Dødsfald: Professor, Grundtvig-kender Knud Eyvin Bugge (91)

Professor, dr.theol., skolemand og kender af Grundtvig Knud Eyvin Bugge, Vedbæk, er død, 91 år gammel. Han begraves lørdag 11. januar.

Knud Eyvin Bugge
Knud Eyvin Bugge (1928-2020) Professor, Danmarks Lærerhøjskole (1981-98), dr.theol.

En af Danmarks største eksperter i Grundtvig, professor, dr.theol. Knud Eyvin Bugge er død, 91 år gammel.

Da han fyldte 90 år i 2018, karakteriserede Kristeligt Dagblad ham som "en glimrende underviser, en lærd forsker og en afgørende person for forståelsen af, hvordan Grundtvigs tanker om skole, oplysning og uddannelse blev forstået i samtiden og bliver det i dag."

Knud Eyvin Bugge blev født i Nuuk i Grønland som søn af en provst og lektor. Han gik faderen i fodsporet og blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1954.

Efter syv år som amanuensis ved Institut for Dansk Kirkehistorie ved universitetet blev Bugge i 1964 afdelingsleder i kristendomskundskab ved Danmarks Lærerhøjskole, hvor han skulle blive frem til sin pensionering i 1998, siden 1981 som professor.

Navnet N.F.S. Grundtvig knytter sig i allerhøjeste grad til Knud Eyvin Bugge. Disputatsen handlede da også om Grundtvig - ”Skolen for livet. Studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker" - hed den.  

Bugge placerede Grundtvig mere præcist end hidtil i forhold til tidens pædagogiske bevægelser. Bugge satte således Grundtvigs skoletanker ind i et idéhistorisk perspektiv. Han dokumenterede i sin forskning, at Grundtvig bevægede sig væk fra en idealbestemt pædagogik med det enkelte menneskes udfoldelse som mål i retning mod livsoplysning som undervisningens mål.

Knud Eyvin Bugge havde en række Grundtvig-tillidsposter, bl.a. var han formand for N.F.S. Grundtvigs Fond i årene 1984-98.

Desuden har han udgivet en række pædagogiske tekster om kristendom og Grundtvig, herunder med internationalt perspektiv. Bugge redigerede ligeledes en stribe udgivelser om tro og Grundtvig, herunder vedrørende dansk-indiske relationer.

Han efterlader sin kone siden 1953 Ilse, som han altså nåede at fejre krondiamantbryllup med, ligesom parret fik børn, børnebørn og oldebørn.

Knud Eyvin Bugge begraves lørdag 11. januar kl. 14 fra Søllerød Kirke.

 

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal