DI: Debatten om konsulenter bør i højere grad handle om værdiskabelse

DEBAT: Det offentliges forbrug af konsulenter bliver livligt debatteret, men for ofte fokuseres der kun på, hvor mange penge der bruges på konsulenter, ikke hvilken værdi der rent faktisk skabes for pengene, skriver Henriette Søltoft.

Af Henriette Søltoft
Branchedirektør, DI Rådgiverne

Diskussionerne om statens brug af konsulenter er i fuld gang.

Indfaldsvinklen er ofte, hvordan staten spilder vores skattekroner på konsulenter, der leverer varm luft og tomme teorier.

Men det er en fordom, der ikke har nogen bund i de faktiske forhold.

It fylder mere
Sammenlignet med for ti år siden bruger den offentlige sektor i dag flere penge på it-konsulenter.

Digitalisering af den offentlige sektor var ikke synderlig højt på dagsordenen for ti år siden – men det er den i dag, og det skal der bruges it-spidskompetencer på.

Tænk eksempelvis blot på, hvor let det er blevet for borgerne at indgive selvangivelse via selvbetjening, for slet ikke at tale om borgernes kommunikation med det offentlige.

Det kræver it-specialister, der er helt i front med udviklingen og har erfaring med fra andre sektorer og lande.

Mange forskellige fagområder
Konsulenter er ikke kun it-konsulenter.

Det kan eksempelvis også være kreative kommunikationskonsulenter, der laver filmen til tidlig forebyggelse af vold hos unge, eller dygtige ingeniører, der som konsulenter hyres til at sørge for, at den bro, du kører på, holder generation efter generation.

Professionelle rådgivere hyres også ind til at effektivisere og til at udvikle bedre ledere til at løfte det store ledelsesansvar med at levere service til borgerne. Og passionerede arkitekter sørger for, at din by er flot at se på, og skaber rammerne for det gode liv.

Hos DI Rådgiverne har vi 650 medlemsvirksomheder, blandt dem advokater, managementkonsulenter, arkitekter, ingeniører og kommunikationseksperter.

De arbejder dagligt med at optimere statens opgaver gennem analyse, refleksion og inspiration ved hjælp af et tværgående og internationalt baseret erfaringsgrundlag.

Konsulenter skaber værdi
Fakta er altså, at mange dygtige konsulenter hver dag hyres som specialister på komplekse områder til at løse opgaver i staten og i resten af den offentlige sektor – for slet ikke at tale om den private sektor.

Debatten bør derfor fremover handle mere om, hvilken værdi konsulenterne skaber for pengene.

Den private sektor er rådgivernes absolut største kunde, hvor private erhverv står for 90 procent og offentlige erhverv for 10 procent af købet af rådgiverydelser på samlet set godt 160 milliarder kroner.

Offentlige erhverv bruger 13 procent af deres indkøb på rådgivning, mens private bruger 14 procent, så intet i tallene tyder på, at den offentlige sektor køber rådgiverydelser ud over, hvad der skaber værdi for dem.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Jo, vi bidrager til den demokratiske beslutningsproces Dansk Byggeri: Jo, vi bidrager til den demokratiske beslutningsproces Næste artikel Marianne Thyrring: Jeg tog gerne 30 år mere i staten Marianne Thyrring: Jeg tog gerne 30 år mere i staten