IT-Advokat: Vestager skal fortsat arbejde aggressivt på konkurrenceområdet

DEBAT: Vestager skal arbejde for at europæiske virksomheder, der har potentialet til at blive verdensledende tech-virksomheder, får samme vækstvilkår som deres amerikanske og kinesiske konkurrenter, skriver Martin von Haller Grønbæk.

Af Martin von Haller Grønbæk
Formand, CPHFTW fonden og IT-advokat og partner, Bird & Bird

Som The Economist så rigtigt anførte her fornyligt, "Unicorns, worth $1bn-plus, remain as rare on the old continent as the term suggests they ought to be. Forget Euro-Facebook or Le Google."

Men er det et problem for Europa, at de største tech-virksomheder ikke findes i Europa, men nærmest udelukkende i USA - dog i stigende grad også i Kina?

Bidrag til samfundsøkonomien
Først skal det dog så lige tilføjes, at Norden faktisk klarer sig rigtig godt ud fra en international målestok, når man ser på, hvor mange unicorns der tager deres udgangspunkt blandt nordiske tech-startups.

Som en undersøgelse fra det nordiske venture kapital firma, Creandum, fra 2015 viste, så ligger vi i Norden i den absolute top, når antallet af nordiske unicorns ses i forhold til den nordiske økonomi, befolkningstal og de penge, der her investeres i tech-startups.

Men er det vigtigt for Europa, at flere unicorns fødes og vokser op og bliver voksne her?

Det er vigtigt for vores europæiske selvforståelse og selvtillid, at nogle af vores virksomheder, særligt indenfor tech, bliver verdensdominerende og er med til at sætte globale standarder.

Men lad os her fokusere på de effekter, som europæiske tech-giganter får på vores samfundsøkonomi.

Det handler om, at vi har brug for disse unicorns for deres positive bidrag til vores samfundsøkonomi. Succesfulde tech-virksomheder højner innovationsniveauet i erhvervslivet og i samfundet generelt.

Unicorns skal blive i EU
Men helt konkret så skaber unicorns, både på den korte og længere bane, et højere skattegrundlag til medfinansiering af vores velfærd og andre samfundsudgifter.

Her er beskatning af afkastet på en business angels eller en venture kapitalists investeringer i unicorns nok ikke afgørende. Mange investorer vil befinde sig andre steder i verdenen og blive avancebeskattet der. Succes for europæiske tech-startups må ikke gøres afhængig af kun at have lokale investorer.

Nej, det handler om, at unicorns forbliver i Europa og skaber vellønnede arbejdspladser her. Størstedelen af disse vil befinde sig de steder, hvor virksomheden hører hjemme. Heldigvis har mange unicorns, der har flyttet hovedkvarter og selskabsstruktur væk fra Danmark, etableret store udviklings- og salgsorganisationer i Danmark.*

Men forblev også alle ledelsesfunktioner i Danmark, ville også flere højtlønnede stillinger skulle oprettes her. Og alle disse ansatte, boende her, ville skulle beskattes her.

Når tech-virksomheder opnår en vis størrelse og modenhed, begynder de så også for alvor at tjene penge. I dag placeres overskuddet ofte i skattely. Dette er ikke ulovligt og giver god mening fra den enkelte virksomheds perspektiv.

Men det er dybt urimeligt, at europæiske tech-virksomheder skal tænke i sådanne skattely-tanker, når de bliver profitable.

Lige vilkår for europæiske virksomheder
Flere unicorns ville utvivlsomt blive i deres oprindelseslande, hvis ikke de skulle konkurrere med store internationale tech-giganter, der betaler minimal skat i et eller andet skattely.

Så hvad kan Margrethe Vestager gøre for, at der skabes flere europæiske unicorns?

Hun kan på EU plan hjælpe til med, at europæiske virksomheder, der har potentialet til at blive verdensledende tech-virksomheder, får samme vækstvilkår, som deres amerikanske (og nu også kinesiske) konkurrenter har.

Hun bør sikre, at alle beskattes lige og bidrager på rimelig vis, blandt ved at støtte op om det gode arbejde, der i dag foregår på OECD plan.

Hun bør søge at gennemføre et reelt indre marked for digitale tjenester. Europæiske tech-startups skal have adgang til et lige så stort og tilgængeligt hjemmemarked, som amerikanske startups har.

Hun bør fortsætte med sit aggressive arbejde for konkurrenceområdet.

Det skal sikres, at internationale tech-giganter ikke bruger deres dominerende stillinger til at forhindre konkurrence fra deres mindre europæiske rivaler.

...

*I Silicon Valley jargonen kalder man sådanne startups, der placerer deres hovedkvarter i Silicon Valley, men lader deres udvikling forblive i deres oprindelsesland, for “Mullet startups”. Den dybere mening af at navngive startups efter, hvad vi herhjemme vil kalde “svenskerhår” eller “bundesligahår” kendes ikke.

Forrige artikel LVS: Ny teknologi skal finde patienter med størst behov fremfor at sygeliggøre alle LVS: Ny teknologi skal finde patienter med størst behov fremfor at sygeliggøre alle Næste artikel DI: Vestager kan gøre ”Made in EU” til en digital styrkeposition DI: Vestager kan gøre ”Made in EU” til en digital styrkeposition