Von der Leyens store fremtidstale: Vi skal gøre klar til at udvide EU

Både budgetter og institutioner i Den Europæiske Union skal forberedes på endnu en stor udvidelse med Ukraine og lande på Balkan, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen i årets State of the European Union-tale, som kan blive hendes sidste.

Europa må være klar til forandring, siger Ursula von der Leyen.
Europa må være klar til forandring, siger Ursula von der Leyen.Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Thomas LauritzenJulie Schønning

STRASBOURG: I sin sidste store statustale under denne EU-Kommissions mandat åbner Ursula von der Leyen døren på vid gab for en ny stor udvidelse mod øst.

"Tiden er kommet, hvor Europa igen må tænke stort og skabe vores egen skæbne. Historien kalder på os og siger, at vi skal begynde arbejdet på at fuldende vores Union," sagde kommissionsformanden i den såkaldte State of the European Union-tale til Europa-Parlamentet onsdag morgen.

Selv om den tyske politiker ikke nævnte sine egne ambitioner med et ord, så var den over en time lange tale både en status og en udsigt til fremtiden under den næste EU-Kommission, som Ursula von der Leyen ventes at gå efter at lede frem til 2029.

Vi må tænke over, hvordan vi gør klar til at fuldende Unionen. Med udvidelse følger også en fordybelse af den politiske union.

Ursula von der Leyen
Formand for EU-Kommissionen

Talen handlede slet ikke kun om krigen i Ukraine, men den var stærkt påvirket af de konsekvenser, som Ruslands trussel efter hendes mening bør have – ikke mindst for ambitionerne om at åbne forhandlinger om optagelse af Ukraine og andre lande.

"I en verden, hvor nogle prøver at udfordre lande ét for ét, har vi ikke råd til at lade vores medeuropæere i stikken," sagde Ursula von der Leyen foran de europæiske folkevalgte i Strasbourg.

"Ukraines fremtid er i vores Union. Det vestlige Balkans fremtid er i vores Union. Moldovas fremtid er i vores Union," sagde hun.

Større Union og samtidig mere Union

Kommissionens formand fremhævede, at EU siden hendes tiltrædelse i 2019 har klaret sig igennem både pandemi, økonomisk krise og nu også en krig på kontinentet med efterfølgende energikrise og inflation. Udviklingen af en stadig mere ambitiøs Union skal fortsætte samtidig med en udvidelse af medlemskredsen til over 30 lande, forudsiger hun.

"Jeg tror på, at den næste udvidelse bliver en katalysator for fremskridt. Vi er begyndt at bygge en sundhedsunion og en forsvarsunion som en union af 27 lande. Jeg tror på, vi kan fuldende det med 30 eller flere lande," sagde von der Leyen.

Læs også

EU-chefen lovede varig støtte til Ukraine og annoncerede samtidig, at den ekstraordinære ret til midlertidig beskyttelse for ukrainske flygtninge i Unionen bliver forlænget frem til marts 2025. Der er omkring fire millioner ukrainske krigsflygtninge i EU.

Det blev bemærket, at Ursula von der Leyen ikke satte dato på, hvor hurtigt den kommende udvidelse skal foregå – sådan som hendes kollega, EU’s rådsformand Charles Michel, gjorde for nylig ved at nævne 2030 som en skæringsdato.

"Ukraine har taget store skridt"

Von der Leyen afstod fra at sætte en tidsfrist, formodentlig for ikke at provokere de mere forsigtige EU-lande unødigt, men hun kridtede i stedet banen op for de nødvendige forberedelser.

Blandt andet foreslog hun den nyskabelse, at kandidatlande bør kunne omfattes af det nye system, som løbende vurderer retstilstanden og de demokratiske grundværdier i EU-landene.

Kommissionen er utroligt vidtgående i deres ambitioner for udvidelsen.

Anders Vistisen
Medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti

Hun understregede også, at kriterierne for optagelse skal overholdes af alle kommende medlemslande inklusive Ukraine.

"Det kræver hårdt arbejde og lederskab. Men vi ser allerede en masse fremskridt. Vi har set de store skridt, som Ukraine har taget, siden vi gav dem kandidatstatus. Og vi har også set viljen til reform i andre kandidatlande" sagde hun:

"Det er nu på tide, at vi selv viser den samme beslutsomhed. Det betyder, at vi må tænke over, hvordan vi gør klar til at fuldende Unionen. Med udvidelse følger også en fordybelse af den politiske union."

EU skal i gang med reformer

Ursula von der Leyen gør det klart, at EU er nødt til at geare op til reformer af både budgetter og beslutningsprocedurer hurtigst muligt.

"Det omfatter også et Europæisk Konvent og traktatreform, hvis og når der er behov for det. Men vi kan ikke – og vi bør ikke – vente på traktatændringer, før vi går videre med udvidelsen. Vi kan gøre Unionen hurtigere klar til udvidelse," sagde hun i Strasbourg og afslørede, at Kommissionen nu går i gang med en overhaling af alle EU’s politikområder for at se, hvad der skal justeres.

