Digital strategi lægger op til omskrivning af forvaltningsloven

EFFEKTIVISERING: Centralt i den nye offentlige strategi for digitalisering står ambitionen om at gøre lovgivningen mere ’digitaliseringsparat’. I første omgang står forvaltningsretten for skud.

”De juridiske rammer og den digitale dagsorden skal spille sammen på bedst mulig vis.”

Det er den udtalte ambition i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor fokus i højere grad retter sig mod den offentlige sektors juridiske struktur end nye tekniske snuptagsløsninger.

Hidtil er digitaliseringen af den offentlige sektor i vid udstrækning sket inden for rammerne af gældende ret.

Login