Var der lovhjemmel? Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens bisiddere har pludselig sendt deres bud til Minkkommissionen

Bisidderne for statsministeren og hendes departementschef har sendt et brev til Minkkommissionen med en fortolkning af selve spørgsmålet om lovhjemmel. Indholdet er endnu ikke offentliggjort.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Var der lovgrundlag eller ej, da regeringen den 4. november meldte ud, at alle mink skulle aflives?

Nej, har regeringen selv konkluderet, og det har ført til, at seks ministre nu skal afhøres af en kommission, mens oppositionen på forhånd har erklæret sig klar til at slæbe statsministeren for Rigsretten.

Men bisidderne for Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen vil tilsyneladende gerne diskutere selve spørgsmålet om, hvorvidt der var lovgrundlag for at aflive alle mink.

I hvert fald har de sendt en mail til Minkkommissionen forud for afhøringerne fredag med deres fortolkning af Lov om hold af dyr.

Det oplyser landsdommer Michael Kistrup, som er formand for kommissionen, fredag formiddag.

En af kommissionens opgaver er at give en selvstændig vurdering af "hvorvidt der på tidspunktet for regeringens offentlige tilkendegivelse af sin beslutning var hjemmel til dette tiltag".*

Bertelsens bisidder udfordrede vurdering af manglende hjemmel

Bisidderne Lars Kjeldsen og Jens Rostock-Jensen har ikke udleveret mailen til pressen, og vi kender derfor ikke deres endelige fortolkning. Men en tidligere bemærkelsesværdig episode i Minkkommissionen kan tyde på, at de måske vil udfordre selve vurderingen af, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

På Minkkommissionens dag 4 blev chefjuristen i Fødevarestyrelsen, Birthe Schubart, afhørt. Det var hende, der foretog den faglige vurdering af lovgrundlaget, som styrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet derefter gik ud fra. Hun mente, at man ikke kunne bruge Lov om hold af dyr til at aflive alle mink.

Da udspørgeren var færdig, bad Barbara Bertelsens bisidder Jens Rostock-Jensen om ordet, og så udfordrede han over længere tid Birthe Schubart på grundlaget for hendes konklusion om, at der ikke var lovhjemmel. Han antydede flere gange, at man kunne fortolke Lov om hold af dyr anderledes, end Birthe Schubart gjorde, men chefjuristen fastholdt sin vurdering.

Det var netop Lov om hold af dyr, som ifølge Justitsministeriets ”arbejdstese” i timerne omkring minkpressemødet den 4. november kunne rumme aflivning af alle dyr. En fortolkning, som Miljø- og Fødevareministeriet afviste, og senere erklærede Justitsministeriet sig enig. Man kunne altså ikke bruge Lov om hold af dyr til at aflive alle mink, og der var dermed intet lovgrundlag, har regeringen selv vurderet. 

*Oplysningen er tilføjet 29.10.21 klokken 14.30

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Barbara Bertelsen

Departementschef, Statsministeriet, statsrådssekretær
cand.jur. (Aarhus Uni. 1998)

Michael Kistrup

Landsdommer, Østre Landsret
cand.jur.

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00