Debat

F&P: Nedsæt et it- og digitaliseringsudvalg i Folketinget

Der er behov for at samle de digitale indsatser, så borgere ikke tabes i overgangen mellem det offentlige og private. Folketinget kan starte med at nedsætte et it- og digitaliseringsudvalg, skriver Sigrid Floor Toft.

Forsikrings- og pensionsbranchens store ønske er, at der arbejdes for bedre digital sammenhæng mellem offentlige og private løsninger, skriver Sigrid Floor Toft. 
Forsikrings- og pensionsbranchens store ønske er, at der arbejdes for bedre digital sammenhæng mellem offentlige og private løsninger, skriver Sigrid Floor Toft. Foto: Forsikring & Pension
Sigrid Floor Toft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvor er de politiske visioner for fremtidens digitale Danmark? Hvor er den politiske debat og de stærke visioner for, hvad det er for et digitalt samfund, vi ser foran os i fremtiden?  

Regeringens digitaliseringsstrategi var et skridt på vejen. Men der var et ensidigt fokus på den offentlige sektor og ikke på den digitale sammenhæng mellem den offentlige og den private sektor.  

Den forholdt sig heller ikke til den overvældende mængde regulering, der er på vej fra Bruxelles på digitaliseringsområdet. 

Bedre sammenhæng mellem det offentlige og private

Forsikrings- og pensionsbranchens store ønske er, at der arbejdes for bedre digital sammenhæng mellem offentlige og private løsninger. Det går ud over borgerne, når det ikke fungerer optimalt. 

Temadebat

Hvad bør stå højest på politikernes it- og digitaliseringsdagsorden?

Folketingsvalget bragte flere anbefalinger til det digitale område med sig. Aktører og it-ordførere ønsker sig eksempelvis et selvstændigt digitaliseringsministerium, it-eksperter vil gerne have nedsat en it-havarikommission, og Dansk IT efterspørger et digitaliseringsudvalg, der skal koordinere digitaliseringen på tværs af fagområder.

Derfor har Altinget inviteret en række aktører til at debattere, hvad der bør stå øverst på politikernes prioriteringsliste her efter valget.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende det til debatansvarlig Emma Brink på [email protected] eller til Altingets debatredaktion på [email protected].

Mange oplever, at den digitale rejse “kortsluttes” i overgangen mellem det offentlige og det private. Vi drukner i komplicerede overgange mellem systemer, tids- og ressourcekrævende ”print-og-scan” eller manuel indsendelse af papirer.  

Det er særligt problematisk for borgere i udsatte situationer. Eksempelvis kræver anmeldelse af en alvorlig arbejdsskade dokumentation fra for eksempel speciallæger og kommune, som borgeren i en udsat situation skal bruge tid og ressourcer på at håndtere manuelt. 

Det skal vi gøre bedre. Vi skal sikre, at der er digital sammenhæng, så de nødvendige oplysninger kan flyttes uden benspænd. Derfor ønsker vi, at borgerens data kan deles digitalt. 

Der kan eksempelvis etableres én samlet indgang til sundhedsdata, hvor borgeren let og sikkert kan give samtykke til, at relevante private aktører får adgang til data, hvor det er nødvendigt. 

Saml ansvaret for digitalisering under én myndighed 

Digitalisering går på tværs af fagområder, på tværs af myndighedsområder og på tværs af ordførerskaber. Digitalisering er en tværgående disciplin. 

Hvis vi virkelig skal lykkes med digitaliseringen i Danmark, så skal der placeres et overordnet ansvar, som garanterer, at de digitale løsninger skaber værdi for borgerne og virksomhederne. 

Sigrid Floor Toft
Digitaliseringspolitisk chef, F&P

Regeringens digitaliseringsstrategi slår ned i mange forskellige myndighedsområder, men den placerer ikke et samlet ansvar. Det, mener vi, er en mangel. Hvis alle har hver sin bold, så kommer man aldrig til at spille sammen. 

Derfor foreslår vi, at én samlet indsats for bedre digital sammenhæng også skal forankres hos én offentlig myndighed, der har ansvaret for at sikre brugervenlige løsninger og bedre digital sammenhæng mellem det private og stat, regioner og kommuner.  

Hvis vi virkelig skal lykkes med digitaliseringen i Danmark, så skal der placeres et overordnet ansvar, som garanterer, at de digitale løsninger skaber værdi for borgerne og virksomhederne. Således risikerer værdien ikke at gå tabt, hvis effektiviseringsgevinsterne for de enkeltstående offentlige myndigheder er det eneste, som sætter retning for de digitale projekter. 

Her bør myndighederne arbejde med åbne fora, hvor man inviterer de relevante borgere og virksomheder, der er involveret i de konkrete forløb, med ind i arbejdet med at udvikle de rette digitale løsninger. 

Nedsæt et it- og digitaliseringsudvalg i Folketinget 

Det er ikke nok at placere et overordnet ansvar på myndighedssiden. Det digitale er så afgørende og drivende for vores samfund, at det nye folketing bør sætte endnu større fokus på det. 

Læs også

Der er mange, der allerede har foreslået løsninger, som skal sikre større politisk fokus på den digitale udvikling. Et af de forslag, både vi og andre har bragt i spil, er idéen om et it-udvalg i Folketinget. 

Digitalisering og digitale løsninger er et bærende element i udviklingen af det danske samfund – og dermed et bærende element i mange lovforslag.  

Der mangler et udvalg, som sikrer en ensartet og sammenhængende politisk behandling af de digitale elementer i vores lovgivning. Udvalget bør klart også inddrages i behandlingen af de forhandlingsmandater, der gives til behandling af EU-reguleringen.  

Det giver mening, at vi får ét udvalg, som forholder sig til den overordnede retning for den danske digitalisering.   

Sigrid Floor Toft
Digitaliseringspolitisk chef, F&P

Det danske input til EU’s digitale regulering er særligt vigtigt, fordi de lovgivningsmæssige rammer for den fremtidige digitalisering i disse år bliver fastlagt i Bruxelles. 

Vi foreslår derfor, at der oprettes et it- og digitaliseringsudvalg i Folketinget, som skal sætte de principielle rammer, behandle lovforslag vedrørende digitalisering – eksempelvis MitID og digital post – og understøtte andre folketingsudvalg i behandlingen af lovforslag, hvor bærende elementer er digitale – eksempelvis digitaliseringen af skatteinddrivelsen. 

Derudover skal udvalget inddrages i fastlæggelsen af mandater på EU-området, der vedrører digitalisering, som den kommende regulering af kunstig intelligens eller EU’s datastrategi, der udmøntes i en lang række lovforslag på EU-niveau. 

Præcis som på myndighedsområdet går digitalisering på tværs. Det giver mening, at sundhedsudvalget forholder sig til sundhed. Af samme grund giver det mening, at vi får ét udvalg, som forholder sig til den overordnede retning for den danske digitalisering.   

Så hvis vi kan få en ekstra it-pakke under træet, når den nye regering lander, skal den indeholde: mere sammenhæng og mere ansvar for den overordnede retning – både i de konkrete løsninger, på myndighedsplan og hos de folkevalgte.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, Forsikring og Pension
cand.jur.

0:000:00