Den nye fiskeristyrelse er på plads

ORGANISATION: Den selvstændige fiskeristyrelse i Udenrigsministeriet er nu officielt etableret med base i København.

Nu er den selvstændige Fiskeristyrelse officielt på plads, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. 

Styrelsen er blevet udskilt fra Miljø- og Fødevarestyrelsen efter en aftale mellem Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet. Fiskeriminister Karen Ellemann (V) har ansvaret for den nyoprettede styrelse.

"Et skridt i rigtig retning"
Fiskeristyrelsen skal blandt andet fokusere på EU-samarbejdet om fiskeripolitik, og etableringen af den er i følge ministeren et vigtigt skridt nærmere en "moderne og effektiv fiskerikontrol, som skal skabe rammerne for et velfungerende fiskerierhverv," som det står citeret i pressemeddelelsen.

Login