Politikere og iværksættere: Udbred den københavnske bæredygtighedsmodel

DEBAT: Med København i spidsen skal Danmark blive et videnscenter for social innovation og bæredygtigt iværksætteri i Europa. Vi skal have et nationalt økosystem for bæredygtigt iværksætteri på linje med det i København, skriver politikere og iværksættere.

Af Anne Katrine Heje Larsen, Franciska Rosenkilde (ALT), Lasse Alfastsen og Caroline Stage Olsen (V)
(Se dokumentationsboks)

I det kommende årti er hovedopgaven for institutioner, politikere, virksomheder, ngo'er, iværksættere og fonde i fællesskab at skabe en bæredygtig fremtid. For vores land, vores byer, vores borgere – og ikke mindst for vores børn og unge.

Vi står over for en massiv klimaudfordring på mange niveauer, som vi kun kan løse, hvis vi løfter i flok.

Derfor er det afgørende, at der skabes et sammenhængende og ambitiøst landsdækkende økosystem, hvor alle relevante sektorer og aktører er repræsenteret. Et økosystem, der skaber optimale rammer for nye bæredygtige løsninger på tværs af Danmark.

Den "københavnske model"
Hvert år frem mod 2030 skal vi investere i den bæredygtige omstilling, så Danmark kan gå forrest som bæredygtigt foregangsland og indtage førerpositionen i kapløbet om at bidrage med løsninger.

Her spiller hovedstaden en afgørende rolle, som vi så ved det netop overståede C40-topmøde i København.

Med sin blotte størrelse, sine innovationsmiljøer, sin videnskapital, tiltrækningskraft af internationalt talent, koncentration af investeringer og international opmærksomhed skal vi med København i spidsen gøre Danmark til videnscenter for social innovation og bæredygtigt iværksætteri i Europa.

Vi er ikke i mål endnu, men konturerne til at nå derhen viser sig allerede, og derfor er det afgørende at investere i den bæredygtige omstilling.

København er og bliver en vækstmotor for resten af landet, og det er vigtigt at sikre, at vi har et nationalt økosystem for bæredygtigt iværksætteri på linje med dét i hovedstaden, så andre kommuner og lokalmiljøer kan bidrage endnu mere til den bæredygtige omstilling frem mod 2030.

De bæredygtige iværksættere
Ét af de mest oversete og uforløste potentialer i den bæredygtige omstilling er repræsenteret ved bæredygtige iværksættere. De har til formål at skabe positive samfundsforandringer via deres forretningsløsninger, som ud over økonomisk vækst skaber social og samfundsmæssig værdi.

Ofte med et lokalt fokus, der kan skaleres og dermed bidrage nationalt og sidenhen globalt, hvis de rette forudsætninger er til stede.

Siden vedtagelsen af FN's 17 verdensmål i 2015 har vi talt meget om at prioritere den grønne omstilling og at investere i løsninger, der bringer os tættere på at indfri verdensmålene inden 2030. Og selvom vi har gjort meget de seneste år, har vi ikke gjort nok.

Vi har endnu ikke været gode nok til at understøtte fremtidige iværksætteres nye idéer, teknologier, produkter og services samt allerede eksisterende best practice-metoder.

Vi har heller ikke være gode nok til at understøtte og udvikle det omkringliggende økosystem, der på tværs af investorer, fonde, uddannelsesinstitutioner, iværksættere, virksomheder, ngo'er og det offentlige i fællesskab skal skabe, udvikle og skalere de bæredygtige og innovative forretningsløsninger.

Innovationsmiljøer og bæredygtige løsninger
Derfor investerer vi nu yderligere i københavnske innovationsmiljøer, der skaber og udvikler løsninger, som skal udbredes til resten af landet.

I løbet af de seneste ti år har Københavns Kommune støttet det lokale iværksætteri, og for få uger siden besluttede Københavns Kultur- og Fritidsudvalg at investere yderligere fire millioner kroner over de næste fire år i det københavnskbaserede institut for bæredygtig innovation og iværksætteri, Disie.

Bevillingen gør instituttet i stand til at tiltrække flere virksomheder, investorer og kompetencer samt udbrede erfaringer og stifte nye lokale partnerskaber. Dét skaber vækst, arbejdspladser og nye løsninger i og uden for København til gavn for hele Danmark.

Days of Impact
Disie og Københavns Kommune gik for første gang i år sammen med nøgleaktører på tværs af økosystemet såsom Industriens Fond, Den Sociale Kapitalfond, Deloitte, IDA med flere for at skabe partnerskaber og udviklingstiltag i Københavnsområdet. Konceptet kaldes Days of Impact og har siden 2018 været afviklet lokalt i hovedstaden.

I 2020 og 2021 udbredes konceptet til de fire øvrige regioner i Danmark, så vi får alle regioner og iværksættere med. Fra den lille grønne iværksættervirksomhed på Vesterbro til den mellemstore impact-virksomhed i Thyborøn. Flere nye partnere har allerede meldt sig på banen – måske er jeres kommune, fond, virksomhed, ngo eller lignende den næste?

Lad os sammen styrke økosystemet om de bæredygtige iværksættere og deres forretningsløsninger og i fællesskab forpligte os på, at de gode erfaringer og forudsætninger i hovedstaden udbredes til resten af Danmark, så vi kan sætte tryk på den bæredygtige omstilling frem mod 2030.

Forrige artikel Borgmester: Involver borgerne i Københavns byudvikling Borgmester: Involver borgerne i Københavns byudvikling Næste artikel Den Grønne Studenterbevægelse: Stil politiske krav til byggebranchen Den Grønne Studenterbevægelse: Stil politiske krav til byggebranchen
BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

VERDENSMÅL: Det skorter på krav om bæredygtighed, når den almene sektor skal renovere, lyder kritikken. BL vil nu stå i spidsen for at indsamle og koordinere viden, der skal fremme bæredygtigt byggeri.