Om  
Steen Tage Langebæk

Dødsfald: Fhv. formand for Ældre Sagen, landretssagfører Steen Tage Langebæk (93)

Fhv. adm. direktør, landsretssagfører Steen Tage Langebæk, Ordrup, er død, 93 år gammel. Han var formand for Ældre Sagen og sad i Centerrådet for Cepos.

Redaktionen

Steen Langebæk var i 1973 blevet medlem af direktionen i Sophus Berendsen, hvor han fra 1975 til 1982 var administrerende direktør. Han bestred desuden en lang række tillidshverv i dansk erhvervs- og kulturliv, skriver Politiken.

Steen Langebæk var født i København. Hans mors jødiske oprindelig betød, at familien i 1943 flygtede til Sverige. Og det skulle siden få stor indflydelse på Steen Langebæks tilværelse og livsanskuelse.

Hans ungdomsoplevelser gav sig mange år senere udtryk i tillidsposter i landsindsamlingerne Flygtning 86 og Flygtning 90 og medlemskab af Den Danske Helsinki-Komite, ligesom Langebæk har været en stærk kritiker af Danmarks flygtningepolitik.

Tilbage i Danmark blev han student fra Sortedam Gymnasium, i 1952 jurist og fem år senere landsretssagfører.

Han var bl.a. aktiv i Det Danske Kulturinstitut, Hamlet-festspillene på Kronborg, Det Jødiske Museum, Sofiefonden - der giver støtte til borgere med autisme, og hvor han var formand i alle årene 1969-2007 - Det Udenrigspolitiske Selskab, Den Danske Helsinki-Komité, Fregatten Peder Skram Fonden, British Chamber of Commerce, Det Berlingske Selskab af 1982, Danisco, Royal Copenhagen, B&O, Kulturby 96, British Import Union, H.C. Andersen Fonden samt i komiteen for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Sevilla og i centerrådet for tænketanken Cepos.

Tidligt i det nye årtusind var han formand for Ældre Sagen, ligesom han 2001-2007 var præsident for den europæiske ældreplatform AGE. 

Steen Langebæk fulgte levende og engageret med i samfundsudviklingen og debatten herom. Enkemanden var aktiv langt op i årene. Han var dekoreret med ridderkorset af 1. grad samt kommandør med stjerne af den britiske imperieorden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steen Tage Langebæk

Fhv. formand for Ældre Sagen, fhv. adm. direktør, Sophus Berendsen (1975-82)
cand.jur.

0:000:00