Kommentar af 
Jacob Birkler

Tidligere Etisk Råd-formand: Hvem skal drage omsorg i fremtiden?

Omsorg handler ikke bare om at arbejde med mennesker, det handler om arbejdet med menneskelighed. Det skal vi politisk tale meget mere om, så omsorg prioriteres på linje med behandling, skriver Jacob Birkler.

Noget så simpelt som det at få serveret et glas vand kan handle om langt mere end netop det at få slukket tørsten. Det kan handle om nærvær, tryghed eller noget helt tredje, skriver Jacob Birkler.
Noget så simpelt som det at få serveret et glas vand kan handle om langt mere end netop det at få slukket tørsten. Det kan handle om nærvær, tryghed eller noget helt tredje, skriver Jacob Birkler.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jacob Birkler
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis du lever tilstrækkelig længe, vil du på et tidspunkt få behov for hjælp. Enten fordi du bliver syg, eller fordi din krop bare ikke kan mere. Men hvem skal hjælpe dig?

Vi har vænnet os til, at velfærdssamfundet er blevet den rare familie, som skal komme og hjælpe os i enhver sammenhæng. Men hvis samfundet hidtil har været den rige onkel, vil en hurtig fremskrivning vise, at der snart kun er en ond stedmor tilbage.

Vi har længe vidst, at det antal, som får behov for hjælp, slet ikke hænger sammen med det antal, som kan eller vil hjælpe. Der findes ingen lavthængende frugter, men der findes to slidte løsninger, som jeg vil problematisere, og så en tredje løsning, som jeg til slut vil pege på nødvendigheden af.

Det etiske spørgsmål handler om, hvad voksne børn skylder deres forældre. Hvor meget bør vi forpligte os?

Jacob Birkler
Filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd

Du skal ære din far og din mor. Sådan lyder et af Bibelens ti bud. Men måske bliver det også snart et indtrængende bud fra danske kommuner.

Allerede i dag bliver der appelleret til, at de pårørende varetager flere opgaver. Her finder vi den første løsning, som vi kommer til at høre meget mere til fra kommunal side. I den nære fremtid vil voksne børn i langt højere grad blive inddraget i plejen af deres forældre, fordi der enten ikke er personale nok eller råd til andet.

Det etiske spørgsmål handler om, hvad voksne børn skylder deres forældre. Hvorfor bør voksne børn hjælpe deres forældre, og hvor meget skal og bør vi hjælpe, når vores forældre kræver hjælp til en lang række omsorgsopgaver? Er børn forpligtet til at give deres forældre tøj på, skifte ble, hjælpe med at lave og spise mad, hvis demens eller en hjerneblødning eksempelvis har skabt behov for dette? Hvor meget bør vi forpligte os?

Vores forældre vil desuden få behov for samvær og omsorg, hvilket netop er stedet, hvor der allerede er skåret benhårdt gennem de senere år. "Jamen, min mor har behov for kontakt og omsorg". Svaret vil komme uden omsvøb: "Fint, men du må klare det selv". Så kan man stå der og råbe på værdighed, men der er kun én tilbage til at sikre værdigheden – nemlig den, der råber.

Læs også

Som ældre forældre kan man også selv kræve hjælp fra sine børn, som var det et ubarmhjertigt regnestykke: "Jeg har skubbet din barnevogn, så nu må du skubbe min kørestol". Ironien bliver til at føle på, når de voksne børn må passe deres demente forældre, som nu er blevet som et barn igen. Men problemerne står i kø.

Dels har mange ældre slet ikke nære pårørende, og hvis de har pårørende, bor de ofte langt væk. Dels vil mange opgaver enten kræve ekspertise, som de pårørende ikke har, og dels vil opgaverne kræve en overskridelse af intimgrænser, som kan virke uværdigt for både de ældre og de pårørende.

Endelig vil mange børn selv have børn og arbejde, der kun efterlader den tid, som ikke findes. Ingen tvivl om, at de pårørende vil blive inddraget langt mere i fremtiden, men den forkromede løsning findes ikke her.

