Departementschefer og styrelsesdirektører overvåges for bestikkelse

KORRUPTION: Banker og pensionskasser skal holde et særligt vågent øje med mistænkelige transaktioner fra knap 200 topembedsmænd, fordi de kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Banker skærper nu overvågningen af mistænkelige pengeoverførsler fra landets øverste embedsmænd i staten.

Finanstilsynet har netop offentliggjort en liste over 830 danskere, der som følge af deres job er i særlig risiko for at blive udsat for bestikkelse og anden korruption. Knap 200 af dem er topembedsmænd såsom departementschefer, ambassadører og styrelsesdirektører.

“Det betyder, at bankerne skal gøre lidt mere ud af at holde øje med dem og altså overvåge transaktionerne fra deres konti,” forklarer Stig Nielsen, der er chef for hvidvaskkontoret i Finanstilsynet.

Login