Cordua: Venstre gambler med sin fremtid i Støjberg-sagen

KLUMME: Der er meget at undre sig over i sagen om Støjberg og "barnebrudene", men det, der virkelig vækker undren, er at ingen i Venstre tilsyneladende mener, at der er behov for at debattere sagen, skriver Jarl Cordua.

Tamil-sagen for et par årtier siden handlede om en stærk minister, Erik Ninn-Hansen, der bevidst tilsidesatte loven og forhindrede tamilske flygtninge i at få familiesammenføringer, som de ellers havde retskrav på.

Dengang var der også delte meninger i befolkningen om, hvorvidt Ninn-Hansen havde gjort det rigtige eller ej. For havde Ninn-Hansen ikke bare sørget for, at der kom færre flygtninge til landet? Det forhindrede imidlertid ikke, at et flertal i Folketinget nedsatte en undersøgelseskommission og nedsatte en rigsretssag, der med dommerstemmerne 15 mod 5 dømte ham for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Skandalen rev VK-regeringen med i faldet. Den ødelagde også flere politiske karrierer for folk, der havde strakt deres loyalitet til Ninn-Hansen lige lovligt langt. Endelig blev det begyndelsen til enden for Det konservative Folkepartis storhedstid, der resten af årtiet blev hjemsøgt af en ødelæggende intern borgerkrig om magten.

En anden mere aktuel sag, som i centrum har Venstres udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, har tilsyneladende mange af de samme ingredienser, som man så med Tamil-sagen.

Det er en sag, der igen handler om udenlandske flygtninge, hvor der i forvejen er et stort folkeligt pres på de borgerlige partier for at få begrænset det antal, der kommer ind i landet.

Denne sag handler dog mere om værdipolitik, fordi der især på højrefløjen er et behov for at bekæmpe alle tegn på accept af det, man identificerer som mellemøstlige livsformer, hvor mænd lever sammen med purunge piger, der måske er gift mod deres vilje.

Da sagen kommer frem februar sidste år, meddeler ministeren i en pressemeddelelse, at hvis den ene part, i praksis kvinden, er under 18 år, så skal parrene skilles ad, og det er altså en ”instruks”, der tilgår Udlændingestyrelsen, som administrerer loven, og som herefter begynder at administrere efter de nye regler.

Par, hvor den ene part var under 15 år, blev i forvejen adskilt, så det er ikke de tilfælde, at sagen drejer sig om (det skete i to tilfælde).

Loven siger imidlertid noget andet end det, Støjberg gav instruks om i pressemeddelelsen 10. februar 2016. Den siger, at der skal ske en ”individuel vurdering”. Det, som Støjberg gav instruks om, var at adskillelsen skulle ske per automatik, og det skete så i to måneder fra februar 2016 til april 2016, i alt otte tilfælde.

I et retssamfund kan en minister ikke dekretere administration imod lovene. Og for at sikre sig, at det ikke sker, plejer ministre, før de instruerer embedsværket, at have sikret sig rygdækning hos de embedsmænd, der er uddannet i at fortolke lovens bogstav. Det er deres fag, og det er deres job.

En minister har naturligvis lov til at foreslå politik og forsøge at presse politik igennem, blot det hviler på lovens grund.

En minister kan forsøge at presse embedsmændene til at gå til grænserne for hvad der i sin tid var lovgivernes hensigt med loven. Der er et rum for fortolkning, og det er heri, at der kan bedrives politik.

Det, som ministeren IKKE kan, er for eksempel at beslutte at administrere imod loven. Og det kan ministeren aldrig være i tvivl om, at hun gør, for det vil hendes embedsmænd klart fortælle hende forinden. Hvis hun eller han så gør det alligevel, er der tale om en klar ulovlighed, og så risikerer man en rigsretssag, den dag et flertal i Folketinget beslutter at nedsætte den.

Det, der især vækker undren i sagen om Støjbergs instruks om "barnebrude" er, hvorfor hendes egen departementschef, cand.scient.pol. Uffe Toudal Pedersen, meget usædvanligt IKKE står som afsender på den pressemeddelelse, der gav instruks til Udlændingestyrelsen om de facto at droppe den individuelle behandling af sagerne.

Et meget kvalificeret gæt er, at embedsmanden, som altså ikke selv er jurist, forinden har undersøgt sagen og finder ud af, at det, Støjberg har gang, i IKKE var lovligt.

Det ville for eksempel være oplagt at spørge i Justitsministeriet forinden, hvor alle juridiske tvivlstilfælde om vurderinger ender. Hvis Justitsministeriet fik en sådan forespørgsel fra Støjbergs ministerium, har man uden tvivl orienteret den daværende justitsminister Søren Pind om, hvad Støjberg havde gang i.

Hvis nogen fra Støjbergs ministerium spurgte i Justitsministeriet, kom der uden tvivl også et svar om, at Støjbergs forslag var klart ulovligt.  Måske blev Statsministeriet og statsministeren på en eller anden måde også orientereret i den forbindelse? Vi ved det ikke.

Det eneste, vi ved, er at Støjberg på et samråd 1. juni i år hævder, at hun aldrig nogensinde blev frarådet af sine embedsmænd, før hun udsendte pressemeddelelsen med denne instruks, selvom hun erkender, at hun selv fjernede undtagelsen om en individuel sagsbehandling fra instruksen. Det lyder ikke troværdigt, hvis man bare har et minimum af indsigt i politiske procedurer på det niveau.

Ifølge Politikens kilder findes der et ét spor i form af en ikke offentliggjort mail, der kunne bevise, så tidligt som dagen inden 9. februar, at embedsmænd i hendes eget ministerium faktisk advarede ministeriets top om, at der var problemer med instruksen i forhold til menneskerettighederne.

Henset til, hvad Tamil-sagen kom til at betyde for Justitsministeriet, embedsstandens anseelse og individuelle embedsmænd, så må det i den situation, som altså indebærer den præmis, at Støjberg løj for Folketinget i samrådet, være ganske sandsynligt, at det i al fald i Støjbergs eget ministerium bugner af dagbøger, notater med videre, som er gemt væk og klar til at blive præsenteret for en undersøgelsesdommer, hvis flertallet en dag skifter og nogen får lyst til at se, hvilken rådgivning ministeren fik forud for beslutningen om den ulovlige instruks.

At retssikkerheden i Danmark virker, fik vi at se med Ombudsmanden, der gik ind i sagen efter en klage fra et asylsøgerpar og underkendte Støjbergs instruks.

Ligesom det skete i Tamil-sagen, var der dog også i denne sag et uskønt forsøg på politiske benspænd, da DF med et beslutningsforslag om en lovændring fik forhalet Ombudsmandens redegørelse med tre måneder.

Redegørelsen, der kom i marts i år, skærer klart igennem med hensyn til, hvad der er lov og ret her i landet og fastslår med syvtommersøm, at Støjbergs instruks fra 10. februar 2016 er "ulovlig", og at "ministeriets fremgangsmåde i sagen” efter Ombudsmandens opfattelse ”er særdeles kritisabel".

Oppositionen havde 1. juni Støjberg i samråd, hvor det kom frem, at ministeren har ændret forklaring på en række områder. Især, at det nogensinde var hendes intention, at der skulle ske en individuel behandling. Næh, der var bare tale om en ”politisk” markering, må man forstå.

Det, der virkelig må vække undren, er at ingen i Venstre tilsyneladende mener, at der er behov for at debattere sagen. Ingen af Venstres retspolitikere har betænkeligheder ved at stille sig op og forsvare Støjberg, på trods af, at selv de blinde kan se, at ministre ikke bare sådan formulerer ulovlige instrukser ud af det blå, uden at konsultere embedsmændene, eller uden de siger fra.

Der foregår tilsyneladende ingen debat på folketingsgruppens møder, hvor man i det mindste kritiserer Støjberg for, at hun sådan set foreslog en ulovlig praksis, men sidenhen skiftede forklaring, og hvad betyder det?

