Alternativet om radikalt nej til grønt superministerium: Finansministeriets magt skal svækkes

DEBAT: Radikale afviser et grønt superministerium, som blandt andre Alternativet har foreslået. Men der er brug for at tage et opgør med Finansministeriets magt og gøre den grønne omstilling rammesættende for Danmarks økonomi og politiske aftaler fremadrettet, skriver Christian Poll.

Af Christian Poll (ALT)
Fnansordfører og ordfører for grøn omstilling

Når Ida Auken her på Altinget afviser ideen om et nyt grøn superministerium, fordi man ikke kan ”omorganisere sig grøn”, tænker jeg, at ordføreren i hvert fald ikke kender Alternativets tanker bag behovet for et totalt grønt systemskifte.

Et nyt grønt superministerium handler ikke ”bare” om at samle alle de grønne ministre og parkere det grønne et centralt sted.

Det handler for os om at anerkende, at de rammer, vi har i dag, hvor Finansministeriet dikterer meget af politikken uden hensyn til klima og natur, simpelthen ikke kan løse den opgave, vi står overfor.

Det handler om at indse, at magtstrukturerne i centraladministrationen er dybt forældede og derfor skal ændres – og at det skal gå ganske hurtigt.

Det handler om at få omgående gang i et strukturelt skifte i måden, vi leder vores land på. Og det er et skifte af de helt store, vi har brug for, hvis vi som magthavere skal til at tage noget klimaansvar snart.

Ministerium for Grøn Omstilling
I Alternativet fremlagde vi i sommer et regeringsprogram, hvor vi foreslår at ændre den måde, centraladministrationen arbejder på i dag. Helt konkret vil vi oprette et ministerium for grøn omstilling, som skal bestå af følgende ministre: en klima- og energiminister, en miljøminister, en naturminister og en minister for global grøn omstilling.

Det helt afgørende for, at vi får sat den nødvendige fart under omstillingen, er, at vores naturgrundlag og klodens økologiske grundlag bliver lige så rammesættende for regeringens arbejde, som det er for vores liv. Og netop derfor, foreslår vi, at ministeriet for grøn omstilling helt grundlæggende sætter den politiske ramme for andre ressortområder.

Det betyder for os, at alle politiske tiltag af relevans i de øvrige ministerier skal være inden for rammen af en grøn omstilling i overensstemmelse med klimavidenskaben. Det grønne superministerium skal godkende regeringens arbejde, og dermed overtager det grønne ministerium den rolle og magt, som Finansministeriet har i dag.

Hvad vil det så betyde?
Det vil for eksempel betyde, at man som regering aldrig igen får lov til fremlægge en ny infrastrukturplan uden også at fremlægge et CO2-budget.

Det vil betyde, at man som regering ikke kan fremsætte et finanslovsforslag, uden også at fremlægge et klimaregnskab.

Det vil betyde, at man ikke fremover kan indgå politiske aftaler, der gør det sværere for os at nå vores klimamål.

Man kan godt omorganisere sig grøn
At svække den altdominerende magt i Finansministeriet er selvfølgelig ikke nok i sig selv. Men i kombination med en plan for omstillingen af samtlige sektorer i samfundet og et ambitiøst bidrag til den globale grønne omstilling er det netop sådan, man omorganiserer sig grøn.

Selvfølgelig i kombination med alle de tiltag, vi ellers foreslår; for eksempel at udfase oliejagten i Nordsøen, hvilket hverken Radikale eller et stort flertal af Folketingets partier vil være med til.

Vi har brug for nogle gennemgribende strukturelle forandringer, og kun ved at tage et opgør med Finansministeriets magt og gøre den grønne omstilling til det rammesættende kan vi lede et land, hvor økonomisk vækst ikke er et mål i sig selv, men hvor økonomien er et middel til at skabe en seriøs bæredygtig omstilling af hele samfundet. 

Så jo, Ida Auken. Man kan godt omorganisere sig grøn. Og det håber jeg meget, vi kan gøre sammen efter et valg.

Forrige artikel Lederne: Grebet om offentlige ledere skal løsnes Lederne: Grebet om offentlige ledere skal løsnes Næste artikel Dansk Erhverv: Vi kæmper på alle fronter for bedre lovkvalitet Dansk Erhverv: Vi kæmper på alle fronter for bedre lovkvalitet