75-årig skal bevare freden mellem kitesurfere, ornitologer og orker

DIALOG: Friluftsrådet fylder 75 år og har gennem sin levetid skullet navigere modsatrettede interesser i en fælles retning. Dialogen skal også fremover fungere som kompas, mener formand Lars Mortensen.

De skal varetage interesser for både de organisationer, der vil bevare den vilde natur og de organisationer, der gerne vil bruge den aktivt. Især falkejagt kan få følelserne til at sidde helt uden på tøjet hos organisationens medlemmer, og de står for enden af forhandlingsbordet, når der skal findes løsninger mellem kitesurfere, der gerne vil fyre den af på vandet, og fugleentusiaster, der er bekymret for de ynglende fugle.

“Tendensen er lige nu, at de oplevelser, der foregår i naturen, er mere aktivitetsprægede. Og det er der, at nogle af de konflikter, vi har, kommer frem i lyset. Balancen er at finde plads til både dem, der vil dyrke naturen i det stille og de andre, der bruger naturen som en aktivitet. Det er en udfordring at få folk til at slutte op om dobbeltheden,” siger formand for Friluftsrådet Lars Mortensen om rådets største udfordring som paraplyorganisation.

Det er bare nogle af udfordringerne, som den 75 år gamle organisation står over for, og i spidsen for at løse de udfordringer står formand Lars Mortensen. Løsningen på udfordringen er ifølge Friluftsrådets formand gennem de seneste 14 år at bringe de modsatrettede organisationer i dialog, inden følelserne overskygger fornuften.

Login