Man sidder tilbage med det indtryk, at Venstre ikke længere er et parti, der bakker op om lov og ret, men sætter alt ind på at bevare Støjbergs ministerstol, selvom ikke en levende sjæl på Slotsholmen inderst inde tror på, at hun aldrig har konsulteret embedsmændene i denne sag.

Yngre kræfter i Venstre kaster sig tilsyneladende glad og gerne ind foran Støjberg for at forsvare en minister, som efter Ombudsmandens opfattelse har instrueret ulovligt. Ingen i Venstre tænker tilsyneladende over, at den dag at flertallet skifter, så risikerer Støjberg en undersøgelseskommission, hvor skeletterne kan vælte ud af skabet.

Hvis man skal sige noget pænt om de unge venstrefolk, der forsvarer Støjbergs utroværdige forklaringer, så er det, at de er meget modige. Vi er i al fald nogen, der godt kan godt huske den skæbne, som overgik Grethe Fenger Møller og Viggo Fischer, fordi de loyalt, men blindt forsvarede Ninn-Hansen.

Inger Støjbergs status i Venstre er åbenbart så høj, at man glad og gerne lægger alle sine æg i hendes kurv frem for at passe på sig selv, slå den sunde kritiske dømmekraft til, betragte kendsgerningerne som de er og analysere til bunds, hvad konsekvenserne kan blive for Venstre og en selv, den dag, hvor det måtte stå endnu mere klart, at ministeren helt uden at blinke besluttede med sin instruks at lade sine embedsmænd administrere imod loven, selvom hun påstår noget andet i dag.

Det ville klæde Venstre – og i øvrigt alle andre i den blå lejr – hvis man af respekt for retsstaten og sig selv, men også af hensyn til egen fremtid og i god tid inden valget, selv tager opgøret med denne sag, frem for bare at feje den ind under gulvtæppet.

For der kommer som bekendt en dag, hvor flertallet skifter og en ny minister løfter gulvtæppet, og så vil en undersøgelsesdommer gerne udbede alle om en god forklaring. Man kan være ganske rolig for embedsmændene. De har lært lektien. Offentligheden kan allerede se af de lækkede oplysninger, at de nok skal dokumentere, at de sagde klart fra i god tid, selvom Inger Støjberg forsøger at bilde Folketinget ind, at hun handlede helt i god tro. Hvad bliver mon Venstres forklaring til den tid?

Læs mere: Støjbergs lovbrud afslører demokrati i krise

......

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet "Cordua & Steno" på Radio24syv. Hver onsdag skriver han klummen 'Liberale Brøl' i Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Næste artikel Trads: Nedlæg Integrationsministeriet Trads: Nedlæg Integrationsministeriet
 • Anmeld

  Henrik V Blunck · Blogger og kommentator

  Afventer fredagens samråd

  Cordua kan meget vel have (eller få) ret i sin analyse, men samtidig må man sige, at den er lidt morsomt placeret i sin tidsmæssige vinkel, når samrådet først er fredag. Til den tid er vi alle klogere frem for at forsøge at medvirke enten i det spin V+DF gerne vil sætte på sagen, og det omvendte spin som andre fremlægger i forhold til sagen.
  Juraen skal nok vise sig, når samrådet er overstået - og der er stensikkert fuldt fokus på at følge samrådet ganske tæt fra alle der interesserer sig for politik. :-)

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen

  Hvorfor vente til efter fredag

  Hvorfor skulle Cordua vente til efter samrådet på fredag? Det ville jo ikke give ham muligheden for at komme frem med sine mere eller måske navnlig mindre kløgtige analyser

 • Anmeld

  Flemming Nakinge Nielsen · Skærsliber

  Støjbergs status!

  Det er egentlig komik.
  Når man læser målinger hvor Støjberg linje har stor opbagning internt i V. det er da logik for perlehøns, modstanderne har forladt partiet og står nu som radikal eller stemmer blankt når måleinstitutter spørger.
  De dyrker fortiden, flygtningepolitikken overtager EU der mangler kun fordelingen og den kommer når Merkel er blevet genvalgt. Dem der ikke vil være med skal så betale andre lande for at tage deres kvote, eller stå uden for Schengen i et EU i flere tempo.

 • Anmeld

  Jens Holmgaard

  Er det en straf?

  For en række medlemmers vedkommende er det nok tvivlsomt hvorvidt en udtræden af Schengen er en straf. De ydre grænser er en åben ladeport, og udgifterne til velfærdsydelser er støt stigende.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Venstres frygt for "folkets" dom.

  Kære Jarl Cordua m.fl.
  Vi er faktisk en del medlemmer af Venstre som undrer sig over Inger Støjbergs ageren og især over fremtrædende venstrepolitikeres manglende vilje til at tage stilling.
  Mange, både i og udenfor Venstre, har åbenbart svært ved at skille deres holdning til udlændinge- og indvandringspolitik fra det sagen drejer sig om, nemlig at en minister skal holde sig indenfor lovens rammer og desuden ikke må vildlede folketinget..
  Mon ikke de fleste vil være enige i, at ingen kan være tjent med ministre som sætter egne holdninger og / eller populisme over loven. Accepterer man det, så er grundloven, retsstaten, retssikkerheden under nedbrydning.
  Det ligger i Venstres dna at kæmpe for retssikkerhed - men det må der være nogen i partiet som har glemt eller valgt at se stort på.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Flueknepperi fra opposition, ombudsmand og de sædvanlige farisæere i Venstre.

  En ombudsmand, der trænger til lidt promovering og gudhjælpemig tager en anmodning op fra et asylansøger-par for at skabe ravage i dansk politik.

  Og alle - selv en 'sig selv opskreven til en vigtig journalist'- Jarl Cordua, der med platte udtryk som "fingrene i kagedåsen" prøver at gøre sig vigtig og dygtig analytiker i politik - og alle kalkunerer med.

  Hvor er vi henne, når et asylansøgerpar 'har ret' til at lave ravage, når nu alle inderst inde må være enige om, at det, som Støjberg har gjort, er en helt naturlig handlen over for personer, der kommer her til landet.

  Rent hysteri fra de i overskriften 'anklagede' personager.

  Kan ikke alle se, at det er den slet skjulte fremgangsmåde, fremmede "kulturer" forsøger anvendt med henblik på at overtage Danmark og andre vestlige lande. Nemlig ved at udnytte demokratiet til at få det nedkæmpet?

  Naiviteten er i stærk fremmarch - ikke mindst blandt de som nævnt i øverste linje. Og så selvfølgelig hos bladsmøreren, Jarl Cordua.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Til Flemming Kattrup

  Skal jeg forstå dit forsvar for Inger Støjberg således, at du mener at man som minister kan se bort fra grundloven, loven og internationale aftaler når det passer i ens kram?
  Vil du ikke nok forholde dig til dette spørgsmål.
  Desuden: Kan du ikke forestille dig, at du næste gang kan blive offer for en minister som er ligeglad med retsgarantier? Og hvem vil du så anmode om hjælp?

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Pædofili

  Egentlig en sober gennemgang af sagen. Det kunne f.eks. Peter Mogensen lære af, som udtaler sig med stor sikkerhed og meget lidt viden.
  Alligevel skal det vel noteres, at oplysningen om de 8 tilfælde gælder det antal tilfælde hvor der skete ændringer, da først ministeriet fik gennemført den individuelle sagsbehandling.

  Men en ting er at Statsminister Lars Løkke, som tidligere garanterede, at der ikke var plads til ministre der lyver i hans regeringer, holder hånden over Inger Støjberg (men der ville jo også blive mangel på Venstre-politikere til regeringen hvis det løfte skulle holdes), men det værste er dog, at man forsøger at fordreje sagen ved at udråbe alle der holder fast i ministeransvarlighedsloven til at være tilhængere af pædofili.

  Når først man forfalder til den slags retorik, så ved man jo, at man ikke har bedre argumenter at føre frem og derfor erkender at man har en minister der har brudt reglerne. Helt lige som med argumentet om at når en lov er uklar så må man tyde til en moralsk vurdering - helt uden at kunne forklare på hvilke punkter denne lov er uklar. For heller ikke det formår man at kunne forklare.