Den næste slidte løsning handler om brug af nye teknologier. Gennem de senere år har landets kommuner behændigt kaldt disse teknologier for velfærdsteknologier (eller ligefrem frihedsteknologier), fordi teknologierne både skaber velfærd og frihed for de ældre.

Nøjagtig som det gælder ved inddragelse af pårørende, vil der også være meget, teknologierne ikke bør overtage

Jacob Birkler
Filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd

Hvor det før var et menneske som hjalp, vil det nu og i fremtiden være teknologier, som hjælper med mad, bad og rengøring, men også til støtte for de svækkende sanser og den svigtende hukommelse. Det er der ikke noget forkert i. Tværtimod. Men nøjagtig som det gælder ved inddragelse af pårørende, vil der også være meget, teknologierne ikke bør overtage.

Det relevante etiske spørgsmål bliver derfor, hvilke omsorgsfunktioner teknologierne ikke bør erstatte. Nøgleordet er omsorg.

Noget så simpelt som det at få serveret et glas vand kan handle om langt mere end netop det at få slukket tørsten. Det kan handle om nærvær, tryghed eller noget helt tredje, som en teknologi ikke kan varetage. Således giver det heller ikke mening at lade en robot sidde ved dødslejet, også selvom den er nøje programmeret til langsomt at stryge den døende langs håndryggen.

Så hvad er det mere præcist teknologien her vil mangle? Det oplagte svar er "det menneskelige". En præcisering af dette svar bliver stadig mere presserende, i takt med at kommunerne indfaser flere nye teknologier på plejehjemmet.

Læs også

Nu er vi fremme ved den tredje løsning, som i mine øjne er den vigtigste. Kort sagt skal vi prioritere omsorgsarbejdet langt mere og på flere nye måder. Det at arbejde med omsorg skal gentænkes og værdsættes. Omsorg er ikke bare opgaver, der skal løses, men nærvær der skal vises.

Omsorg handler om værdighed, hvilket i sin kerne handler om at sikre, at mennesket forbliver et menneske og ikke reduceres til noget andet. Her vil det oplagte være at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de mange som arbejder i omsorgsfag, hvilket også kan bidrage til at sikre, at flere søger mod disse fag.

Men pointen stikker dybere og handler ikke alene om agtelse og prioritering af omsorgsfag. Det handler om agtelse og prioritering af selve sagen, som er omsorg.

Konkret skal der politisk tales om værdien og vigtigheden af omsorg, og især hvordan omsorgen prioriteres på linje med eksempelvis behandling

Jacob Birkler
Filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd

I Danmark skal vi tale om og blive bedre til at forstå værdien af omsorgsarbejde. Det at drage omsorg handler ikke alene om at varetage en opgave for et menneske, det handler om at tage vare på et menneske, hvilket afføder opgaven.

Det kan lyde en smule højstemt, men omsorg handler ikke bare om at arbejde med mennesker. Nej, det handler om arbejdet med menneskelighed, som er noget af det mest værdifulde, man kan beskæftige sig med. Et arbejde, der helt umiddelbart giver mening for andre og netop derfor giver mening for en selv.

Mere konkret skal der politisk tales om værdien og vigtigheden af omsorg, og især hvordan omsorgen prioriteres på linje med eksempelvis behandling. På den måde vil flere unge søge omsorgsfagene, og pårørende vil også blive mere motiveret til omsorgsarbejdet. Pårørende er ikke bare nogen, der rører på sig, når kommunen kalder. De er mennesker, der kan tilskyndes til at se omsorgens værdi.

Med en genvurdering af omsorgen kan vi også blive bedre til at se, hvordan teknologier både kan bruges og misbruges. Med teknologi kan vi eksempelvis overvåge, hvor kun mennesker kan våge. Med teknologier kan vi sikre opgaven, men kun mennesker kan sikre menneskelighed.

Der er således mange grunde til at vi gentænker, genvurderer og prioriterer omsorgen i Danmark.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Birkler

Lektor, filosof og forfatter, fhv. formand for Det Etiske Råd 2011-16
cand.mag. i filosofi og psykologi (Aarhus Uni. 2000), ph.d. i medicinsk etik (SDU 2009)

0:000:00