Ungarsk forsker: Man kan ikke længere kalde mit land for et demokrati

INTERVIEW: Regeringsleder Viktor Orbán benytter krisen om coronavirus som undskyldning for at rage det sidste af magten i Ungarn til sig, advarer politologen Edit Zgut. Hun opfordrer EU til at forhindre Orbán i helt at kvæle landets medier og opposition.

Ungarns regeringsleder, Viktor Orbán, fik mandag vedtaget en særlov på grund af coronakrisen, der på ubestemt tid giver ham næsten uindskrænket magt.
Ungarns regeringsleder, Viktor Orbán, fik mandag vedtaget en særlov på grund af coronakrisen, der på ubestemt tid giver ham næsten uindskrænket magt.Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix
Thomas Lauritzen

BRUXELLES: Virussen er ikke den eneste fare, der er ved at få godt fat i det europæiske kontinent. Sammen med sygdommen covid-19 breder der sig en frygt, som giver autoritære tiltag de bedste vilkår i generationer.

”Historien viser, at en global krise som den, vi oplever nu, giver magthavere en enestående mulighed for at lukke munden på oppositionen og andre modstandere,” siger den ungarske forsker Edit Zgut.

”Hvis man kan overbevise folk om, at de i denne situation er nødt til at vælge mellem demokrati og autoritære løsninger, så vil de simpelthen vælge det autoritære for deres eget helbreds skyld. Det giver enhver autokratisk tænkende leder ekstra muligheder og manøvrerum. Også her i Europa,” siger hun.

Politologen Edit Zgut underviser på universitetet i Warszawa, og hun er som analytiker blandt andet tilknyttet netværket Visegrad Insight og den transatlantiske tænketank German Marshall Fund. Hun har gjort det til sit speciale at sammenligne de autoritære udviklinger i Ungarn og Polen samt de to landes langvarige afvisning af EU’s kritik.

Partier som Fidesz og PiS fremstiller den demokratiske opdeling og balance mellem magten og dens modvægte som en forhindring for, at man kan gøre ting for folkets bedste. Det er meget farligt.

Edit Zgut
Ungarsk demokratiforsker ved Europa-centeret på Warszawas Universitet

Mandag i denne uge overgik lederen fra hendes eget hjemland alt, hvad Zgut har noteret sig gennem det seneste tiårs underminering af den ungarske retsstat og mediefrihed.

En uendelig undtagelsestilstand
Med sit parti, Fidesz, og dets absolutte flertal i det ungarske parlament bag sig gennemtrumfede regeringsleder Viktor Orbán noget, der godt kunne ligne en demokratisk afskaffelse af demokratiet selv. En ny ’bemyndigelseslov’ forlænger på ubestemt tid den undtagelsestilstand, der er indført i Ungarn på grund af krisen med coronavirus.

Loven lukker landets parlament, aflyser frie valg og overdrager i realiteten hele magten til Orbán. Samtidig indføres der nye og hårde strafmuligheder for enhver, der under krisen ’spreder misinformation’, alarmerer befolkningen på forkert grundlag eller i øvrigt skaber uro og problemer for staten.

Hvem bestemmer, hvornår noget er ’misinformation’? Hvem bestemmer, hvornår kriseperioden er slut? Svaret er Viktor Orbán.

Både EU og Edit Zgut har lidt svært ved at tro på, at han har taget disse skridt udelukkende af bekymring for sundhedstilstanden i den ungarske befolkning.

”Orbán vil da sikkert gerne beskytte befolkningen. Men samtidig skaber den her krisesituation en meget tilpas mulighed for at tiltage sig mere magt. Og det er præcis, hvad der foregår,” siger Zgut.

Hun minder om, at Viktor Orbán siden sin triumferende tilbagevenden til regeringsmagten i 2010 systematisk har taget politisk kontrol med både domstolene, de offentlige myndigheder og de fleste af medierne, mens uønskede ngo’er er blevet presset ud af landet. Alt sammen på trods af intens kritik fra EU, Europarådet og andre instanser.

Bekymring i EU og hos De Konservative
Orbáns seneste skridt har straks udløst nye, bekymrede udtalelser fra EU-Kommissionen og advarsler fra flere fremtrædende europæiske politikere. Det har også fået det eneste danske medlem af Europa-Parlamentets store konservative gruppe (EPP), Pernille Weiss, til for første gang at opfordre til at smide hans parti Fidesz ud af gruppen.

”Vi har længe været vidner til den demokratiske deroute, der er foregået fra Budapest. Men nu går den ikke længere,” skrev Weiss tirsdag aften på Twitter, hvor hun på vegne af Det Konservative Folkeparti i Danmark opfordrer de andre EU-landes konservative partier til at følge trop.

”Det Europæiske Folkeparti (EPP) bygger på et konservativt, liberalt og kristendemokratisk grundlag. Jeg vil under ingen omstændigheder være vidne til, at vores historiske og demokratiske værdigrundlag ødelægges af autoritære skikkelser, der ikke har demokratiet kært,” lyder det fra Pernille Weiss.

Eksperter som Edit Zgut er ikke i tvivl om, at det er på høje tid for EU at gribe så hårdt ind som muligt.

”EU-Kommissionen og de andre institutioner bør ikke lade nogen europæisk regering omgå parlamenter eller begrænse borgerrettigheder og politisk frihed yderligere. De må overvåge meget tæt, om undtagelsestilstandene bliver hævet igen, når pandemi-krisen er overstået,” siger hun.

Den ungarske forsker advarer om, at den autoritære udvikling i hendes land er på vej helt ud over kanten nu.

