Fagforeninger: Lister over embedsfolk vil være “et demokratisk problem” og “en uskik”

POLITISK ARBEJDE: Det er betænkeligt, hvis politiske partier laver oversigter over embedsfolk med tidligere tilknytning til et andet parti, mener fagforeningerne Djøf og DJ Kommunikation. 

Det er uden for skiven, hvis politiske partier laver lister med embedsfolk, der har haft en form for tilknytning til et andet parti.

Sådan lyder det fra fagforeningerne Djøf og DJ Kommunikation, efter Berlingske har berettet, at mediet er “blevet bekendt med”, at både Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling og Venstres Center for Kommunikation og Politik har lister over folk ansat i centraladministrationen, som har bånd til det andet parti.

“Helt overordnet er det betænkeligt, hvis man begynder at registrere embedsmænds politiske præferencer. Først og fremmest fordi vi synes, det er vigtigt, at man kan bevare sin neutralitet som embedsmand, men også fordi det for mig er enormt vigtigt, at man godt kan deltage i demokratiet og dermed også være politisk aktiv, uden at det skal ligge én til last eller blive brugt i forskellige sammenhænge,” siger Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig.

Embedsmænd har også fritid og fortid
Hun understreger, at embedsmænd selvfølgelig ikke skal agere politisk i arbejdet, men embedsmænd kan sagtens have haft et fritidsliv eller en fortid, hvor man har udvist et engagement af politisk eller foreningsmæssig karakter – uden at det skal ligge én til last.

“Hvis vi begynder at have et embedsværk, som ikke på nogen måde tør have et tilhørsforhold eller engagement i samfundet, fordi det kan blive brugt imod én, så synes jeg faktisk, vi har et demokratisk problem,” siger Sara Vergo.

Venstre har efterfølgende præciseret over for Berlingske, at partiets sekretariat ikke ligger inde med “systematiske optegnelser over partitilhørsforhold blandt ansatte i centraladministrationen”.

Læg formålet åbent frem
Det er da også problematisk, hvis partier ligger inde med lister over embedsfolk, der tidligere har arbejdet for et andet parti, siger Tina Mellergaard Jensen, formand for DJ Kommunikation.

“Det ville være en uskik, fordi det er svært at forestille sig, at man ville lave en liste uden at have et formål med den. Og så må man svare på, hvad det er, man vil bruge den viden til,” siger Tina Mellergaard Jensen.

Også Sara Vergo har svært ved at se, at man vil kunne retfærdiggøre eventuelle lister over embedsfolks tidligere ansættelser.

“Det kommer nemt til at virke lidt betænkeligt, fordi det lugter af, at man vil bruge det mod de personer på et eller andet tidspunkt – at der kan opstå en situation, hvor de embedsfolk vil kunne blive lagt nogle motiver i munden,” siger hun.

Åbner for mere gennemsigtighed
DJ Kommunikation er sådan set åbne for mere gennemsigtighed i embedsfolks tidligere karrierer, uanset om det er politisk eller ej.

Men så skulle det komme som et krav fra arbejdsgiverne, her staten, efter et bredt ønske fra samfundet og i givet fald lægges helt åbent frem på ministeriernes hjemmesider, ligesom ministres personlige økonomiske interesser i dag lægges offentligt frem.

Men det skulle udelukkende være ud fra et hensyn til gennemsigtighed og ikke kunne bruges imod folk i ansættelser, siger Tina Mellergaard Jensen:

“For mig handler det om, at enkeltpartier ikke skal sidde og holde hinanden i skak på, hvilke embedsmænd der sidder på hvilke poster, og hvilken baggrund de har. Jeg synes, det ville være frygteligt, hvis det skulle ligge én til last, at man har en baggrund i et parti, en interesseorganisation eller andet,” siger hun. 

Forrige artikel Erhvervsliv frygter S-flugt fra aftale om ’offentligt opgavetyveri’ Erhvervsliv frygter S-flugt fra aftale om ’offentligt opgavetyveri’ Næste artikel Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver