Dansk IT: Dataetik bør regulere kunstig intelligens

DEBAT: Det er bekymrende, at vi mangler at tage en helt grundlæggende diskussion om, hvordan vi anvender kunstig intelligens på en forsvarlig måde, der styrker vores samfund., skriver Lisa Herold Ferbing.  

Af Lisa Herold Ferbing
Bestyrelsesformand, Dansk IT

Vi står på tærsklen til en ny digital tidsalder, hvor kunstig intelligens bliver omdrejningspunktet. Det er opløftende at tænke på de mange nye muligheder, der bliver skabt: Kunstig intelligens kan forbedre vores sundhedsvæsen, gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og lette dagligdagens opgaver i danske hjem.

Men det er samtidig bekymrende, at vi mangler at tage en helt grundlæggende diskussion om, hvordan vi anvender kunstig intelligens på en forsvarlig måde, der styrker vores samfund.

Der er behov for, at vi i højere grad italesætter de dilemmaer og udfordringer, der følger med en øget digitalisering. Her er kunstig intelligens den måske største udfordring; vi har kun lige set toppen af isbjerget, for kunstig intelligens står til at redefinere, hvad it kan bruges til på alle niveauer i samfundet.

I den seneste uge har den danske del af Microsoft i flere medier argumenteret for, at man bør regulere kunstig intelligens. Microsoft mener, at tiden er inde til at skabe mere tillid til det voksende marked for kunstig intelligens, fordi teknologien begynder at være moden. Dansk IT, der repræsenterer danske it-professionelle, kan kun bakke op om, at kunstig intelligens rejser en række nye spørgsmål, hvor regulering kan være en del af svaret.

Den nødvendige regulering bliver ikke let
Det er dog ikke den kunstige intelligens i sig selv – altså algoritmerne – der udgør den største udfordring. I virkeligheden handler det om dataetik; de menneskelige overvejelser om, hvad der er i orden, og hvad vi ikke kan acceptere, når det handler om brugen af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er ikke bare kunstig intelligens. Der er algoritmer i alt i dag, og de nødvendige etiske overvejelser er vidt forskellige, alt efter om vi taler kunstig intelligens på et hospital, i en robotstøvsuger eller i en bil. Nogle brugsscenarier rejser flere etiske spørgsmål end andre.

En regulering af kunstig intelligens kan være nødvendig, men det er ikke første led i processen. Arbejdet bør begynde med, at vi får skabt en bedre forståelse for, hvad kunstig intelligens egentlig er, og at vi bliver bevidste om, hvad vi skal regulere og med hvilket formål.

Her er det blandt andet vigtigt at skelne imellem brugen af anonymiserede data og data, der kan henføres til specifikke personer. Det er også vigtigt at forstå, at data, kan være fejlbehæftede eller blive tolket forkert af de mennesker, der i sidste ende kigger på de svar, maskinerne spytter ud.  Der er især grund til at holde godt øje med udviklingen, når det kommer til individuelle profileringer af mennesker og dataanalyser til at forudsige adfærd, såkaldt predictive analytics.

Lad os tage udgangspunkt i tilliden
Når vi skal regulere kunstig intelligens, er det nødvendigt med både teknisk viden, filosofiske overvejelser og samfundsforståelse. Derfor kan debatten om kunstig intelligens og dataetik ikke bare overlades til it-folk og heller ikke til politikere eller embedsfolk. Der er noget større på spil, og det kræver et fælles arbejde på tværs af faggrupper og ansvarsområder.

I foreningen Dansk IT har en gruppe aktive medlemmer dannet en arbejdsgruppe for dataetik. Målet er at komme med en række anbefalinger, der kan danne udgangspunkt for en videre dialog om dataetik bredt blandt alle danskerne og forhåbentlig også kan føre til konkret handling hos virksomheder og offentlige myndigheder.

De etiske overvejelser om anvendelsen af kunstig intelligens er stadig uudforsket land, og Danmark bør gå i front med at give både forbrugere, virksomheder og myndigheder redskaberne til at forholde sig til de dataetiske spørgsmål.

Tillid er en grundpille i det danske samfund, og derfor er tillid også afgørende, når det kommer til kunstig intelligens. Hvordan skaber og fastholder man tillid? Og hvilken regulering kan være med til at understøtte det? Det må være de grundlæggende spørgsmål, vi skal forholde os til, når kunstig intelligens i de kommende år vinder frem med hastige skridt.

Forrige artikel Alternativet: Hvor går grænsen for digital valgkamp? Alternativet: Hvor går grænsen for digital valgkamp? Næste artikel Nationalt videncenter til Riisager: Lad os udvikle it på erhvervsskolerne Nationalt videncenter til Riisager: Lad os udvikle it på erhvervsskolerne