Riisager ønsker opgør med omstridte læringsmål i folkeskolen

OPFORDRING: Merete Riisager vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal gentænke folkeskolens læringsmål, som en del af et opgør med ”konkurrencementaliteten” i skolen. Opfordringen får opbakning fra lærerne og SF, men møder modstand fra S, V og eleverne.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Tyson W. LyallNiels Frederik Rickers

Der er behov for at reparere og gentænke folkeskolens 215 kompetencemål, der beskriver, hvad eleverne skal lære.

Sådan lyder budskabet fra undervisningsminister Merete Riisager i et interview med Altinget.

”Kompetencemålene, som de er i dag, skaber en ubalance i skolens opgave,” siger Riisager og fortsætter:

”Det er en tænkning af skolen, hvor der skal være slutmål, fordi man skal ud på et arbejdsmarked. Men skolen har ikke kun en arbejdsmarkedsfunktion. Derfor bliver der behov for at indtænke vidensmål med en større tyngde, end vi har i dag.”

Kompetencemålene, som de er i dag, skaber en ubalance i skolens opgave. Folkeskolens formålsparagraf taler også om virkelyst og elevens alsidige udvikling. Det er en borger- og dannelsesopgave, som skolen også har. Kompetencemålene er meget aktionsrettede. Det handler om, hvad man skal kunne gøre.

Merete Riisager (LA)
Undervisningsminister

Ministeren vil derfor nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan skolens mål kan genskrives.

Merete Riisager har allerede annonceret, at hun ikke stiller op til næste folketingsvalg. Opfordringen bør derfor stå på dosmersedlen over opgaven hos en kommende undervisningsminister, forklarer ministeren.

”Det skal være så grundig en proces, som vil være svær at sætte i gang midt i en valgkamp, hvor folk taler i hurtige vendinger,” siger Riisager.

Blandet modtagelse
Riisagers opfordring om at gentænke læringsmålene høster store roser hos SF og Danmarks Lærerforening.

”Den måde, man tænker kompetencemål på i dag, er usund,” lyder det fra Jacob Mark. SF’eren lover at følge op på ministerens idéer efter valget.

”Selvom Merete stopper, så skal jeg nok videreføre den idé. For det er en rigtig god idé.”

Samme begejstring finder man hverken hos Venstre, Socialdemokratiet eller Radikale. De tre partier ønsker at se tiden an og vente med et decideret opgør med læringsmålene.

”Der er andre og vigtigere opgaver, som presser sig på, og som kræver både ressourcer og løsninger,” siger Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen.

Socialdemokratiet stemmer i og finder timingen af Riisagers udmelding ”besynderlig”.

”Det er sjovt, at hun nu er den, der vil give friere rammer, når det var hende, der som minister i regeringen ville have langt strammere rammer, dengang vi diskuterede det. Der mente hun, at vi skulle have bindende mål lokalt ude i kommunerne,” siger undervisningsordfører, Annette Lind.

Læs hele det store interview med Merete Riisager på Altinget: uddannelse, hvor hun kobler opgøret med folkeskolens læringsmål med ønsket om at skrue ned for konkurrencestatsmentaliteten og nyttetænkningen i skolen. Samme sted kan du også læse mere om, hvad lærerne, eleverne og partierne mener om ministerens opfordring.

Dokumentation

Om folkeskolens fælles mål:

I 2017 blev folkeskoleforligskredsen enige om at løsne op i de såkaldte Fælles Mål.

Dermed besluttede man sig for at beholde de 215 overordnede kompetencemål, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og vidensmål blev ændret fra at være bindende til at være vejledende.

På nuværende tidspunkt er de Fælles Mål i folkeskolen delt op i følgende tre niveauer:

  • Niveau 1: De 215 kompetencemål
    Kompetencemålene angiver, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de forskellige fag, og er de overordnede gældende mål. Målene er bindende og har hjemmel i folkeskoleloven.
  • Niveau 2: De 866 færdigheds- og vidensområder
    Disse områder angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. De er ligeledes bindende og hører hierarkisk under kompetencemålene.
  • Niveau 3: De 3.170 færdigheds- og vidensmål
    Under færdigheds- og vidensområderne ligger færdigheds- og vidensmålene, der blot er vejledende. Disse mål er til rådighed for skoler og lærere med henblik på at kvalificere den lokale planlægning af undervisningen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Annette Lind

Generalkonsul, Flensborg, fhv. MF (S)
lærer (Nørre Nissum Seminarium 1994)

Jacob Mark

MF, gruppenæstformand (SF)
bachelor i journalistik, politik og administration (Roskilde Uni. 2017)

Merete Riisager

Forfatter, foredragsholder, fhv. undervisningsminister (LA), fhv. direktør, Dansk Svømmeunion
cand.mag.pæd. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00