Læs også

"Vi er nødt til at se nærmere på hver eneste af vores politikker og undersøge, hvordan de vil blive påvirket af en større Union. Derfor vil Kommissionen sætte gang i en gennemgang, som skal afklare, hvad der er behov for at lave om på," sagde hun:

"Vi må se på, hvordan vores institutioner skal fungere – hvordan Parlamentet og Kommissionen skal se ud. Vi må også diskutere fremtiden for vores budget. Hvad der skal finansieres og hvordan, det skal finansieres."

Delte holdninger til udvidelsen

Ursula von der Leyens tale – som kom vidt omkring og også berørte blandt andet udfordringerne ved kunstig intelligens og den globale konkurrence om grøn teknologi – bliver modtaget med blandede følelser af de danske parlamentarikere.

"Kommissionen er utroligt vidtgående i deres ambitioner for udvidelsen. Der er tale om over 60 millioner nye EU-borgere, der får samme ret til at rejse pasfrit og adgang til velfærdsydelser som danske borgere," siger Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti.

Det er positivt, at der sættes fokus på, om kandidatlande respekterer europæiske værdier og retsstaten allerede nu.

Morten Løkkegaard (V)
Næstformand for den liberale gruppe, Renew

"Det gør det kun værre, at man samtidig ønsker at sætte turbo under at give EU flere magtbeføjelser med endnu en ny EU-traktat, samt give de nye lande adgang til store milliardoverførsler i form af strukturfonds- og landbrugsstøtte," siger han.

Andre som SF’s Kira Marie Peter-Hansen, der er næstformand for De Grønne i Europa-Parlamentet, ser ambitionerne for udvidelsen som positive:

"Tiden er inde til at diskutere, hvordan vi udvider, frem for om vi udvider," siger hun.

Venstres Morten Løkkegaard, næstformand for Parlamentets liberale gruppe, understreger kravene til retsstaten.

"Vi får snart mere end 30 medlemslande, og det er positivt, at der sættes fokus på, om kandidatlande respekterer europæiske værdier og retsstaten allerede nu. Men vi er også nødt til at slå hårdere ned på EU-lande, der undlader at gennemføre fælles lovgivning," siger Løkkegaard, der betegner Ursula von der Leyens tale dette år som en "klar og stærkt borgerlig valgtale."

Muligvis derfor bliver dele af talen umiddelbart modtaget med skuffelse på venstrefløjen.

Skuffelse over haltende grønne ambitioner

"Jeg savner grønne ambitioner, jeg savner en bekræftelse af vores grønne omstilling, jeg savner grønne tiltag," siger den socialdemokratiske delegationsleder Christel Schaldemose.

Hun henviser til, at den konservative gruppe EPP – som er Ursula von der Leyens egen politiske familie – på det seneste har vist sig stadig mere skeptisk over for ny lovgivning om klima og naturbeskyttelse.

Jeg savner grønne ambitioner, jeg savner en bekræftelse af vores grønne omstilling, jeg savner grønne tiltag.

Christel Schaldemose
Delegationsleder for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet

I sin tale forsøgte Ursula von der Leyen at fremhæve nødvendigheden af at beskytte naturen samtidig med at hjælpe den europæiske landbrugseksport og fødevareproduktion.

"Biodiversiteten er livsvigtig for os. Tabet af natur ødelægger grundlaget for vores liv. Derfor må vi beskytte den (…) men jeg vil også gerne takke vores landmænd for, at de giver os fødevarer dag efter dag," sagde kommissionsformanden og varslede en ny "strategisk dialog" om landbrugets fremtid i EU:

"Jeg er overbevist om, at landbrug og naturbeskyttelse kan gå hånd i hånd. Vi har brug for begge dele," sagde hun.

Det var slet ikke godt nok for de danske socialdemokrater:

"Jeg er skuffet over, at hun ikke forholder sig til den store modstand mod naturbeskyttelseslovgivning, der har været fra konservative i Parlamentet," siger Christel Schaldemose.

Samme kritik kommer fra Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

"Kommissionsformanden har overgivet sig til sit sorte, konservative bagland. Det har tydeligvis sat hende en skræk i livet, at hendes egen politiske familie, anført af de tyske konservative, med næb og klør prøvede at sabotere naturgenopretningen. Det er virkelighedsfjernt slet ikke at forholde sig til det," siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

Formand, EU-Kommissionen, fhv. forsvarsminister, Tyskland (CDU)
KA i folkesundhedsvidenskab (2001), cand.med. (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

Christel Schaldemose

MEP (S)
cand.mag. i historie (SDU 2002)

Kira Marie Peter-Hansen

MEP (SF)
studerer bachelor i international relations (Vesalius College, Belgien)

0:000:00