V: Sådan får pædagoguddannelsen det nødvendige løft

DEBAT: Der skal gøres op med de uacceptable forhold på pædagoguddannelsen ved at sikre flere undervisningstimer og feedback. Desuden skal problemet med manglende praktikpladser løses og vi skal komme ligestillingsudfordringen til livs, skriver Ellen Trane Nørby og Ulla Tørnæs.

Af Ellen Trane Nørby (V) og Ulla Tørnæs (V)
Hhv. børne- og undervisningsordfører og uddannelses- og forskningsordfører

Når forældre afleverer deres børn i daginstitution om morgenen, skal det ske i tillid til, at der bliver taget trygt og ordentligt hånd om dem i løbet af dagen. 

De fleste børn tilbringer en "arbejdsuge" i daginstitution, og derfor har dygtige pædagoger en stor andel i, at mange børn får en god start på livet.

Desværre er pædagoguddannelsen ikke god nok. Derfor har Venstre presset på for at få uddannelsen evalueret med henblik på at identificere nødvendige forbedringer.

Mange studerende føler sig ikke fagligt udfordrede. Der er alt for få undervisningstimer, vejledning og feedback.

De fleste husker vist de tåkrummende sager om pædagogstuderende, der fik godkendt opgaver, hvor de egentlig bare afleverede bageopskrifter, skrev om torturmetoder som pædagogisk redskab eller kopierede Batman-citater ind midt i opgaven.

Uddannelsen skal gøres attraktiv
Det er fuldstændig uacceptabelt. 

Pædagoger skal kunne håndtere mange rigtig svære og krævende situationer i deres arbejdsliv, og derfor skal de selvfølgelig have feedback på, om de lærer det, de skal.

Historierne om for eksempel manglende feedback betyder, at der er for få unge, der ser pædagoguddannelsen som et attraktivt studievalg. Selvom pædagoguddannelsen er den største uddannelse i Danmark, så uddannes der langt fra nok.

Over de næste ti år vil børnetallet stige, og hvis den politiske målsætning om bedre normeringer skal lykkes, får vi brug for 14.000 pædagoger mere.

Først og fremmest skal de studerende have mere undervisning. Både af den teoretiske, den mere praksisnære og til at støtte arbejdet med hele den styrkede pædagogiske læreplan ude i institutionerne. 

Vi skal også sikre, at der i de udbudte fag også er et klart fokus på småbørnsområdet, for der er afgørende forskel på den opgave, man som nyuddannet pædagog mødes af i en "storegruppe"/ førskolegruppe, og så hverdagen hos de helt små med de fundamentale tryghedsbehov, som de helt små børn har. Og så skal kvaliteten af undervisningen selvsagt hæves.

Glæde, trivsel og læring som omdrejningspunkt
Der er ingen tvivl om, at der skal flere timer på uddannelsen. 

Forudsætningen for flere undervisningstimer er, at der afsættes flere midler, men Venstre mener, at det er vigtigt først og fremmest at afvente evalueringen, så vi bruger pengene der, hvor behovet er.

Dernæst skal praktikpladsproblematikken løses én gang for alle, så der ikke bliver afvist studerende, fordi der ikke er en praktikplads til dem.

Det er uholdbart, at vi alene i 2020 har afvist 375 ansøgere, fordi der ikke er en praktikplads. Det er en fejl i systemet, som det er på tide, bliver løst.

Endelig skal vi sikre, at flere mænd får lyst til at blive pædagoger. Vi har et stort ligestillingsproblem på området, og det skal en kommende aftale tage hånd om. Det er uholdbart, at unge mænd fravælger uddannelsen af frygt for mistænkeliggørelse.

Venstres ambition er enkel: Alle børn i et dagtilbud skal mødes af et fagligt stærkt personale. 

Et personale, der udfordrer børnene på deres niveau, sikrer glæde, leg og trivsel. Når forældre afleverer de små i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven skal det være med vished om, at de befinder sig i trygge og udviklende rammer.

Det bedste afsæt 
En styrket uddannelse er et vigtigt, første skridt. 

Minimumsnormeringer er nemlig ikke meget bevendt, hvis medarbejderkvaliteten og kapaciteten ikke er der. En voksen er ikke bare en voksen. 

Og ligesom vi forventer, at tandlægen er uddannet, så er det også kun naturligt, at vi forventer, at det personale, der tager sig af vores børn, også har en faglig baggrund til at kunne løse opgaven.

En fagligt stærk pædagoguddannelse er også det bedste afsæt til at løse vigtige opgaver på voksen- og specialområdet.

Forrige artikel BUPL: Praktikanter skal ikke ende som rå arbejdskraft BUPL: Praktikanter skal ikke ende som rå arbejdskraft Næste artikel Knud Vilby til regeringen: Børnene skal ud af Moria Knud Vilby til regeringen: Børnene skal ud af Moria