Pædagogstuderende: Lad fagpersoner definere, hvad en god pædagog er

DEBAT: Vi er nødt til at diskutere, hvem der bedst definerer, hvad en god pædagog er, før vi kan evaluere pædagoguddannelsen, skriver Anna Sofie Zaar Hastrup fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Af Anna Sofie Zaar Hastrup
Faglig sekretær, Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Evalueringen af pædagoguddannelsen er for alvor skudt i gang, og rundt om bordet sidder en blandet flok interessenter med hver deres tilgang til pædagoger og pædagoguddannelsen.

En ting jeg dog hører, en stor del af bordet skrige på er, at vi må blive enige om, hvad en god pædagog er, og derigennem hvad formålet med uddannelsen skal være, før vi evaluerer videre i blinde. Men hvem har retten til at bestemme?

Pædagoguddannelsen og den pædagogiske profession er et emne, der har fyldt meget i medierne den seneste tid. Det er derfor også et emne, som mange forskellige mennesker har en holdning til. 

Derfor bliver vi nødt til at snakke om, hvem der har definitionsmagten på "den gode pædagog", før vi kan snakke om, hvad eller hvem den gode pædagog er.

I det tilfælde ønsker jeg mig, at det i højere grad er styret af dem, der bevæger sig inden for professionen. 

Lad fagpersoner stå for definitionen
Jeg ønsker, at vi får definitionsmagten tilbage til pædagogerne, underviserne, de pædagogstuderende og andre, der er i konkret berøring med faget og uddannelsen.

Det giver mening, at det er dem med den faglige stolthed og berøring med faget, professionen og uddannelsen, der definerer det. For hvad kan den gode pædagog?

Jeg oplever personligt, at mange omkring mig, og samfundet generelt, har en misforstået opfattelse af, hvad pædagoger kan og gør i deres daglige praksis. Samtidig er der mange holdninger til, hvad pædagoger kan, gør og bør. 

At en pædagog blot er en, der skifter et barns ble i vuggestuen, sørger for at der frugt til eftermiddagen i SFO'en og sørger for, at borgeren med funktionsvariationer på botilbuddet kommer i bad. 

Jeg kunne lave en lang liste med helt konkrete og meget målbare handlinger, men er det de handlinger, der skaber en god pædagog? Eller skal vi grave dybere for at finde frem til de egentlige pædagogiske kompetencer, der gør en pædagog god?

Måske vi hellere skulle spørge, hvem er den gode pædagog?

Fokus på kerneopgaven
For mig kan den gode pædagog også alle de ting, jeg nævnte tidligere. Men den gode pædagog er meget mere end det.

For mig er den gode pædagog en der har evnen til at kunne planlægge, udføre og reflektere over relationsarbejdet. En der kan udvikle den pædagogiske dannelses- og refleksionspraksis, en der kan begrunde valg og handlinger på et pædagogisk, fagligt og videnskabeligt grundlag. 

Nuvel står vi for en stor del af hverdagens rutiner, men kerneopgaven er dannelses- og udviklingsprocessen med relationen i fokus. 

Det er at danne mennesket og støtte dem i at blive og forblive frie borgere i samfundets fællesskab. Det er at ville noget med et andet menneske på en meningsfuld og omsorgsfuld måde. Den gode pædagog er et dannet, reflekterende, kritisk tænkende og stillingstagende væsen.

Dannelse over for kompetencer
Spørger du mig, så skal vi gennem vores uddannelse lære at turde tage kritisk stilling til samfundet, uddannelsens formidling af pædagoguddannelsen, samt de logikker og pædagogiske metoder, som vi møder i vores praktik.

Og vigtigst af alt skal vi lære at reflektere kritisk over vores egen pædagogiske praksis. Vi skal væk fra en lang række kompetencemål og ideen om, at vi kan måle og veje den gode pædagog, og så skal vi tilbage til fokus på dannelse og udvikling hos den studerende.

Men at uddanne til kompetencer og at danne mennesker er to forskellige retninger. 

Så kære Ane Halsboe, lad os nu få taget en snak rundt om bordet og finde ud af, hvor vi skal hen, så vi kan få en meningsfuld evaluering af pædagoguddannelsen.

Forrige artikel Lektor: Giv de pædagogstuderende ro til at lære Lektor: Giv de pædagogstuderende ro til at lære Næste artikel BUPL: Pædagogik skal igen i centrum på pædagoguddannelsen BUPL: Pædagogik skal igen i centrum på pædagoguddannelsen