Flere foreninger bliver presset på økonomien af stigende bankgebyrer

GEBYRER: Bankernes gebyrer på foreningskonti fortsætter med at stige, viser en ny undersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter. Et stigende antal foreninger henvender sig til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, fordi bankpriserne presser deres økonomi. Hvidvasklovgivning og administration koster, lyder det fra bankerne.

Oprettelsesgebyr, årlige gebyrer, gebyr for netbank, dankort og kassererskifte.

Der er mange udgifter forbundet med at have penge stående i banken for landets små foreninger. Og det presser den skrøbelige økonomi, når oprettelse og årlige gebyrer kan koste flere tusinde kroner.

En prisundersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter viser, at priserne fortsætter med at stige i en række pengeinstitutter. Godt halvdelen af de banker, som har angivet priser fra 2018 og 2020, har hævet deres gebyrer i perioden.

Login