstil. 

"Hvis det skulle relatere sig til noget, så må det være den organisationsudvikling, som bestyrelsen anser for at være nødvendige for at få Liva igennem den gendannelsesproces, som organisationen har været inde i," forklarer Trine Grünberger. 

Det er et kæmpe problem, der er så stor udskiftning.

Signe Vikkelsø
Professor, CBS

Fik kritik af evaluering
Medarbejderflugten har dog ramt effekten af Livas arbejde. 

Analyseinstituttet Analyse & Tal har gransket Livas arbejde med at hjælpe kvinder på Sydsjælland, som har været udsat for vold, misbrug eller prostitution. Projektet blev finansieret af en bevilling på 1,5 millioner kroner fra TrygFonden. 

I instituttets evaluering fra oktober 2020 lyder konklusionen, at der har været “skiftende personale, hvilket kan være meget sårbart, når der er tale om en særlig udsat gruppe". 

I evalueringen fremgår det samtidig, at samspillet mellem den eksterne psykolog og Livas socialrådgivere er afgørende for at få det fulde udbytte af indsatsen. Men det er blevet hæmmet af, at flere medarbejdere forlod Liva i projektperioden.

“Samarbejdet er netop blevet udfordret på grund af udskiftning blandt socialrådgiverne hos LivaRehab,” skriver Analyse & Tal. 

I evalueringen retter instituttet ligeledes en kritik af Livas evne til at dokumentere effekten af deres arbejde på Sydsjælland. Denne kritik knytter sig dog ikke direkte til den store medarbejderudskiftning. 

"Den anden udfordring handler om dokumentation, som – især ved projektets afslutning – er så mangelfuld, at der ikke kan konkluderes på virkningen af de forskellige aktiviteter, som projektet har tilbudt," skriver Analyse & Tal. 

Ifølge ledelsesekspert Signe Vikkelsø er det ikke overraskende, at medarbejderflugten går ud over kvaliteten af en organisations arbejde. 

“Det er et kæmpe problem, at der er så stor udskiftning. Det tager 14 dage at opsige en medarbejder, men det tager et år at lære en ny op. Og hvis dem, der skal lære de nye op, heller ikke er der længere, bliver problemet bare endnu større,” siger hun. 

Jeg kan dårligt påstå, jeg er overrasket over, at der igen er problemer. Hun egner sig ikke til at lede en ngo.

Christen Sørensen
Tidligere forformand, Liva

Flora Ghosh blev fyret
Trods uroen blandt chefer og medarbejdere har Liva haft held til at lande en række store bevillinger.

I september 2020 fik organisationen i et samarbejde med Københavns Kommune 3,7 millioner fra Socialstyrelsen til at hjælpe kvinder ud af prostitution.

I alt er der i dag en omsætning på et tocifret millionbeløb i Liva, som Flora Ghosh stiftede i 2009.

Det sker efter, at Flora Ghosh i en kort periode var ude i kulden i sit livsværk.

Den tidligere bestyrelse med overvismand Christen Sørensen i spidsen fyrede nemlig Flora Ghosh og den daværende vicedirektør Trine Grünberger i december 2019.

Sagen fik stor bevågenhed, og flere Liva-ansatte delte vidnesbyrd med offentligheden, hvor de kritiserede Flora Ghosh' ledelsesstil.

Alligevel valgte Livas medlemmer at frede foreningens stifter. Til gengæld gav de kniven til den daværende bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2020. 

Talsperson for oprørsgruppen var advokat Christian Dahlager, der blev ny leder af bestyrelsen.

En af hans første gerninger var at genansætte Flora Ghosh, men hun fik i første omgang kun en faglig funktion uden personaleansvar. 

“Det ville være fuldstændig forkert, hvis vi som bestyrelse ikke anerkendte, at der har været problemer med arbejdsmiljøet. Omvendt er Flora en fantastisk kapacitet rent fagligt. Derfor synes jeg, det er en god løsning, at vi får glæde af hendes kompetencer, uden hun samtidig skal påtage sig en stor ledelsesopgave,” sagde Christian Dahlager til Altinget i januar 2020. 

Trine Grünberger blev også genansat i en ny funktion. Først som leder af krisecentret og siden som konstitueret direktør. 

Christian Dahlager forlod dog Liva igen efter blot halvanden måned. Herefter fulgte et par rokader, inden Trine Grünberger blev forperson i april 2021. Flora Ghosh kom tilbage som direktør i slutningen af 2020.

I dag ønsker Christian Dahlager ikke at forklare baggrunden for sit lynexit, ligesom han heller ikke har nogen kommentar til, at Flora Ghosh igen er direktør for Liva. 

“Men jeg er sikker på, at Trine Grünberger gør det godt som forperson. Hun er dygtig,” siger Christian Dahlager.

Dahlager væltede tidligere overvismand Christen Sørensen, der røg ud, fordi han forsøgte at få Flora Ghosh fyret.

"Medlemmerne var jo meget opsat på at få Flora Ghosh tilbage i Liva. Men jeg kan dårligt påstå, jeg er overrasket over, at der igen er problemer. Hun egner sig ikke til at lede en ngo," siger Christen Sørensen i dag.

Trine Grünberger glæder sig omvendt over, at det ikke lykkedes Chresten Sørensen at få hende og Flora Ghosh væk fra Liva.

"Som bekendt var Liva i 2019 igennem en krise, hvor ledelsen blev afsat af den daværende bestyrelse og erstattet af en ikke socialfaglig konstitueret direktør - en forandring, som medlemmerne i foreningen udtrykte mistillid til på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2020," siger forpersonen i et skriftligt svar.

Hun uddyber i Altingets interview med hende: 

“Jeg synes ikke, vi skal forholde os til en ukonkret kritik fra en tidligere formand, hvis linje blev underkendt af Livas medlemmer," siger Trine Grünberger.   

Hun mener, at Liva er kommet godt gennem krisen.

"Siden har Liva haft fokus på at komme styrket ud af begivenhederne og konsolidere organisation til fordel for medarbejdere, ledelse og ikke mindst målgruppen af socialt udsatte, som har gavn af vores arbejde."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00