Rådgivere: Vi skal sikre værdi i år to af partnerskaber

DEBAT: Det er afgørende, at vi lykkes med partnerskaber mellem civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige for at løse verdens udfordringer. Derfor skal partnerskabernes værdi bevares og styrkes også i år to, anbefaler aktører.

Placeholder image
For at nå FN's verdensmål bliver det nødvendigt med partnerskaber, der også skaber værdi i partnerskabets år to. Det kræver fokus på partnerskaberne struktur og værdi, lyder anbefaling. Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jesper Mørk, Birgitte Kofod Olsen og Isobro
Konsulent i Krydsfeldt og partner i Carve Consulting

Vi befinder os i handlingens årti.

Frem mod år 2030 hviler verdens opmærksomhed på indfrielsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – og partnerskaber er en del af løsningen. Det er sikkert og vist. Ingen kan alt, men sammen kan vi meget.

Det er afgørende, at vi lykkes med at indgå og drive de partnerskaber mellem civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige, der skal til for at løse verdens udfordringer.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Og det bliver nødvendigt med partnerskaber, der også skaber værdi i partnerskabets år to – det vil sige det modne partnerskab, der er kommet forbi opstartsfasen.

Derfor har vi spurgt dem, der arbejder med partnerskaber til hverdag, hvad der skal til for at skabe værdi i år to af partnerskaber, og fremlægger her fire anbefalinger baseret på deres svar.

Vi mener, at man i de partnerskaber, der lykkes bedst, inviterer partnerne helt ind i maskinrummet

Jesper Mørk, Birgitte Kofod Olsen og Isobro

Skab et fundament for langsigtet værdiskabelse
Det gode partnerskab i år to og tre bliver tilvejebragt allerede i år nul. Derfor er det vigtigt for at skabe værdi i år to af partnerskaber, at partnerskabet er bygget på et fundament for langvarig værdiskabelse.

Men langvarig værdiskabelse opstår ikke af sig selv. Det skal man arbejde systematisk for at opnå. Vi anbefaler derfor, at man arbejder aktivt med partnerskabets arkitektur og fortsætter med at forventningsafstemme i hele partnerskabsperioden.

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe med at skabe den rette partnerskabsarkitektur. Start for eksempel med et forståelsespapir og byg ovenpå det ved at opsætte de rette KPI'er for det specifikke partnerskab.

Vi tænker her på to typer KPI'er: Output-KPI'er og proces-KPI'er. De første handler selvsagt om, hvad man lykkes med gennem sit samarbejde, mens de andre handler om at pleje selve relationen og måle på det arbejde også.

Med andre ord skal man skabe de rammer, der gør det muligt at nå frem til år to og længere. Det handler om perioden, man aftaler at samarbejde, hvordan man måler på relationens udvikling og resultater, samt hvordan ressourcer allokeres.

Foruden den rette arkitektur mener vi, at det langvarige og værdifulde partnerskab er ét, der holdes på tæerne med en åben og ærlig dialog om, hvad der skal til, og hvad der kræves af hinanden. Derfor: Bliv ved med at forventningsafstemme.

Læs også

Fra år et til år to med ydmyghed
At skabe det rette fundament for langsigtet værdiskabelse er dog ikke en garanti for, at man har et partnerskab, der rækker ud over år et.

Det er en kunst at komme fra det nye til det modne partnerskab. En kunst der, hvis man mestrer den, kan sikre langvarig værdi i partnerskabet. Vi mener, at det kræver ydmyghed og evnen til at tage det bedste med. 

Man kommer nemlig langt med ydmyghed og taknemmelighed, som begge er udtryk for den respekt, som man har for sin samarbejdspartner. Man lover ikke hinanden mere end dét, som man har aftalt, og man prøver ikke at lave om på hinanden.

Man skal huske, at man aldrig kender hele historien om sin samarbejdspartner, så derfor er det vigtigt at udvikle en forståelse for modpartens kompetence. Og ikke desto mindre er det altid værd at være taknemmelig for den tid, partneren har skænket en.

Samtidig tager man ved lære af fortiden. Det, som lykkedes, skal man bygge ovenpå, og det, som ikke lykkedes, skal man tage ved lære af.

