Dansk Erhverv: Digitaliseringsakademi må ikke blive endnu en statslig silo

DEBAT: Digitaliseringsstyrelsens nye digitaliseringsakademi er tiltrængt. Digital kompetenceudvikling bør udvikles gennem offentlig-privat samarbejde, skriver Anders Thomsen.

Af Anders Thomsen
Markedsdirektør, Dansk Erhverv

I gamle dage – det vil sige for ti år siden – var det primært i virksomhedens it-afdeling, at medarbejderne skulle have digitale kompetencer.

Men i dag er langt flere funktioner i både myndigheder og virksomheder afhængige af, at specialister og generalister ude i fagkontorene kan tænke digitale værktøjer og metoder ind i deres arbejde.

Vi kalder disse brobyggere og it-superbrugere for digitale integratorer. En digital integrator kombinerer viden om organisationens forretningsområder med stærke digitale kompetencer, som for eksempel sætter dem i stand til at integrere ny teknologi i deres fagområde.  

Digitale kompetencer er nøglen til omstillingen
I Altinget 16. november fremhæver Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, vigtigheden ved et "fælles sprog om, hvad digitale kompetencer er".

Konkret har Digitaliseringsstyrelsen etableret et nyt Digitaliseringsakademi, hvor generalister i staten skal få en bedre forståelse for enkle og innovative digitale løsninger.

Det nye akademi skal dermed være med til at udvikle og styrke de digitale kompetencer i den offentlige sektor. Dermed anerkender staten vigtigheden af digitale kompetencer for både ledere og medarbejdere.

Det er vi i Dansk Erhverv glade for, og vi er helt enige i, at digitale kompetencer er nøglen til den digitale omstilling, som både den offentlige og private sektor skal engagere sig i.

Med Digitaliseringsstyrelsens nye akademi efteruddanner staten medarbejdere til i højere grad at blive digitale integratorer, præcis som der er behov for.

I indlægget fremhæves det, at fokus er på de digitale kompetencer, som netop statslige medarbejdere har behov for. Men budgetstyring og databeskyttelse er også relevante kompetencer for andre organisationer – både offentlige og private.  

Offentlig-privat samarbejde skal udvikle akademiet
Behovet for disse kompetencer findes altså ikke kun hos de statslige myndigheder. Både i kommuner og regioner er der behov for digitale integratorer – og ikke mindst i erhvervslivet er behovet kæmpestort.

Derudover bør Digitaliseringsstyrelsen ikke bygge sit akademi op fra bunden. Der findes en lang række aktører såsom universiteter, GTS'er og private kursusudbydere, der har arbejdet med efteruddannelse og digitale kompetencer i årevis, og det vil være helt oplagt at bruge denne ressource i statens akademi.

Vi foreslår derfor, at Digitaliseringsstyrelsen inviterer til offentlig-privat samarbejde med relevante aktører, så digitaliseringsakademiet i højere grad kan gøre brug af gode erfaringer, og at akademiet ikke bliver en ny statslig silo, men kan indgå i en bred indsats på tværs af myndigheder og virksomheder, så flere medarbejdere bliver digitale integratorer, der kan bringe dyb faglighed og digitale kompetencer i spil og dermed bidrage til den digitale omstilling i Danmark.  

Forrige artikel Debat: Vi har skabt et slaraffenland for cyberkriminelle Debat: Vi har skabt et slaraffenland for cyberkriminelle Næste artikel Microsoft: Cyberstrategien skal lægge op til tættere offentlig-privat samarbejde Microsoft: Cyberstrategien skal lægge op til tættere offentlig-privat samarbejde