Disse ministerier jongleres oftest rundt ved regeringsskift

ROKADE: Børn, bolig, integration og erhverv er eksempler på ressortområder, der ofte må finde flyttekasserne frem, når nye statsministre træder til. Mange snitflader til andre områder er en af ingredienserne til at blive en politisk kastebold, vurderer eksperter.

En ny partifarve på statsministerkontoret er typisk lig med flyttedag for mange embedsmænd.

Men nogle embedsmænd er betydeligt mere udsatte end andre.

For mens regeringsskifter sjældent betyder ny adresse for ansatte i Udenrigs-, Kultur-, Forsvars-, Kirke- og Finansministeriet, så er andre politikområder blevet til yndede kastebolde.

Login