Alternativet om radikalt nej til grønt superministerium: Finansministeriets magt skal svækkes

DEBAT: Radikale afviser et grønt superministerium, som blandt andre Alternativet har foreslået. Men der er brug for at tage et opgør med Finansministeriets magt og gøre den grønne omstilling rammesættende for Danmarks økonomi og politiske aftaler fremadrettet, skriver Christian Poll.

Af Christian Poll (ALT)
Fnansordfører og ordfører for grøn omstilling

Når Ida Auken her på Altinget afviser ideen om et nyt grøn superministerium, fordi man ikke kan ”omorganisere sig grøn”, tænker jeg, at ordføreren i hvert fald ikke kender Alternativets tanker bag behovet for et totalt grønt systemskifte.

Et nyt grønt superministerium handler ikke ”bare” om at samle alle de grønne ministre og parkere det grønne et centralt sted.

Det handler for os om at anerkende, at de rammer, vi har i dag, hvor Finansministeriet dikterer meget af politikken uden hensyn til klima og natur, simpelthen ikke kan løse den opgave, vi står overfor.

Det handler om at indse, at magtstrukturerne i centraladministrationen er dybt forældede og derfor skal ændres – og at det skal gå ganske hurtigt.

Det handler om at få omgående gang i et strukturelt skifte i måden, vi leder vores land på. Og det er et skifte af de helt store, vi har brug for, hvis vi som magthavere skal til at tage noget klimaansvar snart.

Ministerium for Grøn Omstilling
I Alternativet fremlagde vi i sommer et regeringsprogram, hvor vi foreslår at ændre den måde, centraladministrationen arbejder på i dag. Helt konkret vil vi oprette et ministerium for grøn omstilling, som skal bestå af følgende ministre: en klima- og energiminister, en miljøminister, en naturminister og en minister for global grøn omstilling.

Det helt afgørende for, at vi får sat den nødvendige fart under omstillingen, er, at vores naturgrundlag og klodens økologiske grundlag bliver lige så rammesættende for regeringens arbejde, som det er for vores liv. Og netop derfor, foreslår vi, at ministeriet for grøn omstilling helt grundlæggende sætter den politiske ramme for andre ressortområder.

Det betyder for os, at alle politiske tiltag af relevans i de øvrige ministerier skal være inden for rammen af en grøn omstilling i overensstemmelse med klimavidenskaben. Det grønne superministerium skal godkende regeringens arbejde, og dermed overtager det grønne ministerium den rolle og magt, som Finansministeriet har i dag.

Hvad vil det så betyde?
Det vil for eksempel betyde, at man som regering aldrig igen får lov til fremlægge en ny infrastrukturplan uden også at fremlægge et CO2-budget.

Det vil betyde, at man som regering ikke kan fremsætte et finanslovsforslag, uden også at fremlægge et klimaregnskab.

Det vil betyde, at man ikke fremover kan indgå politiske aftaler, der gør det sværere for os at nå vores klimamål.

Man kan godt omorganisere sig grøn
At svække den altdominerende magt i Finansministeriet er selvfølgelig ikke nok i sig selv. Men i kombination med en plan for omstillingen af samtlige sektorer i samfundet og et ambitiøst bidrag til den globale grønne omstilling er det netop sådan, man omorganiserer sig grøn.

Selvfølgelig i kombination med alle de tiltag, vi ellers foreslår; for eksempel at udfase oliejagten i Nordsøen, hvilket hverken Radikale eller et stort flertal af Folketingets partier vil være med til.

Vi har brug for nogle gennemgribende strukturelle forandringer, og kun ved at tage et opgør med Finansministeriets magt og gøre den grønne omstilling til det rammesættende kan vi lede et land, hvor økonomisk vækst ikke er et mål i sig selv, men hvor økonomien er et middel til at skabe en seriøs bæredygtig omstilling af hele samfundet. 

Så jo, Ida Auken. Man kan godt omorganisere sig grøn. Og det håber jeg meget, vi kan gøre sammen efter et valg.

Forrige artikel Lederne: Grebet om offentlige ledere skal løsnes Lederne: Grebet om offentlige ledere skal løsnes Næste artikel Dansk Erhverv: Vi kæmper på alle fronter for bedre lovkvalitet Dansk Erhverv: Vi kæmper på alle fronter for bedre lovkvalitet
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider, økologi, traditionel udviklet ny teknologi og disrespekt over for alle der har ydet en indsats for at begrænse produktionen og dennes forventede ødelæggende konsekvenser.

  Det er en ulykke af dimensioner, om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi mod forventning ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Palle Bendsen · NOAH Friends of the Earth Denmark

  Finansministeriets magt er for stor

  Det handler her om prioritering. Hvilken værdi mener man/du/jeg/vi skal ligge øverst i et prioriteringshierarki.
  Her er Alternativet på rette spor ved at pege på finansministeriets uhyre store magt. Den magt afspejler imidlertid blot skiftende folketingsflertals enighed om, at økonomien er den overordnede værdi. Det er det, staten handler om. Og det er mere eller mindre samme aftapning af en liberal markedsøkonomi med socialdemokratiske modvægte i større eller mindre omfang.
  Over for det står så en nyere, økologisk eller moralsk økonomi, en anden helhedstænkning, der ser naturen, miljøet og klimaet som menneskenes og samfundets 'ophave og omgivelse' - og ser det som det vigtigste nu at beskytte den mod os selv, akkurat fordi den liberale markedsøkonomi har været så succesrig. Succesen er så stor, at geologer i dag taler om at kalde den tid, vi nu lever i, for antropocæn på grund af økonomiens påvirkning af klima, biodiversitet og mange andre sider af den globale natur.

  Jeg skal ikke kunne sige, om det kan hjælpe at lave et grønt superministerium, men finansministeriets magt må nødvendigvis brydes.

  I 2014 blev den nuvlærende klimalov vedtaget, men i en så minimal en udgave, at det ikke var til at genkende det oprindelige forslag, som NOAH og andre havde ført frem siden 2008. Det blev til en lov om et klimaråd. Det har vist sig at være ganske nyttigt.

  Men der kom ingen bindende reduktionsmål baseret på en vurdering af det råderum for drivhusgasser, som kunne forsvares videnskabeligt og etisk. Også kendt som CO2-budgettet.
  Nu fem år senere er klimaloven kommet på dagsordenen igen via Borgerforslaget, hjvor der står, at fastsættelsen af målene "skal baseres på et CO2-budget, som viser, hvor store udledninger Danmark samlet set kan have frem mod 2050. Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle relevante politikker og være et centralt mål for hele samfundet."
  Nu får vi se, hvor langt den gode vilje rækker i Folketinget (efter et valg) - men vi kan i hvert fald sige, at der er spildt otte år, siden der i 2011 var et flertal for en klimalov.
  Der er ingen tvivl (hos mig) om, at finansministeriet havde afgørende indflydelse på at amputere klimaloven dengang - med hjælp fra justitsministeriet.
  Vi kan ikke klare vores del af klimakampen i Danmark uden lovgivning - frivillighed alene kan slet ikke gøre det.
  Med lov skal land bygges - det har aldrig været mere nødvendigt.