Debat

Psykiatrialliancen: Ni ting, der burde få politikerne til at prioritere psykiatrien

DEBAT: Både i finanslov og i det nyligt publicerede regeringsgrundlag glimrer psykiatrien ved sit fravær. Det er både brugere, pårørende og professionelle i psykiatrien skuffede og temmeligt forundrede over, skriver Anne Lindhardt, formand for PsykiatriAlliancen.

Flere og flere får konstateret psykiske sygdomme, og derfor burde regeringen være mere opmærksom på området, skriver PsykiatriAlliancen.
Flere og flere får konstateret psykiske sygdomme, og derfor burde regeringen være mere opmærksom på området, skriver PsykiatriAlliancen.Foto: Colourbox
Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anne Lindhardt
Psykiater, på vegne af PsykiatriAlliancen

Alene det, at antallet af danskere, der får behandling for psykisk sygdom, er steget med mere end 43 procent siden 2007, burde få alle alarmklokker til at ringe. Men det virker ikke, som om lyden er trængt igennem til regeringskontorerne.

Tværtimod. Mens antallet af syge stiger, har en lang række problemer fået lov til at udvikle sig fra slemt til værre.

Her er et udpluk af de problemer, som vi mener burde have fået politikerne til at prioritere psykiatrien højere i finansloven og regeringsgrundlaget:

  • Der er en dokumenteret overdødelighed på 15 til 20 år for mennesker med svære psykiske sygdomme.
  • Psykiske lidelser er ifølge Sundhedsstyrelsen de allerdyreste sygdomme, når man udover de direkte behandlingsomkostninger også inddrager de indirekte omkostninger.
  • Der er en fortsat stigning i antallet af retspsykiatriske patienter.
  • Der er et stigende antal personer med dobbeltdiagnoser, det vil sige psykisk sygdom og misbrug.
  • Danskere med psykisk sygdom oplever stigende social ulighed – både økonomisk og i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
  • Antallet af tvangsindlæggelser er stigende.
  • Antallet af sengepladser i psykiatrien falder fortsat, uden at alternative opfølgningsmuligheder er tilstrækkeligt etablerede og virksomme. Det medfører kortere indlæggelsestider og et stigende antal uplanlagte genindlæggelser.
  • Der er betydelige strukturproblemer i tilrettelæggelse af behandling, koordinering og ansvarsplacering mellem region og kommuner. Konsekvensen er, at patienten falder mellem to stole og bliver den eneste tovholder i sin egen behandling.
  • Der er rekrutterings- og fastholdelsesproblemer af personale i psykiatrien.
Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

For at løse problemerne mener vi i PsykiatriAlliancen, at der skal sættes ind på en række konkrete områder:

Der er et påtrængende behov for et langt tættere samarbejde mellem kommuner og regioner om indsatsen for de allermest udsatte borgere. På tværs af kommune og region bør personalet arbejdet tættere sammen, udveksle viden om den enkelte borgers situation og dermed målrette indsatsen bedst muligt.

Ja, det koster alt sammen penge! Men pengene ville være godt givet ud. Først og fremmest selvfølgelig fordi udsultningen af psykiatrien har enorme menneskelige omkostninger.

Anne Lindhardt, formand for PsykiatriAlliancen

Penge godt givet ud
Det er afgørende, at indlæggelsesmulighederne matcher behovet. Når en borger i eget hjem eller en beboer på et bosted får en akut sygdomskrise, der kræver indlæggelse, skal muligheden herfor også være til stede. Indlæggelsen skal vare længe nok til, at tilstanden er bedret tilstrækkeligt, og at behandlingen kan videreføres på betryggende vis uden for den psykiatriske afdeling.

Det kræver en oprustning af ressourcerne i psykiatrien, herunder sengepladser.

Der er behov for en betydelig oprustning af personalet i antal og kompetenceopbygning, såvel i kommuner som i regioner. Fælles opkvalificering vil kunne fremme denne målsætning. 

Området de psykiatriske bosteder bør analyseres med henblik på målgruppe, differentiering, aktivitet og ikke mindst dimensionering.

Ja, det koster alt sammen penge! Men pengene ville være godt givet ud. Først og fremmest selvfølgelig fordi udsultningen af psykiatrien har enorme menneskelige omkostninger.

Men også fordi det giver sig selv, at det koster samfundet dyrt, når tusinder af danskere bliver invalideret af ventetid, dårlig behandling og manglende opfølgning.

Om PsykiatriAlliancen: 29 ledende organisationer omkring psykiatrien – fra fagforbund over medicinske selskaber til patientforeninger – har dannet PsykiatriAlliancen for sammen at bekæmpe psykisk sygdom. Læs mere om alliancen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00