Ungarn er blevet et autoritært regime
”Ungarn har en vis tradition for autoritær udvikling, selv uden nogen pandemi. Handlingerne taler tydeligere end 1.000 ord. Denne regering har skrevet forfatningen om otte gange. Den har begrænset friheden for civilsamfundet, oppositionen, de uafhængige medier og den akademiske verden. Den har fjernet de fleste af de forfatningsbestemte begrænsninger af dens egen magt,” siger Edit Zgut.

Er Ungarn efter din opfattelse stadig et demokrati og en retsstat, eller er landet ved at blive til et diktatur?

”Efter ti års tilbagerulning af demokrati og retsstatsprincipper, så kan man ikke længere betegne Ungarn som et fungerende demokrati. Det er et autoritært regime, hvor regeringen misbruger både dens formelle og dens uformelle magt til at forhindre oppositionen i at blive valgt.”

Viktor Orbán og hans regering siger, at de gør det her for at beskytte befolkningen og landet. Er det ikke sandt?

”Vi har set lignende tiltag i mange andre europæiske lande, for eksempel Frankrig, Portugal eller Storbritannien, men de har alle solnedgangsklausuler. De tillader kun at styrke den udøvende magt for en kort periode og kun under meget præcise betingelser. Det er forskellen.”

”Selv om den ungarske regering hævder, at deres bestemmelser og deres omgåelse af parlamentet også bliver begrænsede i både omfang og tid, så er det faktisk ikke tilfældet. Der er ingen eksplicitte garantier for det i denne lov, og disse nye regler kan kun fjernes igen med et nyt konstitutionelt flertal inklusive regeringen og en ny underskrift fra præsidenten.”

Ny mulighed for at kvæle kritiske stemmer
De nye regler betyder også, at enhver udtalelse, der kan opfattes som misinformation eller en trussel mod staten, kan føre til fængselsstraf i op til fem år. Hvad er det, Orbán vil opnå med det?

”Det giver endnu en mulighed for at kvæle kritiske stemmer, primært journalister. Igen skal man huske, at der er en del fortilfælde for det her. Den ungarske regering har sammen med oligarkerne taget kontrol over 70-80 procent af medierne. Samtidig er forholdet mellem regeringen og de uafhængige medier blevet ret så fjendtligt.”

”Lige som USA’s præsident Trump kalder Ungarns premierminister de uafhængige medier for ’fake news’. Kritiske journalister betegnes som propagandister, og statsanklageren efterforsker undersøgende journalister, bare fordi de gør deres arbejde. Så det at skabe en ny slags forbrydelse, der kaldes ’udbredelse af misinformation’, kan føre til en meget alvorlig yderligere begrænsning af ytringsfriheden og mediefriheden i Ungarn.”

Handler det også om at lukke munden på oppositionen?

”Ja, det gør det. Når der er en alvorlig krisesituation, så gør det nogle grundlæggende ting ved demokratier, selv hvis lederne er demokratisk tænkende. En af de ting er, at det til en vis grad standser opposition og modstand med det samme. For hvis man kommer med kritik, så kan det meget nemt fremstilles, som om man er upatriotisk, illoyal eller på en anden måde ude på at forhindre regeringens arbejde i at lykkes. Det stiller oppositionen i en vanskelig situation.”

”En anden konsekvens er, at samfundet som sådan bliver mere parat til at acceptere autoritære løsninger, ganske enkelt fordi folk frygter for deres egen sikkerhed. Det er ret normalt. Tænk bare på årene efter Pearl Harbor eller 9/11, hvor der skete noget lignende.”

Når demokratiet fremstilles som en forhindring
Hvordan føles den udvikling for ungarerne?

”Personligt er jeg bekymret for mit lands fremtid. Men meningsmålinger tyder på, at et flertal af ungarerne finder disse nye regler passende. Folk er endda åbne over for endnu strammere bestemmelser. Det er som sagt en normal reaktion, når man føler sin egen sikkerhed i fare.”

”Men den overordnede, systemiske fare er, at autokratisk tænkende ledere som Ungarns premierminister eller Jaroslaw Kaczynski i Polen (leder af det polske regeringsparti PiS, red.) kan ride på en bølge af utålmodighed med de demokratiske ’begrænsninger’ af deres regeringsførelse.”

”Partier som Fidesz og PiS fremstiller den demokratiske opdeling og balance mellem magten og dens modvægte som en forhindring for, at man kan gøre ting for folkets bedste. Det er meget farligt, når man begynder at fremstille demokrati og effektivt forsvar som modsætninger. Det er en meget falsk og vildledende modstilling.”

Hvad står på spil for Den Europæiske Union, som Ungarn jo er medlem af?

”Der er meget på spil. Vi har de senere år været vidne til, at EU ikke rigtig har kunnet presse Ungarn til at opgive alle de her omvæltninger i retssamfundet, som jeg har nævnt. Nu skaber det systemiske nedfald fra denne krise en fristelse for yderligere magtfuldkommenhed.”

”Det betyder, at vi efter min mening kommer til at se lignende initiativer brede sig andre steder i Europa. Derfor er det ekstremt vigtigt at understrege, at demokrati og menneskerettigheder ikke er nogen begrænsning af vores sikkerhed. Tværtimod er det netop de faktorer, vi har brug for, hvis vi skal kunne komme igennem den her slags krise sammen.”

 

Du kan høre en version af interviewet med Edit Zgut i Altingets europæiske podcast, Parlamentet, som udkommer fredag. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Weiss

MEP (K)
sygeplejerske, cand.scient. i sundhedsvidenskab (SDU 2004), master i ledelse og innovation (CBS), certificeret sexolog

Viktor Orbán

Premierminister, Ungarn
jurist (Eötvös Loránd University 1987)

0:000:00