  Og så har jeg slet ikke nævnt den store del af den borgerlige presse der har gjort alt for at dysse sagen ned og helt har overladt til Politiken og Information at grave oplysningerne frem. Det vil da også blive noteret som et forhold, hvor man svigtede sin opgave af partipolitiske grunde.

 • Anmeld

  Vagn Ry

  Helt enig med Cordua

  Venstres stiltiende accept af Støjbergs grundlovsbrud er forkastelig, men det var Claus Hjorts to grundlovsbrud, som er dokumenteret i Tynnells "mørkelygten" jo også!

  Og så er det jeg ikke kan lede være med at tænke på, om Støjbergs fasthed overfor barnebrude også ville have holdt til en 12-årig barnebrud fra USA?

  Ligesom i visse muslimske lande, er det i flere stater i USA accepteret at gifter manden sig med barnet han har skændet, er det OK!

  https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/02/10/why-does-the-united-states-still-let-12-year-old-girls-get-married/?utm_term=.7d58622fa83d

  I Dk kunne man(d) tidligere få et kongebrev, når han havde gjort en pige på under 18 gravid.

 • Anmeld

  Martin Sne · Voksenunderviser

  Fremtidsperspektiv

  "Yngre kræfter i Venstre kaster sig tilsyneladende glad og gerne ind foran Støjberg for at forsvare en minister, som efter Ombudsmandens opfattelse har instrueret ulovligt."
  Det lover ikke godt fra fremtiden at et muligt regeringsbærende parti efter alt at skønne, også fremover vil ledes af folk som finder at løgn er et legitimt middel, og derved uden mindste skam udstiller en foragt for folkestyret.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Til Hans-Georg Nielsen

  Ta' lige og kommenter bare et par punkter, jeg fremfører. Tak!

  "Forsvar for Støjberg"? - Jeg fremfører som temmelig upolitisk blot det, jeg mener burde være sund logik.

  Men er der nogen, jeg foragter, så er det de Venstre-folk, der altid er parat til at stikke kniven i ryggen på partifæller. - Sammenligneligt med femtekolonne-folk.
  Hos venstrefløjen er altid sammenhold, og du - som hævdende Venstremand - burde skifte parti, til det du virkelig tilhører. Og det er vist ikke på højrefløjen.
  Venstrefløjen lukrerer netop på sådanne "forrædere".

  Hvad er det for noget vrøvl og sammenligning med mig osv.?
  Kan du ikke selv indse, at du aldeles ikke er Venstremand, men spiller komedie og lader som om? Vær nu ærlig og stop dit skuespil. Du er afsløret.

  Men ellers kan jeg godt se, at jeg har forvildet mig ind i en venstrefløjs-hønsegård.

 • Anmeld

  Asger Brandt

  Meget har ændret sig siden Tamilsagens tid

  God opsummering af det centrale i sagen, og en glimrende analyse. Blot er jeg ikke sikker på at Corduas konklusion holder i dagens politiske landskab. Der er sket en del med den politiske moral siden tamilsagens tid. I dag synes magtpartierne (=de partier, der før eller siden har udsigt til at komme i regering) som regel at lade deres indbyrdes solidaritet overtrumfe deres bekymring for retsstaten.
  Det er faktisk en sandsynlig udgang, at man selv i et Folketing med et andet flertal vil lade sagen ligge, hvor klokkeklar den end er.

 • Anmeld

  Henrik Hjortdal · Projektleder

  Lov og ret

  Uanset holdninger til substansen tror jeg sagen ender med Støjbergs fald. Gær den ikke det ender den med retsstatens fald.

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · glad venstremand

  Slap nu lige af

  Indtil nu er der jo ingen, der har bevist, at Inger Støjberg har løjet eller bevidst gjort noget, der ifølge ombudsmanden ikke er lovligt. Hvis ombudsmandens vurdering så er korrekt, kan man måske også spekulere lidt over. Inger Støjberg gjorde kun det, hun følte var det rigtige, og det bør hun ikke klandres for. Men de venstresnoede journalister og politikere lugter blod og går mere efter ministeren end efter bolden.

 • Anmeld

  Victor · Selvstændig

  Støjberg-sagen er plumrådden…!

  Støjberg har direkte på første samrådsmøde erkendt, at hun har begået fejl, og (u)bevidst har begået lovbrud. Det i sig selv, burde være nok til en rigsretssag.

  Skulle en ganske almindelige borgere har foretaget en (u)bevidst lovbrud, så ville vedkommende borger stadigvæk blive dømt i retten – men det gælder åbenbart ikke politikere som overtræder ministeransvarsloven.

  Støjberg-sagen er plumrådden…

  Den interne mail, som Inger Støjberg ikke vil fremlægge, betyder jo blot, at hun indirekte dækker over sin egne fejlhandlinger. Og har Støjberg ikke noget at skjule, burde hun fremlægge den interne mail til alle medlemmer af Folketinget, for at dementere påstanden om, at hun ikke har begået lovbrud.

 • Anmeld

  Kjeld Aaes · journalist

  Adskil Støjberg

  Ja, Jarl Cordua - det smarteste ville nok være, at statsminister Lars Løkke udsendte en instruks om at adskille løgneren Støjberg fra regeringen.
  Ellers kan man berettiget gentage: Venstre ved du, hvor du har: Under lavmålet!

 • Anmeld

  arne lund · pensionist

  Statsminister for enhver pris?

  Det vile Løkke ikke være forud for sidste valg. Heller ikke det udsagn holdt vand. Løkke har for at blive siddende, tilladt grove overtrædelser af rets-sikkerheden og int. konventioner. Han har fremmet politikerleden, og set gennem fingrene med Støjbergs inhumane forvaltning. For hun er jo så populær, og så håber Løkke, at det smitter af på partiet. Opinionstallene viser, at det ikke er tilfældet.

 • Anmeld

  Benny Bjerregaard

  Gå efter bolden ikke M/K 'en

  Hvem er denne specifikke "lovovertrædelse" egentlig alvorlig for ? Det må kunne klares med en repremante.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Til Benny Bjerregaard

  Det er vigtigt, at der holdes fast i at ministre (folkets tjenere) skal holde grundloven, loven, internationale aftale og grundlæggende retsprincipper.
  1. Grundloven: Her fastsættes magtens tredeling. Lovgivende, udøvende (regeringen mm) og domstolene. En regeringen må ikke fravige loven. det kan kun folketinget.
  2. Loven: Forvaltningsloven kræver at en part bliver hørt før der træffes en afgørelse ift. vedkommende.
  3. Flygtningekonventionen. Flygtninge skal behandles på lige fod med danske borgere - altså høringspligt
  4. Retsprincipper: det er et grundlæggende dansk retsprincip, at regering og embedsmænd ikke må handle vilkårligt og uden hensyntagen til den enkelte borger og altså også flygtning.
  Ifølge Inger støjbergs egne oplysninger har hun bevidst overtrådt alle 4 principper.
  Jeg mener, at det er bedst for os alle at der uden undtagelse holdes fast på dette. det er grundlaget for et civiliseret og demokratisk samfund.
  PS.En overtrædelse af 1 - 4 er altid alvorlig for den den rammer.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Hans-Georg Nielsen - utroværdig EL-agitator?

  Først bilder du os ind, at du da er Venstre-mand. Så viser det sig, at du bare er en undercover venstrefløjsmand, der lyver om sit ståsted. - Smart, men ynkeligt.

  Så lirer du bare EL's "partiprogram" af, som man har valgt at angribe ministeren med.

  Benny havde to spørgsmål. Var de for vanskelige for dig og partiet at svare på?

  Får du løn for at kommentere alle pragmatikere og anderledes menende her?

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Hvorfor skal alle debatter om Inger Støjberg forurenes

  at Venstrefolk som Flemming Kattrup?
  Han er ikke istand til at deltage i en ordentlig og sober debat selv på baggrund af et ordentlig og rimeligt sobert indlæg fra en erklæret Venstremand som Cordua?
  Der er da kun en måde at reagerer på sådanne internet-trolls og det er at slette hans indlæg indtil han forstår hvordan man opfører sig i en offentlig debat.
  Hold op hvor er det trælls at skulle læse sådan en omgang mudderkastning.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Jan Weichert

  "hvordan man opfører sig i en offentlig debat".
  Du mener som her, hvor alle fra venstrefløjen til hobe sviner Støjberg til og dig selv ydermere Peter Mogensen.

  >>>Benny Bjerregaards besindige og kloge udmelding er her 'dødt løb', For ingen her forlader de politiske hensigter.<<<

  Muligt Cordua udgiver sig selv som Venstremand. Det gjorde Birthe Rønn også. Men hans platte "Med fingrene i kagedåsen" i en debatudsendelse fortæller li'som lidt om det overvurderede format.

  Beklager, men det er snart halvtreds år siden, jeg en enkelt gang stemte Venstre, og DF kan du også glemme, men når personer/mennesker hetzes, tilsvines og af en samlet flok forsøges underløbet, behøver du ikke noget politisk tilhørsforhold for at revse.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Revse?

  Det er en underlig betegnelse for dine indlæg.
  At kalde min sammenligning mellem Corduas indlæg og Peter Mogensens lange tirader for at være at svine ham til samtidig med at du kalde dine egne skidtspande hældt ud over dem som du ikke er enige med siger alligevel en hel del.
  Hvis du siger du ikke er Venstretilhænger så fint nok for mig. Jeg har skam ikke nogen grund til at forsøge at pådutte dig en politisk holdning efter samme måde som du mener at du istedet for almindelig argumentation har det bedre med at udnævne alle du er uenige med at pådutte dem noget.

  Så - iøvrigt mener jeg stadig at ethvert anstændigt medie bør slette dine indlæg indtil du formår at deltage på en anstændig måde i en offentlige debat.

 • Anmeld

  Poul.B · Pensionist

  Min livserfaring kommer her

  Hvis folk opfører sig pænt - i nordeuropæisk lys - er et noget tillært.
  Tag den!

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  'Revsesvar' til Jan

  Som Leif helt sikkert vil sige: "Hold dig nu til det administrative. Det andet dur du endnu mindre til".

 • Anmeld

  Poul B · pensionist, iagttager

  Da danske jagerpiloter bombede rædselsvækkende ISIS krigere....

  ....... røg der mange uskyldige civile med 'i købet'. Det kan de tænke over til deres liv slutter.
  Kære Inger Støjberg. Du er en kriger, som gør hvad du kan for at forhindre at Europa, som mange gange i historien, igen bliver løbet over ende af islamisk ideologi, sanktioneret af enhver sharialysten kvinde, som præsenterer sit synspunkt med tørklæde, nigab, burka osv.
  Jo før dette overløb bliver stoppet, jo længere tid varer det før pigerne blandt vore børnebørn tvinges til at bære dette symbol på politisk religion (jf. Lone Nørgaard, JP artikel)
  BARE HOLD UD iNGER. JA, EN SKAM AT FÅ USKYLDIGE RAMMES, MEN DET ER MED I PRISEN I KRIG.
  REGERINGEN I DANMARK VIL KRIG! DELTAGER I KRIG.
  Huskede jeg at sige tak for dit store mod ogenestående flotte indsats Inger? Tak
  Jeg mener, at jeg har lov til at udtrykke denne min mening. Jeg har respekt for mange søde muslimer, men hvorfor slipper de dog ikke denne nedbrydende politik?

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Krig?

  Det kunne i da bare have sagt, at vi havde erklæret en religionskrig.

  Men indtil man sådan helt og holdent står inden for den tilstand, så er det vel for meget at kræve at vi dropper at følge al dansk lovgivning.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Løbet over ende...

  Kære Poul B.

  Du skriver: "...Europa, som mange gange i historien, igen bliver løbet over ende af islamisk ideologi".
  Vi du venligst oplyse hvor mange gange, hvornår og hvornår seneste gang Europa er blevet løbet over ende af islamisk ideologi?
  På forhånd tak.

 • Anmeld

  eva just · ikke relevant

  Støjberg sagen

  Det burde forbydes at blive ved med at fører denne FARCE SAG, dansk lov SKAL også gælde for udlændinge, og et ægteskab med en mindreårig og ældre mand, kan kun være foretaget MED TVANG OVERFOR PIGEN. Derfor SKAL PARRET IKKE LÆNGERE BO SAMMEN, FØR 1. At man er sikker på at pigen stadig ønsker at være gift.
  2- At i disse tilfælde hvor pigen fortsat ønsker ægteskabet, skal de forbydes at opholde sig i Danmark, grundet at de ikk kan accepteres UNDER DANSK LOVGIVNING.
  Burkaer, tørklæder og des lign skal forbydes, og accepteres SKRIFTLIGT af alle der ankommer til landet som flygtninge eller invandrer.
  Grunden mange mange muslimer bruger ikke disse hovedbeklædninger.
  I Danmark har vi ganske vist religions frihed, men dette indebærer ikke at man offentligt vil forandre det danske samfund.
  Vi plejer at sige -- LANDS SKIKKE ELLER LAND FLY. Oversat man skal følge landets traditioner eller forlade landet.
  Denne samling af venstre politikerne er en ren farce og er KUN lavet fordi det giver en GRATIS PR STUNT.
  Denne form for hetz burde forbydes ved lov.
  Der bliver jo igen igen og atter igen de samme spørgsmål, som Støjberg har besvaret. Derfor bør denne farce slutte nu.

 • Anmeld

  Poul Borup-Andersen · pensionist, iagttager

  @Hans-Georg Nielsen

  Kære Hans-Georg
  Vi fandt ud af, at det måske var dette link, du bad om
  http://www.topaca.dk/cabu/islam-growth.html
  Kors, hvor er jeg bekymret for jeres fremtid!
  Når jeg gennemtænker hvor dejlig en harmonisk tid, jeg selv har oplevet siden 1936. Aldrig en låst dør. Aldrig en låst cykel. Aldrig et slag, hvis man 'lå ned'. Men spanksrør og hiv i øret skabte total ro i klasserne med 36 drenge!
  Min broder var i 50'erne på ferie til vores moster på Østerbro. Han med en tildelt DSB billet om halsen, så man kunne holde styr på ungernes samfundsgave, en billet til København.
  Da han kom hjem måtte han gang på gang fortælle om, overfor måbende kammerater på drengeskolen, at han havde set en rigtig neger i København. Ja, levende! Det var ren status for ham.

 • Anmeld

  helle

  Sikke et samråd

  Samrådet i dag blev en oplevelse af VO når de er værst, de mødte 15 op for at støtte Støjberg, mod 5 fra SRØ og Alt. Der blev manipuleret og spinnet og det der var værre. Venstres tæskehold mødte med de forudtilrettelagte spørgsmål i minister favør, og ministerens planlgte svar. pinligt. Så de tog tiden, alt mens IS brugte 45 minutter til oplæsning, nøj hvor det funker i den blå stald.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  helle

  Og ih, hvor har oppositionen travlt med , fluekneppende, at spilde skatteborgernes penge på opdigtet nonsens.

 • Anmeld

  Thomas Hansen

  Flemming Kattrup

  Bør du ikke hellere over på eb.dk og kommentere. Dit niveau minder om hvad man kan komme til at læse derovre.

 • Anmeld

  Eivind Holm

  Støjberg

  Er der ikke efterhånden en hel del politisk korrekte personer der glemmer, at loven er til for, at vi kan omgåes hinanden i et civiliseret samfund.
  Viser det sig at loven, enten virker mod dens hensigt, eller simpelthen er forældet og ude af trit med samtiden, bør den ændres. Altså laves om.
  Det kan ikke være meningen, at en række venstreorienterede journalister og politikere, skal skamride 60 år gamle konventioner, som ofte ikke harmonere med dansk lovgivning. Særligt nu hvor EF, som vi stemte os ind i, har ændret sig til EU!

  Til den kvikke journalist, som ikke kan være ret gammel og af den årsag ikke ved så forfærdeligt meget, kan jeg oplyse, at i en tv-udsendelse fra dengang man diskuterede Tamilsagen, gjorde justitsminister Erik Ninn Hansen udtrykkeligt opmærksom på overfor folketinget, loven IKKE hjemlede mulighed for at stoppe indvandringen af tamiler, men hvis folketinget ville give ham sit ord på, at de omgående ville lave loven om, kunne han for en tid administrativt, sætte loven ud af kraft. Det lovede man ham, men Mimi Stilling Jacobsen fra CentrumDemokraterne og selvføgelig De Radikale løb fra deres løfte - og så havde han pludselig begået en ulovlighed som han kom til at bøde hårdt for.
  At venstreorinterede journalister og politikere, med henvisning til en lovparagraf, kan stille spørgsmålstegn ved, om vi i Danmark skal beskytte mindreårige piger mod at ende som muslimske barnebrude - er decideret perverst og yderst skammeligt!

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Eivind Holms myter

  Sjovt som du har din helt eget hukommelse omkring Tamilsagen.

  Vi andre der kan huske den største politiske skandale i nyere dansk historie (for skandalen med Venstreministeren Alberti var nok den største) kan jo godt huske alle undskyldningerne for hvorfor Ninn Hansen ikke alene begyndte på en ulovlig administration men også fortsatte den trods gentagne advarelser.

  Han havde regeringens opbakning fordi han havde nævnt sagen på et ministermøde - hvilke endte med at være den påstand der sendte ham i rigsretten da især CD ikke ville påduttes ansvar.

  Han havde forstået at Anker Jørgensen også var kritisk mod den øgede indvandring.

  Han havde fået opfattelsen af at der var fred på vej i området, hvorfor man burde vente på om der var behov for at hente sine familier herop.

  Men at man nu ville afvente gennemførelsen af et lovforslag som aldrig blev fremsat og som ingen nogensinde har kunne oplyse indholdet af - det er dog en ny forklaring.

  Men ellers er der da mange sammenligninger man kan drage mellem Inger Støjberg og Ninn Hansen.

 • Anmeld

  helle

  Nej Kattrup lov er lov og lov skal holdes

  Det var en pinlig omgang for partiet V. At fastholde der er een lov for partiet og en anden for resten af landet er jo direkte en skandale.
  Jeg kan anbefale debatten på DR 1 med flere borgerlige liberale debattører, som i den grad er vrede over det de ser i partiet Venstre p.t. Borgerlig anstændighed er et must hr. Kattrup, det ejer partiet V , den del der ligger under for Støjbergdoktrinen ikke. Det er trist. Det er udmærket analyse af Jarl C.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  Europa løbet over ende ?

  Kære Poul B.
  Du skrev: "...Europa, som mange gange i historien, igen bliver løbet over ende af islamisk ideologi".
  På mit spørgmål hvad du nærmere mente sendte du et link til en opsummering af Islams indsats i Europa.

  Så vidt jeg kan se, så har Islam aldrig løbet Europa over ende. Se her:

  1. Islams fremstød i Spanien /Sydfrankrig sluttede i 1492.
  2. På Balkan blev Ottomannerne slået endeligt tilbage i 1683 ved Wien, bl.a. med Polsk bistand.
  3. I 1815 var ottomannerne ude af Serbien
  4. Grækenland blev frit i 1832 og
  5. i 1860 var Ottomannerne ude af Rumænien
  6. Endelig sluttede deres besættelse af Albanien reelt i ca. 1900.

  Altså, der har været kampe frem og tilbage på Balkan, men at tale om at Europa mange gange er blevet løbet over ende af Islam er 100% fake history news.
  Mvh og god weekend
  Hans-Georg Nielsen

 • Anmeld

  Mariann G S · iagttager

  Kære Flemming Kattrup

  Jeg ønsker dig en dejlig dag og et godt liv, og håber at du får det bedre, så det bliver lettere for dig ikke at tage tingene så personligt og ikke være så aggressiv i dine skriverier.
  Alle har ret til at være uenig, men du har desværre sat dig i et glashus...
  Så argumenter med et smil og se hvad der så mon sker
  Med venlig hilsen Mariann

 • Anmeld

  Helle Walther

  Godt for slag Mariann, generelt set.

  Meget enig.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jura og politik er en giftig blanding......

  Politikere og dommere troede man kunne udvise kriminelle menneskehandlere til straf i Rumænien, men dommerne i Højesteret afgjorde, at der ikke var celler som leverede op til dansk standard og at det ville være umenneskeligt at lade kriminelle menneskehandlere afsone i Rumænien hvorfor disse typer nu har ophold i Danmark. Alle som kommer fra lande hvor cellerne er små og grå, skal blot kunne fremvise en dom med fængselsstraf og så er de sikret ophold i Danmark. At Rumænien ikke overholder betingelserne som medlem af elitens EU betyder ikke så meget for Rumænien som for Danmark. Disse juridiske perversiteter som giver kriminelle menneskehandlere ophold i Danmark har ingen af de 179 på Borgen fokus på - de går mere op i om der ikke blev foretaget partshøring i en sag skulle hindre sex med barnebrude i danske asylcentre.

  Denne sag udstiller hvordan den politiske elite totalt har tabt fokus på de problemer som borgerne ønsker løst og i stedet spilder tiden med at give hinanden næser. Jeg synes de alle skulle have narrehatte på i stedet. At særlovspartierne nu vil lave en ministerstorm på baggrund af en manglende partshøring som er beklaget viser, at særlovspartierne stadig ikke har fokus på danskerne. Det handler for de 179 på Borgen ikke om at varetage samfundets interesser, men kun egne politiske interesser. Eliten sætter politisk fnidder over samfundets interesser.

  Den politiske elite forstår slet ikke at borgerne ikke gider mere politisk fnidder tilsat en manglende partshøring. Den politiske elite lever et liv bag tykke mure langt fra borgernes virkelighed og medierne bruger meget tid på at servicere den politiske elite. Politisk handler det jo kun om hvem som sidder i de alt for mange ministerbiler og innovativt suger minister-løn og pension til sig. Pudsigt nok fik borgerne i Rumænien nok af deres regime og måske er det på tide at danskerne skifter ud i de 179 som bruger al deres tid på en erkendt manglende partshøring som eliten savler over.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Nu har EB glemt at lukke døren til Nationen igen

  Det værste er jo at disse Nationens-typer som Flemming Kattrup og Rolf Nielsen åbenbart er ligeglade med emnet som de lader som om de kommenterer på.
  Hvis blot emnet lugter af flygtninge/udlændinge/Islam så føler de sig åbenbart foranlediget til at forsøge at afspore emner så meget som muligt.

  Denne del at højrefløjens "elite" forstår slet ikke at vi ikke gider mere politisk fnidder tilsat en generel mistænkeliggørelse. Så bliver dog ovre på det debatfora hvor man acceptere den slags opførelse.

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  179 narrehatte?

  Kære Rolf Nielsen
  Danmark vil sende de tre søskende og en fjerde rumæner, som er fængslet i DK , til afsoning i hjemlandet. Fra rumænsk side foreligger der en udleveringsbegæring. Sidst i maj afgjorde Højesteret, at forholdene i rumænske fængsler er i strid med menneskerettighederne og kan udsætte de fire rumænere for »nedværdigende og umenneskelig behandling«
  Mens Højesteret primært forholdt sig til, at cellerne i Rumænien er alt for små (2-3 m2), understreger Amnesty International, at afsoningsforholdene i Rumænien desuden er »korrupte og voldelige«.
  Regeringen arbejder nu på at få en aftale med Rumænien som sikrer, at de kan udleveres og afsone i Rumænien under acceptable forhold.
  DK har heldigvis den politik, at selv forbrydere skal behandles anstændigt.
  Jeg har lidt svært ved at forstå hvad du har imod det?

  Du vil skifte "narrehattene" ud. Hvem skal så sidde i FT i stedet for? Og hvordan skal de nye vælges/udpeges?

  Kravet om parthøringer skal sikre, at myndighederne ikke begår overgreb på borgerne. Det er da et vigtigt og godt princip. Synes du ikke det?

  Med venlig hilsen
  Hans-Georg Nielsen

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne har altid haft store problemer med politiske modstandere...

  .....de tåler ikke kritik af deres holdninger og beskylder gerne politiske modstandere for at være ikke stuerene. Men særlovspartierne har jo også altid blot vedtaget særlove når ikke lovene passede til deres politik.

  https://da.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6stinenserloven

  Vi andre ønsker ikke flere særlove og det har socialdemokraterne svært ved at acceptere. At man nu skulle tilhøre højrefløjen fordi man ikke bifalder at kriminelle menneskehandlere fra Rumænien ikke kan udleveres til straf i Rumænien - er det politiske niveau man må forvente fra socialdemokraterne. Socialdemokraterne har en lang tradition for at sværte politiske modstandere og en fortid som man måske har glemt?

  https://da.wikipedia.org/wiki/Samarbejdspolitikken

  Men døren til fortiden er måske lukket og glemt?

  Vi andre bidrager med holdninger og meninger som socialdemokraterne ikke tåler, men ville dog aldrig støtte den fortid som man helst glemmer i det tidligere arbejderparti. Dem som socialdemokraterne udråbte som ikke stuerene er nu blevet stuerene fordi socialdemokraterne har slugt de holdninger til fremmede som de før foragtede. Den politiske magt har en ubehagelig pris som socialdemokraterne har betalt.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Hvorfor ikke tage november-forliget med?

  Det ligger jo endnu mere tilbage i tiden?
  Hvorfor ikke lige finde en anledning til at kritisere alle akademikerne - eller er de alle en del af "eliten"
  Hvorfor ikke klage over at DF er blevet en del af magten, så de har opgivet at smide flygtninge ud af en flyvemaskine uden faldskærm?
  Hvorfor opgiven rosen af den liberale økonomiske politik blot fordi det har slået fejl?
  Hvorfor ikke blot erkende at formålet er at fjerne fokus fra en Venstreminister der er taget i lovbrud og løgn?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At være underlagt konventioner som beskytter kriminelle......

  Kære Hans-Georg Nielsen,

  Nu er det jo ikke Facebook, men jeg vil gerne svare på dit indlæg til mig.

  Rumænien skal som medlem af EU overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og det gør landet tydeligvis ikke. At der ikke er samme forhold i fængslerne i Rumænien som i Danmark bør ikke give kriminelle fra Rumænien ophold i Danmark. Der er mange lande som ikke har fængsler som lever op til de krav som stilles til fængsler her i landet. Nu er der dom fra Højesteret om, at ingen kan udvises til lande hvor der findes fængsler med celler som er små og grå. Det giver gode muligheder for at kriminelle kan få ophold i Danmark og det kan ingen danskere vel være tjent med?

  I Danmark er vi under 6 millioner indbyggere og har 179 i Folketinget - i Holland er de over 17 millioner indbyggere og de har 150 i deres parlament. De klarer sig med blot 12 ministre, mens vi føder på hele 22 ministre med innovation og andre sjove titler. Der er mere end 50 % af dem i Folketinget som er akademikere med ringe eller ingen erhvervserfaring hvilket ikke giver et repræsentativt demokrati. Politiske familie klaner putter sønner og døtre ind på Borgen hvor de suger sig fast hele livet. Jeg vil gerne have genskabt det repræsentative demokrati og have folk med erhvervserfaring ind i stedet for dem som kommer direkte fra studierne på universitetet og ind på Borgen.

  At der ikke fandt partshøringer sted i forbindelse med ministerens instruks som handlede om at beskytte pigerne er erkendt var en fejl og beklaget. Det kommer ikke til at ske igen, men nu forsøger man så at starte en ministerstorm alene af politiske grunde. Giv hende en næse og de andre en narrehat så vi kan få fokus på andet end det politiske fnidder som man spilder tiden med på Borgen.

  Jeg går bestemt ind for retssikkerhed - også for dem som søger asyl. Og det er jo tit myndighederne som har problemer med at overholde gældende love og regler hvilket sjældent har konsekvenser for de ansatte hos myndighederne. Ulovlighederne i SKAT har jo eksisteret i årevis uden de er blevet taget seriøst af dem på Borgen. Dette er jo langt mere alvorligt end den fejl som er rettet med de manglende partshøringer. Det er en politisk kalkunjagt som ikke er demokratiet værdigt. Dem på Borgen har mere fokus på politisk chikane end på at varetage samfundets interesser.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Marian G P S, eller var det L S D - endda måske rigtigere A T P

  Kære Mariann.

  Nu har jeg lidt svært ved at ta’ debattører alvorligt, der skjuler sig under initialer, men ..

  Din opfordring må jeg tage til mig og finder en meget rigtig ’gemyts-beskrivelse’. Men den med glashuset må du beskrive nærmere, for godt nok flår mit forsikringsselskab mig, fordi huset har anden tagbeklædning end normalt, men glas(fiber) til brandsikring overvejes da.

  Ellers kan jeg da oplyse, at Venstre med Løkke og Kristian Jensen ønskes hen, hvor peberet gror og håber inderligt på snarligt regeringsskift.
  Den eneste, jeg for det meste finder agerende ’normalt’ er så netop Støjberg. Og tager hendes parti i den her af venstrefløjen opskruede angreb, hvor en reprimande burde kunne gøre det.

  Og DF er heller ikke mit bord, men er en Messerschmidt sympatisør og ser en lignende – hovedsagelig EB+DR og usympatisk venstrefløjs personhetz.

  Ninn-Hansen syntes jeg også bare reagerede, som vel egentlig flertallet mente.

  Her er det ikke engang danske statsborgere, men nogle ganske få tilløbere, der stadig ønsker at indføre/medtage deres middelalderlige religionsmønster, og venstrefløjen laller naivt og pladderhumanistisk med, opildnet af en vel ikke helt upartisk Ombudsmand, hvis magtkontor til flere hundrede millioner skattekroner årligt burde nedlægges snarest.

  Som du kan se, foragter jeg nu nok venstrefløjen mere, fordi den oftest skruer petitesser i primært ”menneskerettighedssager” op til storpolitik.

  Til sidst:

  1. Har du et godt råd, hvor krydset skal sættes næste gang?

  2. Hvad står ”G S” for og hvad iagttager du specielt?

  Bedste hilsener
  Flemming

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  En lille gættekonkurrence

  Hvem mon tidligere - under en anden regering - har skrevet følgende:
  "Der er en udbredt råddenskab hos myndighederne og svigt, løgn og magtmisbrug har aldrig konsekvenser for dem som udøver denne sport hos myndighederne" i forbindelse med en minister der erkendte - og beklagede - at han havde brugt en "nødløgn" i forbindelse med AFLYSNING af ET MØDE?

  Kunne det evt. være den samme som nu mener at en minister der har BRUDT en lov og er taget i gentagne løgne blot skal have en næse?


 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jan Weichardt har svært ved at deltage i en dialog med respekt for andres synspunkter...

  Jeg kan se fejl i både socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Ja, jeg kan have svært ved at se forskel på deres politik og deres enighed om, at skære 2 % på de syge huse mens de giver sig selv 40 % mere i partistøtte til jakkesæt, boxershorts og en skattefri partibil med privatchauffør til partiformanden. Det er vist kun Dansk Folkeparti som ikke bruger partistøtte til en skattefri partibil til partiformanden, men de sejler jo til gengæld så for millioner i ulovlig EU støtte.

  Og du har ret i, at der er alt for mange akademikere på Borgen som har ringe eller ingen erhvervserfaring som kommer ind direkte fra studierne på universitet eller er puttet ind af mor og far. Det skal ikke være en uddannelse at være politiker - det skal ikke være som i USA. Og der bliver stadig flere ældre som kommer til at kræve omsorg og pleje, men stadig færre varme hænder til at løse opgaverne. I stedet ansættes der sagsbehandlere fra DJØF i tusinder i det offentlige. Om det er socialdemokraterne eller Venstre betyder intet - der kommer stadig flere DJØF ansatte i offentlige forsørgelse uden at det gavner borgerne.

  Det er ikke nødvendigt med 179 på Borgen, 99 politikere bør være rigeligt og så skal det være folk med erhvervserfaring som giver et repræsentativt demokrati hvor ingen suger sig fast hele livet. Efter 10 år på tinge skal folketingsgagen helt automatisk sættes ned til maksimale dagpenge så vi kommer af med politiske familieklaner og får et levende demokrati hvor alle i samfundet kan komme til orde. Det er på tide at få genskabt det repræsentative demokrati og sætte den politiske elite i arbejde ude i borgernes virkelighed. Ikke flere skattelettelser til de rige - nu skal der værnes om velfærdssamfundet og socialdemokraterne har jo sammen med Venstre jo kun forringet velfærdssamfundets goder over tid. Socialdemokraterne slagtede efterlønnen og Venstre slagtede sammen med Dansk Folkeparti arbejdsløshedsforsikringen. Men de gav alle sig selv 40 % mere i partistøtte som skal sikre dem genvalg.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Morten Bødskov havde sammen med kronjuristerne og PET.....

  .....sat løgn og bedrag i system. Hvis det samme er tilfældet med Inger Støjberg skal sagen have samme udfald, Men intet tyder på dette. Jeg gør ikke forskel på dem som svigter - om det er rød eller blå stue. Jeg ville ønske andre havde det på samme måde.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Løgn og bedrag i system?

  I 17 tilfælde har Inger Støjberg og hendes ministerium omtalt at hun har lavet en ny instruks med ordre til at adskille alle ægtepar med mindreårige ubetinget - herunder i svar til folketinget.
  Pludselig på et samråd i folketinget var der bare tale om en "pressemeddelelse" hvor man ikke behøver at tale sandt.
  Nå det måtte hun så ændre på det efterfølgende samråd.

  Fordi hun havde lavet sin nye instruks som myndighederne havde rettet sig efter havde hun reddet 4 unge piger fra at leve med deres ældre mand.
  Nåh nej - myndighederne havde slet ikke rettet sig efter hendes nye regler, hvilket er bevist ved at 6 ægtepar slet ikke blev adskilt.

  Blot to eksempler på at hun er blevet taget i direkte løgn, hvor hun kører rundt uden selv at kunne finde ud af hvorfor en af sine mange forklaringer hun skal bruge. Men "Systemkritikeren" kan ikke lige finde nogen grund til at kræve at Inger Støjberg skal tage konsekvensen af sine løgne.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Jan Weichardt er en partisoldat.....

  .....som forguder socialdemokraterne og hader alle andre.

  I sagen Morten Bødskov var der en rygende pistol.

  Det er der ikke i sagen Inger Støjberg.

  Men Jan Weichardt kan ikke se forskellen. Det overrasker vel næppe.

  Giv dog Inger Støjberg en næse og tage så narrehatten på i partiforeningen.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Det er jo hvad der sker når en fra Nationen

  bliver sluppet løs. Så forsvinder argumenter og mudderkastningen går i gang.

  Ombudsmandens rapport med alvorlig kritik at ulovlig administration er ikke en "rygende pistol".
  Inger Støjbergs egen erkendelse af at der var ulovlig administration er "ikke en rygende pistol".Hendes gentagne løgne er ikke en "rygende pistol".
  Nej den slags undgår visse "Systemkritikere" jo at skulle forholde sig til ved at bruge "Nationens"metoder. Blot synd at den slags skal have lov at brede sig også på seriøse debatfora.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Hvad skriver du under på nationen ?

  Næppe eget navn som os andre der ikke har noget at skjule - vi vedstår os meninger og holdninger. Andre sværter og sviner så meget de ikke vil fremstå med eget navn. Men her skriver du jo under eget navn?

  Du og dine partifæller har jo monopol på det licens betalte DR som kun lader partierne på Borgen komme til orde. At vi andre nu kan komme til orde de mindre fine steder værdsætter vi og hader eliten. Der er flere fornuftige indlæg selvom de ikke altid er formuleret lige elegant, men det skyldes jo også partisoldaternes hærgen og forsøg på at nedgøre andres mening.

  Der er stadig ingen rygende pistol i sagen Inger Støjberg som der var i sagen Morten Bødskov.

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Nationen er ikke tiltrækkende

  at skulle bruge sin tid på.
  Så længe typer som dig for lov at trække niveauet ned med indlæg som ikke ville gøre sig på den lokale bodega en sen aftentime, så har I jo fået det for jer selv.
  Og som man kan se ved de indlæg du formår at skrive her, så er du blottet for at kunne holde dig til emnet, holde dig til argumenter, undlade perfide personlige angreb og friholde dig fra spekulative angreb.
  Og hvis du får lov til at fortsætte på den måde her også så skal du nok opnå at vi andre forsvinder igen.

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  "En Jan Weichardt har svært ved at deltage i en dialog med respekt for andres synspunkter"

  Jamen det er dog utroligt, partisoldat Jan, som alle, der ikke er din mening enten kommer fra/skal flytte til EB og Nationen, eller er Venstrefolk og burde blokeres eller bandlyses.

  Og du bebrejder andre, at de ikke har samme "fine" debatteknik som du selv mener at være i besiddelse af.

  Her svarer Rolf Nielsen dig gang på gang med fine modargumenter, men dem svarer du overhovedet ikke på. Lirer bare hver gang dit samme indre og venstrefløjens fobiske had til Støjberg af.

  Kunne du ikke fra start af ha' meddelt os andre, at indlæg over et vist antal anslag magter du ikke uden støttepædagog at kapere. - Og han har så åbenbart fri i dag.

  Dit: "Så skal du nok opnå at vi andre forsvinder igen".

  Ville ha' været en lise for sjæl og debat, såfremt du havde tilbudt og efterkommet de 'trusler' fra start af.

  Gør nu alvor af det. Det tilbud og den trussel har vi ventet længe på. - Din egen debatform lader meget tilbage at ønske! - For:

  >>Bemærk venligst igen Rolf Nielsens megen sigende overskrift.<<

  Og som Leif sikkert ville ha' rådet: " Hold dig nu til det administrative. Det andet dur du endnu mindre til".

 • Anmeld

  kaj møldrup · Fhv. borgmester

  De skal skiftes ud!

  Inger Støjberg optræder provokerende og fremstår som umulig. Derfor er hun en belastning for en svag borgerlig regering, som er ved at byde sammen. Hun trænger til at blive skiftet ud - sammen med resten af regeringen!

 • Anmeld

  Eivind Holm

  Jan Weichard

  Dit svar er, at du ved hvad Erik Ninn-Hansen hat tænkt og hvad hans opfattelse var.
  Jeg henholder mig til hvad jeg med mine egne øren har hørt ham sige - offentligt.
  Hvis du ikke fatter forskellen, er du ikke tid og svar værdig.
  Hvis du mener at barnebrude skal være tilladt i Danmark på grund af forældede konventioner eller en lovgivning fastsat på en tid hvor problemet ikke eksisterede - jamen så vær så god.
  Det er godt at vi har en minister, der prøver at lave det om!
  Det er muligvis svært, men der skal luv til skurvede hoveder!

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Socialdemokraterne har fået hele tæskeholdet på banen.....

  ....både Amagerdrengen og en resten af partisoldaterne mener Inger Støjberg skal træde tilbage. Hun kan få en næse på det foreliggende grundlag og så kan socialdemokraterne tage narrehatten på. Jeres hadefulde angreb på politiske modstandere som anses for ikke stuerene er ikke længere moderne. I må lære at komme med argumenter og ikke jeres evige forbandelser. Jeres tid er forbi lige som med PASOK i Grækenland. Selvom Inger Støjberg har klokket i det med at undlade en partshøring har hun langt større opbakning i befolkningen end jer fra det tidligere arbejderparti nogensinde får. Jeres fordømmelser og forbandelser af politiske modstandere frastøder mange. Så bliv bare ved med det. Og tillykke med jeres nye samarbejde med Dansk Folkeparti - mon ikke alle kan gennemskue hvem som man kan stole på i det samarbejde?

 • Anmeld

  Jan Weichardt

  Socialdemokraternes tæskehold?

