Dansk Erhverv om konsulentbesparel­ser: Det offentlige kan ikke klare sig selv

DEBAT: Ingen kan klare sig selv. Det gælder også den offentlige sektor. Besparelser på konsulentforbruget i ministerierne vil få mærkbare konsekvenser i en tid, hvor vi har brug for innovation og udvikling, skriver konsulent Daniel Møller Jensen.

Af Daniel Møller Jensen
Politisk konsulent, Dansk Erhverv

Konsulentbesparelser bremser offentlig innovation og udvikling

I de her dage er regeringens markante besparelser på det offentliges konsulentforbrug ved at blive til virkelighed. Samtidig står vi over for nogle store forandringer i vores samfund.

Man fristes til at sige, at forandringens vinde blæser med orkanstyrke i øjeblikket. Tænk bare på den digitale omstilling. Og ikke mindst regeringens høje – og vigtige – ambitioner for vores klima og for hele vores velfærdssamfund.

Hvem skal indfri ambitionerne?
Men spørgsmålet, der naturligt trænger sig på, er, hvem der skal sikre den digitale omstilling og indfri de høje ambitioner? I erhvervslivet har vi meldt os på banen som medspiller.

Men vi kan ikke alene. Vi har brug for flere på holdet. Her er en af de vigtigste spillere den offentlige sektor. 

Desværre er ministerierne nu så småt i gang med at gennemføre besparelserne på konsulentforbruget.

Med andre ord er vigtige offentlige institutioner i gang med at mindske mulighederne for at trække på specialister og ekspertise udefra markant.

Det får mærkbare konsekvenser i en tid, hvor de lette løsninger ikke ligger lige for, men hvor vi har brug for innovation og udvikling.

Selvfølgelig skal vi bruge skatteborgernes penge bedst muligt, og derfor er vi helt med på at holde et vågent øje på det offentliges konsulentforbrug.

Men det vågne øje bør rettes mod at sikre, at det offentlige ikke køber rådgivning, der ikke er behov for. For det offentlige skal kun købe rådgivning, når der skabes merværdi.

Vi skal tale mere sammen
I Dansk Erhverv foreslår vi at styrke samarbejdet mellem det offentlige og rådgiverbranchen. I stedet for at svinge en sparekniv i blinde ud over flokken af myndigheder, skal vi styrke rammerne for, hvordan vi får mest muligt ud af samarbejdet.

Det handler blandt andet om at styrke det offentliges kompetencer, når det gælder indkøb af konsulentydelser og rådgivning. Der spildes desværre for mange ressourcer på dårlige indkøb, hvor det nøjagtige behov ikke er afdækket.

Det gælder især, hvor det ikke er undersøgt, om det overhovedet er ekstern bistand, der er brug for. Og så skal vi tale mere sammen.

En åben, ærlig og konstruktiv dialog er nemlig forudsætningen for, at der skabes mest mulig værdi ved køb af konsulenter.

Pas på med et innovationsloft
Der er altså en anden vej. En vej, der ikke handler om at forsimple debatten om konsulenter mest muligt med fordomme og påstande om, at man kan klare alting selv.

Den anden vej er samarbejde. Samarbejde om at sikre den digitale omstilling og indfri de høje ambitioner, som regeringen har.

Ingen kan klare alting selv. Det gælder også den offentlige sektor. Vi har brug for en offentlig sektor, der ikke lukker af for nye idéer, ny viden og nye perspektiver.

For gør man det, går innovationen og udviklingen i stå. Og så er der i virkeligheden ikke tale om et konsulentloft, men et innovationsloft.

Lad os undgå de lette overskrifter
Man skal huske på, at det er den private sektor, der står for cirka 90 procent af rådgiverbranchens omsætning. Private virksomheder og organisationer trækker altså flittigt på konsulenter og rådgivere, når de skal have løst komplekse problemstillinger.

De er i en hård konkurrence, hvor de er nødt til at være et skridt foran samt være nyskabende og innovative. Her har de brug for specialistkompetencer udefra. Andet vil være for dyrt og ineffektivt. Det samme gælder selvfølgelig også for den offentlige sektor.

Lad os derfor undlade at ty til de lette overskrifter om det offentliges konsulentforbrug.

Lad os i stedet styrke samarbejdet, så vores offentlige sektor er effektiv og ikke sakker bagud, men fremadrettet har de rette muskler til at sikre den digitale omstilling og indfri regeringens ambitioner, så vi alle sammen kan  fortsætte med at få god offentlig service.

Forrige artikel Dansk Erhverv: National OPS-enhed skal fremme samarbejdet på tværs Dansk Erhverv: National OPS-enhed skal fremme samarbejdet på tværs Næste artikel DFU-formand: Nej, Johanne Dalgaard, udflytninger er ikke katastrofale DFU-formand: Nej, Johanne Dalgaard, udflytninger er ikke katastrofale
Coronavirus kan give styrelse et nyt slag i ansigtet

Coronavirus kan give styrelse et nyt slag i ansigtet

INTERVIEW: Alarmtilstanden i sundhedsvæsenet kan lægge fornyet pres på sagsbehandlingen i Styrelsen for Patientklager, der kæmper med genopretningsplan. Men foreløbig er der fuld damp på kedlerne fra mere end 250 hjemmeadresser, fortæller direktør Lizzi Krarup Jakobsen.