Fem vismænd i København er ikke nok for De Økonomiske Råd

KURSSKIFTE: Kritikken af udflytningen af De Økonomiske Råd har fået økonomiministeren til på et lukket samråd at godkende oprettelsen af et satellitkontor i København. Overvismand Michael Svarer kalder beslutningen et lille plaster på et stort, blødende sår.

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) melder nu ud, at han "imødekommer kritikken og bekymringerne, som udflytningen af Dørs har medført". Det gør han ved at tillade, at De Økonomiske Råd kan beholde fem årsværk på et satellitkontor i København. 

Beslutningen blev bekendtgjort på et lukket samråd i Folketingets Finansudvalg om udflytningen af De Økonomiske Råd onsdag 9. maj.

Ifølge Politiken, som har fået ministerens talepapir, gav Ammitzbøll udtryk for, at satellitkontoret efter hans mening betyder, at De Økonomiske Råd kan "bevare vigtige kompetencer og viden i organisationen, så fundamentet for at opretholde produktionen og kvaliteten af vismandsrapporterne – både før, under og efter flytningen til Horsens – underbygges". 

Login