  Mærkeligt at Systemkritikeren - som igen og igen forsvarer systemet Inger Støjberg - kan konstatere, at der her på tråden skulle være et socialdemokratisk tæskehold.
  Hvorimod det er nemt at se at Inger Støjberg-støtterne da virkelig forsøger at markere sig.
  Flemming Kattrup med endnu et indlæg hvor han klager over at andre ikke argumentere - efter endnu et indlæg hvor han ikke fremføre et eneste argument der forholder sig Corduas indlæg eller nogen af de andre svar.
  Og sandelig om ikke Systemkritikeren nu også mener at det er angribeligt at han har opdaget at jeg bor på Amager. Men det er da altid noget at jeg ikke skal anklages for at være Amagermanden. Selv om det jo nok ligger lige for.

  Når nu man så mener at det er angribeligt at A på nogle områder har været enige om at forhindre nogen af de værste ulykker fra VKLA, så er det åbenbart også helt forbigået Systemkritikeren at dette samarbejde jo ikke kan og ikke vil omfatte alt. DF benyttede sig at først givne anledning til at indgå en pensionsaftale som ikke er til gavn for normale lønmodtagere men for de velstillede. De erklærer helt åbent at de støtter en minister der lyver og begår lovbrud fordi det går ud over flygtninge. Og der kunne godt nævnes en del flere emner.
  Så når nu DF samarbejder på rigtig mange områder med VKLA er det så et problem for systemkritikeren eller går det kun den ene vej?

  Men hvis vi nu skal vende tilbage til hvad denne sag drejer sig om:
  Når en minister erkender at have givet ordre til embedsmænd der medførte at man administrerede mod gældende lov - er det så en rygende pistol?
  Når nu en minister erkender at have givet forkerte/vildledende/løgnagtige svar til folketing og offentlighed er det så en rygende pistol?
  Og i denne sag er det så ikke en overtrædelse af ministeransvarsloven?
  Hvor meget skal en Venstre-minister erkende før at man kan kalde det for en tilståelse?

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Inger Støjberg er en frihedskæmper!

  Som rigtige soldater kan man ramme uskyldige civile kan en frihedskæmper også ramme. Selv i trafik kalkulerer man med omkomne.
  Hvad vil muslimsk orienterede mennesker i 'ikke' muslimske lande. VAR det ikke nemmere at vælge sig et muslimsk land. Tyrkiet f.eks. Må jeg godt spørge om det?
  Hvorfor er der ingen , der vælger Polen? Skulle jeg tvinges væk fra mit fædreland, ville jeg vælge Polen. Aldrig, aldrig Tyrkiet.
  I morgen begynder pensionisternes weekend. God weekend

 • Anmeld

  Hans-Georg Nielsen

  En frygtelig tanke :-)

  Kære allesammen
  Når jeg gennemlæser de nu 60 kommentarer så får man følgende resultat:
  Inger S er frihedskæmper
  Inger S er en løgnagtig lovbryder
  Muslimer har gentagne gange erobret Europa
  Muslimer skal blive hjemme
  Muslimer ligger på lur
  Barnebrude er et kæmpe problem
  Ombudsmanden skal afskaffes
  Parthøring, nå ja.....
  Socialdemokrater er dumme og snu
  DF er heller ikke værd at samle på
  venstrefløjen kan god skrubbe af
  Ministre skal overholde loven
  Aldrig mere Venstre
  Ministre behøver ikke at overholde loven
  FT er en samling narrehatte
  FT medlemmer dyrker nepotisme og tænker kun på sig selv
  Debatniveauet skal hæves
  gå hjem...
  Selv dum....
  osv.
  Det harogså været nævnt, at FT medlemmerne skal skiftes ud.
  Konklusion: det skal helst ikke være med producenterne af de 60 indlæg.
  Vel?
  God weekend :-(
  Hans-Georg Nielsen

 • Anmeld

  Torben Petersen · Vælger

  Partshøringer...

  Torben Petersen Jarl Cordua synes voldsomt interesseret i, at formalia skal efterleves i retsstaten, hvorfor der helt indlysende skal foretages partshøringer i den aktuelle sag.

  Lad os nu sige, at loven er ens gældende for alle, må det heraf følge, at andre umyndige, med lige så stor ret kan kræve, at deres partshøringer sikres gennemført og respekterede i sager hvori de er egentlige parter.

  Jeg minder om, at i vi i årevis har haft en debat kørende om, hvorvidt små drenge skal - eller ikke skal have deres kønsdele amputerede her i landet.
  For pigerne er det ved lov forbudt at foretage omskæringerne. Men ikke for drengene - for de er slet ikke parter i sager, hvor deres forhud amputeres, må man formode...

  Men er det korrekt? Er det ikke sådan, at drengene i forbindelse med omskæringen både græder og skriger? Er det ikke sådan, at disse lydelige og tydeligt hørbare indvendinger mod at skulle forulempes, ganske enkelt og helt notorisk afvises som værdige partsindlæg fra enhver, direkte impliceret umyndig dreng i vores samfund?

  Jo, sådan foregår det. Og sådan fastholder man vedblivende, at loven ikke skal gælde for smådrenge der konsekvent må opleve sig selv fuldkommen overhørt i de indvendinger de har mod legemsbeskadigelse - mod tvangs-amputation, fordi ingen - absolut ingen - har andet end hånlige reaktioner til overs for de indvendinger der fremkommer under den - forstår man - helt obligatoriske partshøring der indbefatter drengebarnets gråd og skrig!

  Ud over at loven således diskriminerer, fordi den alene tager hånd om pigers forhold - da er praksis tillige, at ingen - ingen drengebørn overhovedet nogensinde har haft - eller har mulighed for, uanset hvor voldsomt de græder eller skriger, at blive hørt i den anledning, fordi ingen - hverken minister, embedsapparatet, journalister eller andre ellers højtråbende i oppositionen, gider sikre ligestilling, opgive diskriminationen på området eller sikre, at drengebørns højlydte gråd og skrig indgår som vægtigt element i den altid og - forstår man - helt obligatoriske partshøring, hvor gråd og skrig må antages at være drengebørns bedst muligt formulerede og højlydt fremsatte "nej tak!" man overhovedet kan forestille sig.

  Hvis Jarl Cordua ønsker lighed for loven og dennes konsekvente opretholdelse, er han herefter nødt til at respektere små drengebørns grådkvalte eller skrigende "nej tak!" til aldeles uautoriserede kønslemlæstelser fremover - for både piger og drenge.

  Ellers giver jeg ikke en skid for hans plaprende, selvretfærdige idioti i radioen - oppositionens galpende, hysteriske ministerjagt eller embedsapparatets håndvask ved enhver lejlighed, i det vi troede var en retsstat.

 • Anmeld

  Vagn Ry · Pensionist

  100 % enig i at ingen drenge skal omskæres

  før de bliver myndige og selv vælger det til!

  Uden at kende JC's holdning gætter jeg på den svarer til de 90% af befolkningen, der er imod omskæring af små drengebørn.

  http://politiken.dk/kultur/kultur_top/art5629199/Ni-ud-af-ti-danskere-vil-forbyde-rituel-omsk%C3%A6ring-af-drengeb%C3%B8rn

  At "vores" politikere ikke har nosser/forhud til at forbyde at tusindårige mellemøstlige skikke skal ødelægge sexlivet for mange, er vist ikke Jarlens skyld, men skyldes underligt forsagte politikere på Tinge?

 • Anmeld

  Mariann G S

  Til Hans-Georg Nielsen

  Herlig idé med at opsummere og så slutte af med den pointe.
  Endelig kunne jeg få lov til at trække lidt på smilebåndet
  Godt indslag
  Mvh Mariann

 • Anmeld

  Flemming Kattrup

  Til Mariann G P S

  "Herlig idé", hvis du - ligesom vi andre - kunne påføre "Fornavn og Efternavn", i stedet for bare at spille Karl Smart med nogle bogstaver.

  Er der virkelig så langt mellem, at du "endelig kunne få noget til smilebåndet"? - Sygdom, kronisk depression eller hvad?