I udvælgelsen af de bedste dele af samarbejdet anbefaler vi, at man fokuserer på konkrete aktiviteter. Det er nemlig de konkrete materialiseringer, der driver samarbejdet og værdiskabelsen.

Underbyg relationen og partnerskabet
I år to er det vigtigt at udvikle. En struktur er bygget op, og for at bestå har den nu brug for at blive underbygget.

Det gælder både, hvad angår relationen og partnerskabets indhold. I det modne partnerskab skal man derfor længere ind i maskinrummet og længere ud i organisationen. Vi mener, at man i de partnerskaber, der lykkes bedst, inviterer partnerne helt ind i maskinrummet.

Det hænger sammen med, at i sandhed værdifulde partnerskaber ofte har en tæt tilknytning til partnernes respektive kerneforretninger.

Og selvom det kræver en god portion mod at åbne døren til maskinrummet, så anbefaler vi, at man gør det. Fordi åbner man døren, er det forventeligt, at samarbejdspartneren vil gøre ligeså.

Når man har invitereret hinanden længere ind i maskinrummet, kan relationen og partnerskabet underbygges yderligere ved at sprede det til andre grene af organisationen, end hvor man begyndte i år et.

Med andre ord anbefaler vi, at partnerskabet ikke er bundet op på én person alene i organisationen. En bred involvering sikrer nemlig et fælles billede af partnerskabets værdi og giver samtidig relationen flere ben at gå på. Her er det vigtigt at huske, at jo flere tangenter der stilles til rådighed, desto smukkere melodier kan komponeres.

Påmind hinanden om den værdi i skaber
Før eller siden er der en risiko for, at "der går hverdag i den". Spørgsmålet er, hvad man så gør.

Vi mener, at man på den ene side har muligheden for at gå hver til sit efter en god tid sammen. Og på den anden side kan man investere yderligere i relationen for at revitalisere samarbejdet.

En sådan revitalisering kan have mange afskygninger. Sommetider kræver det nye folk på posterne. Andre gange kræver det, at man går ud og gør noget konkret sammen, som kan minde én om den værdi, man arbejder for at skabe sammen. Vi mener, at det her er altafgørende, at man tør tænke ud af boksen og tage en chance, der kan løfte partnerskabet til nye højder.

Sidst, men ikke mindst, er der selvfølgelig muligheden for at stoppe relationen i år to eller i den modne fase. Når ikke der er mere at komme efter eller mere energi at give, kan det være bedst at sige tak for denne gang og komme videre.

Man skylder sig selv at bruge sine ressourcer, hvor de er bedst tjent, og at tage ved lære af det, som man har været igennem. En sådan afvikling, anbefaler vi, er beskrevet i selve partnerskabsarkitekturen.

På den måde bliver man bedst i stand til at genbruge, hvad der fungerede godt i partnerskabet, og undgå det, som ikke fungerede. Sådan mener vi, at man bliver bedst klar til nye relationer.

Dokumentation

Anbefalingerne i debatindlægget er tilvejebragt i et samarbejde mellem Jesper Mørk (Krydsfeldt), Birgitte Kofod Olsen (Carve Consulting) og Isobro, men bygger først og fremmest på delingen af erfaring fra 17 af dem, der arbejder med partnerskaber til daglig.

Det er Adam Jacobi Møller (Unicef), Anders Dybdal (Operate), Anders René Jensen (Rema 1000), Anne-Marie Lehm Laursen (Lego), Claus Bjørn Billehøj (Den Sociale Kapitalfond), Jacob Bartholin (Muskelsvindsfonden), Malene Thiele (Dansk Erhverv), Mette Klarskov Petersen (Folkekirkens Nødhjælp), Marie Enemark Olsen (Lego), Neel Gammelgård (Sex & Samfund), Nicoline Weih (Danske Bank), Sabrine Jensen (Folkekirkens Nødhjælp), Sanne Urbak Rasmussen (IBM), Sine Gadeberg (Børns Vilkår), Steen M. Andersen (tidligere tilknyttet Unicef), Tania Ellis (The Sociale Business Company) og Thomas Roland (Coop).


Omtalte personer

Birgitte Kofod Olsen

Partner, Carve Consulting, Bestyrelsesforperson og medstifter, tænketanken DataEthics
cand.jur. (Københavns Uni. 1991), ph.d. (Københavns Uni. 1998)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser