Tekniq: Regeringen skal sikre, at Danmark ikke hviler på digitale laurbær

DEBAT: Danmark bliver langsomt overhalet af andre lande på listen over mest digitaliserede samfund. Regeringen bør udnytte coronakrisen til at genvinde den internationale førerposition, skriver Troels Blicher Danielsen. 

Af Troels Blicher Danielsen
Adm. direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne

Konsekvenserne af coronakrisen skal bekæmpes med en mere digital tankegang – især i de små og mellemstore virksomheder.

Det kan lyde forenklet, men faktum er, at der de kommende måneder og år mere end nogensinde bliver brug for, at danske virksomheder digitaliserer, hvis vi vil klare os i den internationale konkurrence.

Digitaliseringen skal lede til mere effektive arbejdsgange, sænkede omkostninger, nye produkter og service samt fokus på data, der bruges strategisk til at skabe nye forretningsmuligheder.

Det er en stor opgave, der venter – ikke mindst når det gælder de danske SMV’er – der udgør en vigtig del af rygraden for dansk erhvervsliv.

Stort potentiale i SMV'er
En rapport fra Erhvervsstyrelsens SMV:Digital-projekt viser, at halvdelen af landets virksomheder med ti til 49 ansatte er lavt eller meget lavt digitaliseret. Det til trods for, at der er store gevinster at hente.

I samme rapport konkluderes det, at virksomheder, som er højt digitaliserede, er 20 procent mere produktive end deres mere analoge kolleger.

Tilbage i 2017 og 2018 indtog Danmark duksepladsen i EU, når det gjaldt digitalisering. Men siden er vi sakket bagud, og i den seneste udgave af EU's digitaliseringsrangliste – det såkaldte DESI-indeks – er vi overhalet af både Sverige og Finland.

Vejen ud af den kommende økonomiske krise forårsaget af covid-19 skal ses som en anledning til at vække vores digitale ambitioner. Men det kræver en fælles indsats fra politikere og erhvervsliv.

Hos regeringen er digitalisering fraværende som politikområde. Det var måske på tide, at man brugte krisen til at videreudvikle Danmarks digitale førerposition, når vi skal have Danmark ud af den økonomiske nedtur.

I Bruxelles drøftes det kommende syv-årige EU-budget. Her er både øget digitalisering, fokus på værdien af åbne offentlige data som vækstdriver og anvendelsen af for eksempel strukturfondsmidlerne til både grøn og digital omstilling på dagsordenen, når der skal ydes krisehjælp til europæisk erhvervsliv.

Brug effektive platforme
Lad os for eksempel bruge strukturfondsmidlerne i Danmark, hvis vi alligevel skal have dem, på digital omstilling, så virksomhederne understøttes i den digitale værdiskabelse og kanalisér midlerne via de platforme, der allerede har vist sig effektive til formålet – som eksempelvis SMV:Digital.

Derudover bør man fra politisk hold opstille en klar strategi for, hvordan vi kommer tilbage på det digitale spor.

De øvrige lande i EU og resten af verden, som vores virksomheder konkurrerer med, har ikke standset deres digitalisering. Så hvis ikke vi har en plan for, hvordan vi kommer fremad – ender vi med at gå yderligere tilbage.

Regeringen har et ansvar
Er virksomhederne og lønmodtagerne fritaget et medansvar for at understøtte den digitale omstilling? Nej, på ingen måde.

Derfor har arbejdsmarkedets parter på europæisk plan den 22. juni 2020 underskrevet en aftale om digitalisering og dens betydning for Europa.

I Danmark kunne vi måske fastholde vores europæiske digitale førerposition, hvis regeringen og arbejdsmarkedets parter tog et fælles ansvar for at understøtte dagsordenen i stedet for, at vi skal bruge kræfter i det daglige på at få fri og lige adgang til offentlige data på for eksempel uddannelses-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet eller kæmpe for at fjerne digitale barrierer i lovgivningen og overenskomsterne.

Det er et fælles ansvar for virksomhederne og lønmodtagerne at skabe en digital tankegang i virksomheden, men det er regeringens ansvar at sikre, at Danmark ikke hviler på de digitale laurbær.

Forrige artikel Prosa: Vævsprøver skal ikke fungere som slet skjult overvågning Prosa: Vævsprøver skal ikke fungere som slet skjult overvågning Næste artikel Opsamling: Det mener aktørerne om statslige it-projekter Opsamling: Det mener aktørerne om statslige it-projekter
Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis

Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis

Det er ikke mange år siden, at ideenidéen om den cirkulære økonomi var noget, kun de mere fanatiske miljøforkæmpere talte om. I dag er begrebet blevet mainstream, og store og små virksomheder har travlt med at lægge deres forretningsmodeller om. Et stort nordisk forskningsprojekt har undersøgt, hvordan man kan gøre i praksis.