75-årig skal bevare freden mellem kitesurfere, ornitologer og orker

DIALOG: Friluftsrådet fylder 75 år og har gennem sin levetid skullet navigere modsatrettede interesser i en fælles retning. Dialogen skal også fremover fungere som kompas, mener formand Lars Mortensen.

De skal varetage interesser for både de organisationer, der vil bevare den vilde natur og de organisationer, der gerne vil bruge den aktivt. Især falkejagt kan få følelserne til at sidde helt uden på tøjet hos organisationens medlemmer, og de står for enden af forhandlingsbordet, når der skal findes løsninger mellem kitesurfere, der gerne vil fyre den af på vandet, og fugleentusiaster, der er bekymret for de ynglende fugle.

“Tendensen er lige nu, at de oplevelser, der foregår i naturen, er mere aktivitetsprægede. Og det er der, at nogle af de konflikter, vi har, kommer frem i lyset. Balancen er at finde plads til både dem, der vil dyrke naturen i det stille og de andre, der bruger naturen som en aktivitet. Det er en udfordring at få folk til at slutte op om dobbeltheden,” siger formand for Friluftsrådet Lars Mortensen om rådets største udfordring som paraplyorganisation.

Det er bare nogle af udfordringerne, som den 75 år gamle organisation står over for, og i spidsen for at løse de udfordringer står formand Lars Mortensen. Løsningen på udfordringen er ifølge Friluftsrådets formand gennem de seneste 14 år at bringe de modsatrettede organisationer i dialog, inden følelserne overskygger fornuften.

“Vores metode er at få de mennesker til at tale sammen. Både organisatorisk og på lokalt plan. Så de får respekt for hinandens synspunkter,” siger formanden, der netop er blevet slået til ridder af Dannebrog for sit engagement i foreningslivet.

Skal være skarpere i medierne
Og dialogen er nøglen til at lede en organisation med mange forskellige synspunkter, lyder det fra Lars Mortensen. Især i en organisation, hvor man ikke stemmer, når der er uenighed.

“Vi diskuterer, og så konkluderer formanden og bestyrelsen og laver et papir, der bliver vedtaget i bestyrelsen, at det er holdningerne. Man er i dialog, holder medlemsmøder, har en fornemmelse af, hvad der foregår, samler synspunkter og finder så nogle dækkende formuleringer,” siger Lars Mortensen om arbejdsprocessen, inden han samtidig fremhæver, at den metode betyder, at organisationen ikke altid er så skarp i sin kommunikation i medierne.

Og det er en udfordring for en paraplyorganisation i år 2017, hvorfor man i fremtiden vil se organisationen få mere kant i udmeldingerne, lyder det.

“Vi er ikke så tit i medierne, og det er vi delvist nødt til at gøre op med. Vi skal være mere skarpe og markere nogle synspunkter, som nogle er mere imod. Ellers er vi jo ikke interessante i mediernes øjne og kan ikke påvirke beslutningstagerne ad den vej,” siger Lars Mortensen.

Orkerne skal inddrages
Også i fremtiden vil det være dialogen, der er i højsædet, når der skal opnås løsninger mellem organisationer med forskellige synspunkter. Sådan bliver det også, når kitesurferne og rollespillere skal integreres med de naturbevarende kræfter i organisationen.

“Vi går i dialog med dem om deres behov. Hvad gør de med deres aktivitet, og hvad de har brug for. Det skal vi have afklaret, og så går vi i dialog med dem, der føler, at det er en trussel. Så finder man som regel løsninger,” siger Lars Mortensen.

Dialogen er også det, der sikrer, at der ikke er uorden i geledderne, når økonomien skal fordeles. Især num, hvor puljen af tipsmidler, der blandt andet skal fordeles til projekter hos de forskellige organisationer, for nylig er blevet reduceret fra 40 millioner kroner til et niveau, som formanden forventer kommer til at ligge på mellem 10 og 20 millioner kroner i år 2018.

Fordelingen af tipsmidler som driftstilskud til organisationer har været kilde til megen diskussion og kritik af blandt andet Dansk Ungdoms Fællesråd, der står for fordelingen af midler til de landsdækkende ungdomsorganisationer. En organisation, som Lars Mortensen i øvrigt tidligere har stået i spidsen for.

Men også her har dialogen spillet en stor rolle i etableringen af den nye model for fordelingen, der erstatter den tidligere model, som Lars Mortensen selv kalder lettere uigennemskuelig:

“Den nye model er mere objektiv. Fordelingen sker efter kriterier, og man kan redegøre for, hvorfor nogle får det ene og nogle andre noget andet. Det er gennemsigtigt og objektivt. Der er også skøn, men det er mere gennemsigtigt, hvordan man når frem til det skøn. Vi har arbejdet på det et år, og vi er lige ved at afslutte processen. Vi har haft møde med alle organisationerne, og der er stor opbakning til modellen – også fra dem, der mister penge ved den nye omfordeling,” lyder det fra Lars Mortensen.

Forrige artikel Stine Bosse bliver formand i ny nødhjælps-mastodont Stine Bosse bliver formand i ny nødhjælps-mastodont Næste artikel Nagieb Khaja: Civilsamfundet skal på gaden for at stoppe radikalisering Nagieb Khaja: Civilsamfundet skal på gaden for at stoppe radikalisering