Ejendomsbranchen til boligministeren: Her er de vigtigste arbejdsområder

DEBAT: Der er mange områder at tage fat på for den nye boligminister. Han bør blandt andet se på den grønne omstilling på boligområdet, beskatning af ejendomsvirksomheder og kravene om almene boliger i nye boligområder, skriver Jannick Nytoft.

Af Jannick Nytoft
administrerende direktør i EjendomDanmark

Det er altid med en vis spænding, at man som chef i en brancheorganisation afventer en ny regering og ny minister for det område, man brænder for. Men jeg er glad for, at Kaare Dybvad er vores nye boligminister. Han er med egne ord bolignørd og ser området som et drømmeministerium. Han har både stor viden og stort engagement – et godt udgangspunkt, og ejendomsbranchen tager imod ham med åbne arme.

Både Ejendomdanmark og den nye boligminister har høje ambitioner for vores fagområde. Det er ekstra godt, når der er mange udfordringer, der venter på at blive løst. Derfor har Ejendomdanmark en række anbefalinger til den (relativt) nye boligminister.

Bedre rammer for energirenovering
Det første er ikke kun relevant for os i ejendomsbranchen, men for alle danskere: klimaet. Regeringen har ambitiøse målsætninger, og de kan ikke lykkes uden bedre rammer for ejendomsejere til at energirenovere deres ejendomme.

Gennemfører en ejer af en udlejningsejendom i dag vigtige og bæredygtige renoveringer med bedre isolering og højisolerede vinduer, kan omkostningerne ikke indregnes i huslejen, selvom for eksempel varmeregningen falder.

Heldigvis er Socialdemokratiet enig i, at energiforbruget i bygninger, for eksempel til netop opvarmning, har stor betydning for den grønne omstilling. Jeg håber derfor på, at vi med den nye boligminister snart kan se fremskridt på det område. Der er store gevinster at hente for klimaet.

Ejendomsvirksomheder beskattes hårdt
Ejendomdanmark er også helt enig i regeringens målsætning om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Ja, det bliver faktisk understreget af vores eget slogan: "Rammer for vækst og liv". Den ambition deler vi også med vores nye minister, der også ønsker at bevare en stærk provins – han har sågar skrevet en hel bog om det.

Her er det oplagt for ministeren at tage en snak med sin kollega skatteministeren og se nærmere på beskatningen af de familieejede ejendomsvirksomheder ved generationsskifter.

I dag bliver disse virksomheder ramt ekstra hårdt, og meget kapital må trækkes ud af virksomhederne for at dække skattebetalingen ved generationsskiftet. Det koster flere tusinde arbejdspladser i yderområderne. Bliver beskatningen blot på linje med andre virksomheder, vil det være med til at styrke landets sammenhængskraft til glæde for både jobmulighederne og boligmulighederne i byerne og på landet.

Flere almene boliger løser ikke nødvendigvis problemerne
Kommer branchen og boligministeren så til at være enige om, hvordan vi løser de udfordringer? Sandsynligvis ikke.

Regeringen vil udvide kommunernes mulighed for at stille krav om almene boliger i nye boligområder. I dag kan kommunerne kræve, at 25 procent af boligerne bliver ejet af almene boligselskaber. Det tal vil regeringen hæve til 33 procent. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige værktøj til at sikre flere og billigere boliger i byerne i fremtiden. Hvis det strammere krav afholder investorer fra at bygge, kan det sætte en stopper for Socialdemokratiets målsætning om 110.000 nye boliger i de store byer frem mod 2031.

Men ejendomsbranchen og jeg står parat til at gå i dialog og få en konstruktiv debat med ministeren om, hvordan vi sikrer mangfoldige boliger i hele landet. Vi skal sørge for, at branchen har gode muligheder for at udvikle vores ejendomme, så de ikke forfalder, og skabe flere, hvor der er behov – både i byen og på landet.

Alt det venter forude. Men først skal der lyde endnu et velkommen til bolignørden. Du er ikke alene.

Forrige artikel RealMæglerne: Stram kreditpolitik skaber ond cirkel for Udkantsdanmark RealMæglerne: Stram kreditpolitik skaber ond cirkel for Udkantsdanmark Næste artikel SF'er: Kommuner forhindres i at klimarenovere bygninger SF'er: Kommuner forhindres i at klimarenovere bygninger